Thursday, August 3, 2017

Hướng dẫn kiểm tra bán thành phẩm sau thổi và in AL

I.                   MỤC ĐÍCH
Hướng dẫn  này mô tả chi tiết cách thức kiểm tra màng bán thành phẩm phù hợp với những quy định trong Lệnh sản xuất , nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

II.                PHẠM VI
-        Hướng dẫn này áp dụng tại tổ KCS.
-        Áp dụng cho bán thành phẩm của khâu thổi & in.

III.             TÀI LIỆU THAM KHẢO
-        Tiêu chuẩn ISO 9001-2000
-        Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH-STCL.
-        Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất (XNN-QT-7.5.2)


IV.             ĐỊNH NGHĨA
-        KCS   : Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm
-        BTP2 : Màng bán thành phẩm
-        E        : máy thổi
-        IN      : Máy in
-        CN     : Công nhân

V.                MÔ TẢ :
5.1      Trách nhiệm kiểm tra :
-KCS : Có trình độ nghiệp vụ kinh nghiệm 2 năm trở lên  : Bậc nghề từ bậc 2 ®  bậc 4.
-CN : Bậc 1  ® bậc 4
5.2      Thiết bị kiểm tra :
- Thước dây (từ 1cm ® 200 cm)
- Độ chính xác cho phép : ± 1mm
-         Cân đồng hồ :
+ Loại 60kg à 100kg
-   Cân điện tử

+ Độ chính xác cho phép : ± 200gram
-         Đồng hồ đo độ dày mỏng
- Độ chính xác cho phép : ± 0.001 mm

5.3      Thông số kiểm tra :

Thông số kiểm tra
Chuẩn chấp nhận
Loại hàng
Đúng Lệnh sản xuất
Mã số,
Đúng mã số quy định.
Kích thước
(Dài, Rộng, Dày, Xếp hông)
Đúng với Lệnh sản xuất
Màu sắc,
Phân biệt bằng cảm quan hay theo mẫu chuẩn.
Trọng lượng 1bao/Cuộn BTP
Lệnh sản xuất
Trọng lượng được ghi trên cuộn BTP
Quy định dán nhãn “Phiếu kiểm tra”
Mẫu in
Theo mẫu chuẫn dán ở mỗi máy
5.4      Chuẩn chấp nhận :
-        Các chỉ tiêu  phải đúng theo lệnh sản xuất và các thông số kỹ thuật (kích thước  : dài, ngang, xếp hông sole + 3mm)
-        Khối lượng đúng lệnh sản xuất
-        Độ dày mỏng +  0,5m
5.5      Tần  suất kiểm tra : 15 phút/ lần
5.6      Phương pháp chọn mẫu kiểm tra :
- Chọn mẫu kiểm tra ngẫu nhiên ở đầu và cuối mỗi cuộn Bán thành phẩm.
VI.             BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM :


TÊN BIỂU MẪU
KÝ MÃ HIỆU và linkdownload
-         Phiếu kiểm tra bán thành phẩm 3 màu
      ( đỏ, xanh dương, xanh lá )


-        Báo cáo kiểm tra hàng thổi và In
-        Phiếu nhập bán thành phẩm
-        Biên bản giao nhận phế liệu
-        Bảng ghi nhận sự cố
  (khi có sản phẩm không phù hợp)
XNN-QT-8.3/BM01

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com