Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình thiết kế và phối màu công trình - màu sơn 4O

Mục đích: - Phối màu công trình: nhằm đem lại sự thỏa mãn tốt nhất cho khách hàng trước khi sơn chính thức.
- Thiết kế: nhằm thay đổi mẫu ma, kiểu dáng,  bao bì ngày càng đẹp hơn.
- Năng cao tính mỹ thuật cho sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng hơn.
- Colourising construction: to get satisfy for customer before deciding paint.
- Design: to modify packaging, design, style…more and more beatiful.
- Increasing fine art to improve products of company more and more deversify.
TÊN CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH
Phần A: Phối màu công trình
Bước 01: Nhu cầu từ: P.MARKETING
Bước 02: Xem xét/ Review
Bước 03: Lập kế hoạch / Making plan
Bước 04: Thiết kế phối màu công trình/ Designing colour rising 
Bước 05: Thực hiện phân phối đến người sử dụng/ Transfer to end user
Bước 06: lưu hồ sơ
Phần B: Thiết kế màu sơn
xem chi tiết trong file
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com