Wednesday, July 5, 2017

Mục đích: Thiết lập quá trình quảng cáo sản phẩm hiệu quả nhằm đạt được kết quả, hiệu ứng thông tin nhằm hỗ trợ cho công tác bán hàng, tăng chỉ số nhận biết về thương hiệu.
TRÍCH CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH
Bước 01: Đề nghị quảng cáo từ phòng marketing
Bước 02: Tổng hợp trình bày ý tưởng và phân tích chi phí, hiệu quả
Bước 03: Xem xét của giám đốc tiếp thị
Bước 04: Phê duyệt của tổng giám đốc

Bước 05: Thực hiện quảng cáo
Bước 06: Theo dõi và báo cáo kết quả
Bước 07: Lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình quảng cáo sản phẩm
2. Mẫu giấy đề nghị làm chương trình quảng cáo
3. Mẫu kế hoạch chương trình quảng cáo
4. Mẫu báo cáo chương trình quảng cáo hoàn thành

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts