Monday, July 24, 2017

Quy trình đánh giá chất lượng lao động AL

1.            Mục đích: Quy định những bước tiến hành đánh giá CLLĐ và những tiêu chuẩn chất lượng lao động nhằm đảm bảo.
-         Mức độ chất lượng hoàn tất nhiệm vụ được giao trong 1 giai đoạn nhất định.
-         Sự tuân thủ kỷ luật lao động và nội quy của Công ty đối với nhân viên.
-         Để Công ty kiểm soát được hiệu quả của quá trình hoạt động, nhằm có thể tiếp tục duy trì hoặc có biện pháp khắc phục phòng ngừa.

2.            Phạm vi áp dụng:
2.1. Đối tượng áp dụng: Ap dụng xếp loại ABC theo định kỳ hàng tháng và hàng năm cho tất cả Cán bộ - CNV đang công tác trong Công ty
2.2. Trách nhiệm áp dụng: PHC, phụ trách cơ sở và các BPLQ.


3.            Tài liệu tham khảo:
-         Tiêu chuẩn ISO 9001:2000
-         Quy chế tổ chức của Công ty (ALTA-QT-5.5.1)
-         Quy trình tuyển dụng (PHC-QT-6.2.2-1)
-         Quy trình đào tạo (ALTA-QT-6.2.2)

4.            Định nghĩa:
-    BGĐ          : Ban Giám đốc.
-         PHC          : Phòng Hành chánh.
-         NV            : Nhân viên.

-         BPLQ        : Bộ phận liên quan.

5.1 Lưu đồ: (tải file để xem)
5.2. Mô tả.
Bước 0, 1: :
1) Vào cuối mỗi tháng, mọi nhân viên tại các đơn vị, bộ phận trong Công ty tự đánh giá, báo cáo công việc của mình (ALTA-QT-6.2.3/BM01) . Sau đó, các đơn vị, bộ phận tổ chức họp định kỳ để đánh giá CLLĐ cho toàn thể CB-CNV trong đơn vị (ALTA-QT-6.2.3/BM03) dựa theo Bảng hướng dẫn ĐGCLLĐ & nộp về PHC.
-         Trưởng BPLQ tập trung và chuyển về PHC các báo cáo sau đây:
1)     Biên bản đánh giá chất lượng lao động (ALTA-QT-6.2.3/BM03).
2)     Báo cáo tình hình lao động  (ALTA-QT-6.2.3/BM04).
2)  Cuối năm, PHC tổng kết các Biên bản đánh giá chất lượng lao động hàng tháng (ALTA-QT-6.2.3/BM03) , lập Bảng tổng hợp kết quả chất lượng lao động (ALTA-QT-6.2.3/BM05) và chuyển đến Hội đồng khen thưởng xét duyệt

Bước 2: PHC tập trung hồ sơ ĐGCLLĐ trình BGĐ hoặc Hội đồng khen thưởng xét duyệt.
Bước 3, 4: BGĐ xem xét các Biên bản đánh giá chất lượng lao động hàng tháng (ALTA-QT-6.2.3/BM03), phê duyệt kết quả đánh giá của các đơn vị hoặc cho ý kiến chỉ đạo về xây dựng chất lượng lao động (nếu có).  Các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo  của BGĐ (Báo cáo khắc phục phòng ngừa ALTA-QT-8.5/BM01). 
                 PHC tổng hợp kết quả đánh giá của các đơn vị đã được xét duyệt, gởi Phòng Tài Vụ để tính lương hàng tháng & tính thưởng hàng năm.
Bước 5:  BGĐ sẽ đánh giá hiệu quả việc thực hiện xây dựng chất lượng lao động (Báo cáo khắc phục phòng ngừa ALTA-QT-8.5/BM01) (nếu có).  Nếu yêu cầu không đạt, phải trở về bước 4.
Bước 6: PHC lưu hồ sơ .

5.3. Các Biểu Mẫu

Stt
Biểu mẫu
KMH
1
Báo cáo công việc.
ALTA-QT-6.2.3/BM01
2
Bảng chấm công tháng….năm….
ALTA-QT-6.2.3/BM02
3
Biên bản đánh giá chất lượng lao động.
ALTA-QT-6.2.3/BM03
4
Báo cáo tình hình lao động
ALTA-QT-6.2.3/BM04
5
Bảng tổng hợp kết quả chất lượng lao động năm
ALTA-QT-6.2.3/BM05
BẢNG HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG


I.                    NỘI DUNG TIÊU CHUẨN: (Điểm tuyệt đối của mỗi tiêu chuẩn là 10)

1)     Tiêu chuẩn 1: Kết quả làm việc (gồm 4 chỉ tiêu):
- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.
 - Làm việc có phương pháp khoa học, chủ động và phối hợp tốt với đồng nghiệp.
- Biết phát huy sáng kiến trong công việc.

Điểm x hệ số 6
2)     Tiêu chuẩn 2: Chấp hành kỷ luật lao động (gồm 2 chỉ tiêu):
- Thi hành nghiêm chỉnh các quy định quản lý của Công ty liên quan đến phận sự cá nhân và bảo đảm ngày giờ công.
- Thực hiện tốt an toàn lao động.

Điểm x hệ số 2
3)     Tiêu chuẩn 3: Bảo vệ tài sản và thực hành tiết kiệm (gồm 2 chỉ tiêu):
- Có tinh thần trách nhiệm bảo quản tốt tài sản Công ty.
- Thực hành tiết kiệm trong lao động và sinh hoạt.

Điểm x hệ số 1
4)     Tiêu chuẩn 4: Xây dựng nếp sống văn hóa (gồm 2 chỉ tiêu):
- Tích cực xây dựng cộng đồng và tham gia công tác xã hội.
- Đoàn kết, hợp tác, tương trợ và hòa đồng trong cuộc sống.

Điểm x hệ số 1

II.                 PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
1)     Cách tính điểm:
-         Trước hết xem xét từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chuẩn và đánh giá cho điểm theo mức độ như sau:
*    Khá, giỏi =          Cho điểm đánh giá là 10 điểm
*    Trung bình           =          Cho điểm đánh giá là   8 điểm
*    Yếu, kém =          Cho điểm đánh giá là   6 điểm
-         Tổng cộng điểm các tiêu chuẩn     =       Điểm xếp loại chất lượng lao động.

Thí dụ: Đánh giá TC1 =  8 điểm, TC2 =  10 điểm, TC3 =  10 điểm, TC4 =  6 điểm
Kết quả: (8 x 6)  + (10 x 2) + (10 x 1) + (6 x 1) = 84 ® Đạt loại B.


2)     Xếp loại theo đánh giá chất lượng lao động:

HÀNG THÁNG
HÀNG NĂM
Xếp loại

Số điểm yêu cầu

Hệ số
Xếp loại
Tổng hợp xếp loại các tháng trong năm
A
B
C
Đạt từ 85 điểm ® 100 điểm.
Đạt từ 70 điểm ® < 85 điểm.
      Đạt  < 70 điểm.
1,00
0,85
0,70
A
B
C
Điểm bình quân từ 85 điểm ® 100 điểm
Điểm bình quân từ 70 điểm ® < 85 điểm
Điểm bình quân < 70 điểm


3)     Công thức tính lương tháng theo chất lượng làm việc:[(Tiền lương cấp bậc + các khoản phụ cấp) x
hoặc tiền lương sản phẩm

   ngày làm việc
ngày công yêu cầu

x hệ số xếp loại = TIỀN LƯƠNG THỰC LĨNH


4)     Công thức tính thưởng hàng năm:

Bình quân lương tháng trong năm
X
Hệ số xếp loại
X
Số tháng làm việc / 12 tháng
=
TIỀN THƯỞNG
HÀNG NĂM

2 comments:

 1. van bản định dạng gì mà tôi tải xuống bị lỗi font chữ. thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi! Vấn đề này là tại trên máy bạn không có font chữ tương ứng trong văn bản bạn ơi.
   Giải quyết vấn đề này bạn nhấn vào vùng chữ bạn không đọc được để xem font của nó, sau đó tải font đó về máy là bạn đọc được thôi ạ.
   Cách thứ 2 bạn có thể sử dụng công cụ chuyển font của công cụ gõ tiếng Việt đó bạn.
   Cảm ơn bạn đã ở đây!

   Delete

haccololong@gmail.com