Monday, July 3, 2017

Mẫu hướng dẫn kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy 4O

Mẫu này được viết dạng song ngữ kèm theo 3 biểu mẫu (biểu mẫu kiểm tra bình chữa cháy, biểu mẫu kiểm tra họp chữa cháy và biểu mẫu kiểm tra bơm chữa cháy).
Hướng dẫn được viết dạng song ngữ anh - việt.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG
Phần 1: Bình chữa cháy
Mục 01: Bình chữa cháy xác tay
Hằng thàng:
- Vệ sinh vỏ bình, nắp bình
- Làm thoáng xung quanh nơi đặt bình
- Kiểm tra niêm chì, vòi phun

- Xiết chặt các ốc nắp bình, đầu nối bình, vòi phun
Sáu tháng:
- Kiểm tra kim đồng hồ đo áp suất, kim chỉ vạch đỏ cần nạp lại  (với bình bột)
- Kiểm tra ngày nạp trên thẻ bình (với bình CO2), khi hết hạn phải nạp lại.
Mục 02: Bình chữa cháy lắp trên giá có bánh xe
Hằng tháng:
- Kiểm tra như với bình chữa  cháy xách tay
- Xiết chặt đai ốc, bulon lắp bình với giá xe
Sáu tháng: - Tra dầu mỡ vào trục xe, bánh xe
Mục 02: Hộp chữa cháy
Hằng tháng:
- Kiểm tra lăng , vòi chữa cháy
- Kiểm tra đầu nối và các miếng đệm
Sáu tháng: 
- Kiểm tra khả năng làm việc của họng nước, khả năng đóng mở các valve
- Phun thử 1/3 số họng nước
Mục 03: Bơm chữa cháy
Hằng tháng: - Chạy thử máy bơm mỗi tuần
Sáu tháng: - Tra dầu mỡ, xiết chặt các đai ốc
LINK DOWNLOAD HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com