Monday, July 3, 2017

Mẫu hướng dẫn và quy định về bảo hộ lao động cá nhân 4O

Mục đíchHướng dẫn công nhân viên sử dụng bảo hộ lao động nhằm bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình làm việc tại Công ty. Quy định này bao gồm nguyên tắt cấp phát và định mức cấp phát bảo hộ lao động.
Nguyên tắc cấp phátØ  Mỗi quý người thư ký nhà máy sẽ lên kế hoạch mua BHLĐ cho toàn bộ công nhân viên trong nhà máy và cấp phát cho công nhân viên theo định mức sử dụng.

Ø  Cấp BHLĐ mới: Trong các trường hợp nhân sự mới, công nhân viên chuyển sang vị trí công việc mới/bộ phận mới, BHLĐ hư trước thời hạn quy định thì phải làm form Đề nghị cấp BHLĐ (HSE-WI-03) & nộp lại BHLĐ hư hỏng cho người trưởng bộ phận xét duyệt (riêng khẩu trang vải, găng tay nylon phát định kỳ thì không cần nộp lại đồ cũ).
Ø  Cấp BHLĐ cho các công việc đặc biệt nguy hiểm: Những người làm các công việc đặc biệt nguy hiểm sẽ được cấp BHLĐ không theo danh mục BHLĐ cấp định kỳ của Công ty. Khi đó người trưởng bộ phận/ trưởng phòng sẽ làm giấy đề nghị mua BHLĐ theo Quy trình Mua hàng. Thời hạn sử dụng BHLĐ đặc biệt sẽ tuỳ theo tình hình thực tế sử dụng. Khi cần thay thế những BHLĐ này phải nộp lại BHLĐ hư hỏng cho Phó Giám đốc sản xuất nhà máy.
Ø  Issuing PPE periodically: On the quarter basic, the secretary of factory shall make the PPE plan for all employees then provide them with regulated PPE.
Ø  Issuing PPE non-periodically: In the cases of having new worker, worker changes his/ her position, PPE damaged before regulated time then employee should fill the form PPE request (HSE-WI-03) & return the damaged PPE to his/her supervisor for approval (if PPE is cloth mask, nylon gloves, no need to return these).
Ø  Issuing PPE for dangerous work: Special PPE for dangerous work shall be provided any time according the requirement. The supervisor/ department head shall fill the form purchasing request follow the purchasing procedure. Using time of this special PPE shall depend on actual situation.  When the special PPE need to be replaced, the old one should be return to Vice – Production Director.
LINK DOWNLOAD HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com