Monday, July 3, 2017

Mẫu hướng dẫn và kiểm soát hoạt động vệ sinh công nghiệp

Hướng dẫn này phù hợp để bạn quản lý hoạt động vệ sinh tạp vụ cho đến vệ sinh máy móc thiết bị và kho của bạn. Nó là vô cũng cần thiết để đảm bảo công tác vệ sinh có hiệu quả. Hướng dẫn này cũng vô cùng cần thiết khi bạn áp dụng 5S cho đơn vị của mình.
Tài liệu này mô tả cách sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.

LINK DOWNLOAD HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
1. Kiểm soát và hướng dẫn hoạt động vệ sinh công nghiệp
2. Phiếu checklist kiểm tra công việc của tạp vụ
3. Mẫu báo cáo vệ sinh máy móc thiết bị hàng tuần - XuỏngBỘT TRÉT
4. Mẫu báo cáo vệ sinh máy móc thiết bị hàng tuần  - Xưởng SƠN NƯỚC
5. Mẫu báo cáo vệ sinh máy móc thiết bị hàng tuần  - Xưởng SƠN DẦU
6. Mẫu báo cáo vệ sinh máy móc thiết bị hàng tuần  - KHO

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
Trích phần mô tả:
Mỗi nhân viên phải hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, biết giữ gìn An toàn -Vệ sinh – Môi trường  nơi làm việc như sau:
- Khu vực làm việc phải sạch sẽ,

- Khi làm việc trong bất cứ khu vực nào phải tuân thủ qui tắc của khu vực đó,
- Sắp xếp dụng cụ, trang thiết bị đúng nơi, đúng chỗ,
- Phải mang bảo hộ lao động khi thao tác, sử dụng hóa chất,
- Phải luôn luôn phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra,
- Cuối ngày làm việc công nhân viên phải thực hiện vệ sinh khu vực xung quanh nơi làm việc, vệ sinh máy móc và thiết bị, dụng cụ sau khi sử dụng.
- Trưởng phòng hay người được trưởng phòng uỷ quyền có trách nhiệm theo doir và lưu hồ sơ việc kiểm tra vệ sinh nơi làm việc, máy móc thiết bị hàng tuần
- Các loại thùng phuy sau khi được lấy hết hoá chất phải được rửa trước khi tái sử dụng hoặc tái chế, vì thế khi thao tác phải chú ý các điều sau:
+  Mang trang bị bảo hộ cá nhân khi thực   hiện.
+  Khi bơm hoặc xả nước ra vào bồn rửa hay thùng phuy, tránh để nước tràn hoặc rơi vãi ra nền nhà xưởng.
+  Sau khi thùng đã được rửa phải được để đúng vị trí.
Employee should corporate with others in his/her  works, keep safety rules and industrial hygienic in workplace as follow:
- Workplace should be maintained in a neat and orderly manner.
- Working in any area, safety rules of this area must be followed strictly
- Tools, instrument, equipment etc must be kept in designated place
- Wearing PPE when working with chemical

- Observing precautions

- At the end of working day, workers are expected to perform a general “clean up” around their workplace, cleaning equipment, machine after using
- Department head or his/her representative has responsibility to  monitor and retain record of cleaning checking

- Chemical empty dums, tanks must be cleaned with water before reuse, therefore pay attention to the followings::

+  Wearing PPE properly

+  Pumping cleaning water, prevent overflow or spilling to the ground.
+  The drums and tanks after cleaning must be kept at designated area.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com