Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình quản lý công nợ 4O

Tài liệu này qui định các bước thực hiện công việc đối với quá trình từ sau khi giao hàng, thu tiền, nộp tiền, và quản lý công nợ đối với người mua hàng.
Quy trình này thực hiện nối tiếp các công đoạn sau quy trình bán hàng
Tài liệu này áp dụng đối với công việc quản lý công nợ, thu tiền tại Phòng kinh doanh (bộ phận tài vụ – tài chính) công ty AAAAA Co., Ltd.  
TRÍCH NỘI DUNG CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Yêu cầu Khách hàng ký Hóa đơn GTGT theo quy trình bán hàng
Bước 02: Chuyển Hóa đơn GTGT đã ký (liên xanh) cho Tổ trưởng công nợ
Bước 03: Bộ phận tài vụ, tài chính cập nhật Hóa đơn, và theo dõi công nợ trên phần mềm máy vi tính theo từng 
Bước 04: In giấy báo công nợ gửi đến khách hàng đề nghị thanh toán công nợ. 
In DS những hóa đơn chưa thanh toán của từng khách hàng giao cho nhân viên đi thu tiền.
Bước 05: Khách hàng trả tiền bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng
Nhân viên thu tiền đến gặp khách hàng để thu tiền (tiền mặt) 
Bước 06: Nhân viên thu tiền sau khi thu được tiền  viết biên nhận tiền giao cho khách hàng và đem tiền nộp về thủ 
Bước 07: Thủ quỹ đối chiếu và báo số thu được cho tổ trưởng công nợ để để làm thủ tục đối chiếu công nợ 
Nhân viên công nợ căn cứ số thu được để xuất phiếu thu cho nhân viên thu tiền ký nhận  
Bước 08: Đối chiếu công nợ
Bước 09: Lưu hồ sơ công nợ đồng thời chuyển số liệu sang kế toán công ty làm nghiệp vụ kế toán.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com