Wednesday, July 19, 2017

Mẫu hướng dẫn vận hành máy dập quai AL

1/ MỤC ĐÍCH:
            Nhằm đưa ra cách thức vận hành MÁY DẬP QUAI đúng cách để sản xuất ra thành phẩm phù hợp với  yêu cầu của khách hàng.
2/ TRÁCH NHIỆM  : CÔNG NHÂN TỔ CẮT
Bước 1: CHUẨN BỊ VÀ SẮP SẴN
- Động tác 1 : Kiểm tra công tắc nguồn ở vị trí tắt (OFF).
- Động tác 2 : Vệ sinh máy và khu vực sản xuất
- Động tác 3 : Chuẩn bị thớt và dao phù hợp với mặt hàng.
Bước 2:  VẬN HÀNH MÁY DẬP QUAI
- Động tác 1 : Khởi động động cơ chính.
- Động tác 2 : Gài áp lực ben phù hợp với mặt hàng.
- Động tác 3 : Dập quai.

- Động tác 4 : Kiểm soát thường xuyên vị trí dập quai cho phù hợp quy cách của từng mặt hàng.
Bước 3: BÀN GIAO CA
- Động tác 1 :  Sau khi thao tác, vặn áp lực về số 0.
- Động tác 2 : Treo dao dập quai vào đúng nơi qui định.
- Động tác 3 : Vệ sinh máy và khu vực sản xuất. 
3/THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:
G.1   Các bình chữa cháy, thùng cát, xẻng chữa cháy được giao cho các tổ sản xuất có ký nhận. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các thiết bị còn đủ niêm chì, đặt đúng vị trí.
G.2   Khi sử dụng phải sử dụng đúng qui định của từng thiết bị và phương án PCCC của XNN.

G.3   Tất cả các bình chữa cháy khi sử dụng, tháo niêm chì phải cho đi nạp đầy và niêm chì lại. Đạt đúng vị trí.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com