Tuesday, August 15, 2017

B1: RESULT OF MANAGEMENT REVIEW
B2: TO ESTABLISH AUDIT PROGRAMME
B3: TO INFORM INTERNAL AUDIT 
B4: TO IMPLEMENT INTERNAL AUDIT
B5: NC FINDING
B6: CAUSE ANALYSIS CORRECTION OR CORRECTIVE ACTION
B7: FOLLOW UP AUDIT
B8: TO VERIFY EFFECTIVENESS
B9: TO TRANSFER REPORTS TO MANAGEMENT REVIEW MEETING
B10: RECORDS


FORM:
BOM-PR-02-F01(audit program)
BOM-PR-02-F02(audit meeting)
BOM-PR-02-F03(audit report)

LINK DOWNLOAD PROCESS & ALL FORM

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts