Thursday, July 20, 2017

Tiêu chuẩn bậc nghề cho công nhân tại AL


STT
TIÊU CHUẨN TỔNG HỢP

BẬC 1

BẬC 2
BẬC 3
BẬC 4
BẬC 5
01

Phân biệt nguyên liệu chính phẩm và tái sinh

X
X
X
X
X
02
Nhận dạng được các loại nguyên liệu PE


X
X
X
03
Biết công dụng các loại nguyên liệu PEX
X
04
Biết lập công thức pha trộn nguyên liệu theo loại hàng
X
05
Biết cách khởi động- vận hành máy TRỘN đồng thời biết cách thức trộn nguyên liệu đạt yêu cầu
X
X
X
X
X

06
Nắm bắt và hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật THỔI – IN

X
X
X
X
07
Biết cách Thay cuộn màng (lên cuộn xuống cuộn)
X
X
X
X
X
08
Đọc và hiểu được các thông số kỹ thuật của máy thổi – máy in

X
X
X
X
09
Biết kiểm soát và điều chỉnh độ dày mỏng của màng thổi (Biết chỉnh dòng gió, nhiệt độ, tốc độ, khe hở khuôn đầu lò..)


X

X
10
Biết kiểm soát và điều chỉnh kích cỡ màng thổi: (Nâng cao và hạ thấp bóng thổi phù hợp theo loại hàng)

X
X
X
X
11
Biết chỉnh xếp hàng
X
X
X
X
X
12
Biết cách Thổi màng gấp  (Star – seal)

X

X
X
13
Biết cách Thổi màng tách lóp (màng đơn có rao dọc)

X
X
X
X
14
Biết cách Thổi màng 02 lóp     (màng kép –2 da)


X
X
X
15

Biết khởi động và vận hành máy thổi – máy in


X
X
X

16
Biết Cài đặt chế độ kỹ thuật cho máy thổi – máy in phù hợp theo loại hàng


X
X
X
17
Biết sử dụng bộ phận xử lý bề mặt (corona)
X
X
X

X

X
18
Biết lắp đặt và tháo gỡ khuôn bản in (ống đồng) đúng chiều.


X
X
X
19
Biết cách bảo quản bản in  (ống đồng)

X
X
X
X
20
Biết xử lý khi ống đồng bị trầy xước nhỏ


X
X
X

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com