Thursday, July 20, 2017

Mẫu mục tiêu chất lượng tổ xuất nhập khẩu AL

Nhằm thực hiện mục tiêu chất lượng của Công ty Cổ phần Thuvienthoth, Tổ Xuất nhập khẩu đề ra một số mục tiêu chất lượng năm 2002 như sau:

1/ Về hoạt động xuất khẩu:
-         Giảm sai sót  trong bộ hồ sơ xuất khẩu làm thủ tục hải quan (từ 98%-100%). Đảm bảo hoàn thành thủ tục hải quan trong vòng 2 ngày làm việc (nếu bộ hồ sơ hoàn hảo).
-         Đảm bảo hoàn thành 95% bộ hồ sơ thanh toán gửi ngân hàng trong 2 ngày làm việc kể từ ngày tàu biển khởi hành.
-         Đảm bảo thời gian giao hàng tại cảng đến như đã thỏa thuận với khách hàng (96% các lô hàng xuất).


2/ Về hoạt động nhập khẩu:
-         Không có sai sót trong bộ hồ sơ nhập khẩu (không do lỗi của người bán hàng) làm thủ tục hải quan.
-         Đảm bảo hoàn thành thủ tục hải quan trong vòng 3 ngày làm việc, không để bị phạt tiền lưu container, lưu bãi (nếu bộ hồ sơ hoàn hảo và hàng hóa không bị trưng cầu giám định), bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.
-         Không để thất thoát nguyên vật liệu, máy móc nhập khẩu đến cửa kho (không phải do lỗi giao hàng của người bán; ngoại trừ việc hao hụt tự nhiên hoặc trong quá trình vận chuyển).

3/ Thanh khoản hồ sơ nhập khẩu:
-         Hoàn tất thanh khoản các tờ khai nhập khẩu từ 1999-2001. Tiếp tục theo dõi và thanh khoản kịp thời các tờ khai nhập năm 2002 để không bị phạt chậm nộp thuế và bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

-         Theo dõi, phối hợp và nhắc nhở kịp thời thời điểm nộp thuế xuất nhập khẩu để không bị phạt chậm nộp thuế và bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com