Monday, April 23, 2018

EASIEST I ever known get free 5nac share 10nac ref 1NAC 0.4usd

Introduce

 • NAC is a token code developed by Vietnamese technicians, started pre sale in November 2017 and is now listed on Forkdellta and Exrates. Also been VTV and some newspapers (you can ask google)
 • NAC is expected to mediate financial transactions, object is reduce transaction costs for financial trade and supporting trader transactions through Nami's virtual assistant.

How to join to earn money

Very simply. You just need to connect with the virtual assistant on the messeger of facebook that is already qualified to earn the NAC. This is the stage of community development (I consider it too late for community development) so we have the opportunity to earn free NACs. Now, They are currently spending quite a lot NAC for the share and ref link.
So how connected. You just click on the link m.me/namiassistant?ref=shareNami_35 and will be moved to the next page.
 • Click on option 1 if you use this facebook account as your account to earn money with Nami
 • Click on option 2 if you want to switch to another facebook account.
 • Continue to click "CONNECT" or "connect" if is recommended.
  The process of setting up an account to earn NAC now is complete.
  If successful, Nami will send you some introductory and greetings. To make sure, you text "wallet" or click on "wallet". Below is a messeger with Nami and you can click on it and send it.
  stem1.JPG
  If it resend information of ID and NAC amount you have been eligible for earn NAC.
  The response message is of the form

How to earn 5NAC

Very simple, every day Nami will send a message to you, you choose a certain news (every day only sahre 1 link) and click on it to read the news. The article will give you the option of "Share to receive 5 NAC". Click Share and share it in "public" mode to get 5NAC.
24 hours later Nami will update 5NAC for you, and every day you only share a link, that is, the highest you will receive 5NAC from this share.

How to make 10NAC

To earn 10NAC per ref connected to us like you (simple too must not) you need to ref your link. To have a link ref, at the message with mani, you send text "Get 10NAC" or click "Get 10 NAC", Nami will resend ref link for you.

Here your ref link

To take this ref link and send it to your friends to connect with Nami, if a person click on your ref link and confirm the connection with Nami you will have 10NAC.

Check your NAC

To check the number of NAC in your wallet, at the messeger you text "wallet" or click on "wallet". Nami will resend for you information about the ID and NAC number you have.

Sell ​​NAC

In a short time Nami will be upgraded and you can manage your wallet, you can transfer your NAC number across the floor for sale.
To sell NAC, you should also register your account on the Nami trading platform, then easily sell it through ETH or vnđ. Similar to remitano, link to register here https://nami.exchange/ref/tuananh
Finally to check the price of NAC, at messeger you message "I want to check the price of NAC". It will tell you the price.

IS THIS THE MOST SIMPLE WAY?

WISH YOU EARN VERY VERY MUCH NAC & GOODLUCK

Source: https://steemit.com/crypto/@haccolong/easiest-i-ever-known-get-free-5nac-share-10nac-ref-1nac-0-4usd

DỄ NHẤT tôi từng biết nhận 5NAC/share, 10NAC/ref 1NAC=0.4USD

Giới thiệu

 • NAC là một mã token được phát triển bởi các kỹ thuật viên Việt Nam (thuần Việt), bắt đầu gọi vốn từ tháng 11 năm 2017 và hiện tại đã được niêm yết trên sàn Forkdellta và sàn Exrates. Cũng đã được VTV và một số báo đưa tin (bạn có thể hỏi chị google)
 • NAC là mã được kỳ vọng làm trung gian cho các giao dịch tài chính, qua đó giảm thiểu chi phí giao dịch cho các trade và hỗ trợ trade giao dịch qua trợ lý ảo Nami.

Làm thế nào để tham gia để kiếm tiền

Rất đơn giản bạn chỉ cần kết nối với trợ lý ảo trên messeger của facebook là đã đủ điều kiện để kiếm được các NAC. Đây là giai đoạn phát triển cộng đồng (mình đánh giá là nami đã quá chậm trễ trong việc phát triển cộng đồng) nên chúng ta có cơ hội để kiếm được các NAC miễn phí. NAC hiện đang được tặng khá cao cho các share và ref link.
Vậy kết nối như thế nào. Bạn chỉ cần click vào liên kết m.me/namiassistant?ref=shareNami_35 và sẽ được chuyển đến trang sau
stem1.JPG
 • Click vào lựa chọn 1 nếu bạn sử dùng tài khoản facebook này làm tài khoản để kiếm tiền với Nami
 • Click vào lựa chọn 2 nếu bạn muốn chuyển qua một tài khoản facebook khác.
 • Tiếp tục nhấn vào “KẾT NỐI” hoặc “connect” nếu được yêu cầu.
  Quá trình thiết lập tài khoản để kiếm NAC như vậy là hoàn tất.
Nếu kết nối thành công Nami sẽ nhắn cho bạn một vài tin nhắn giới thiệu và chào hỏi. Để chắc hơn bạn nhắn chữ “ví” hoặc "wallet" hoặc nhấn vào "ví" hoặc nhấn vào "wallet". Hình dưới là chụp hình messeger với Nami và nhạn có thể nhấn vào đó.
stem2.JPG
và gửi cho nó, nếu nó nhắn về mã ID và số lượng NAC là bạn đã đủ điều kiện kiếm NAC rồi đó.
Tin nhắn phản hổi về có dạng
stem3.JPG

Kiếm 5NAC như thế nào

Rất đơn giản, hằng ngày Nami sẽ gửi tin nhắn về tin tức cho bạn, bạn chọn 1 tin nào đó (mỗi ngày chỉ sahre 1 link) và click vào đó để đọc tin tức. Trên bài viết sẽ cho lựa chọn “Chia sẻ để nhận 5 NAC” bạn nhấn Share và share nó ở chế độ “public” là sẽ nhận được 5NAC.
24 giờ sau Nami sẽ cập nhật 5NAC này cho bạn, và mỗi ngày bạn chỉ share được 1 link thôi, tức là mỗi ngày cao nhất bạn sẽ nhận được 5NAC từ việc share này.
stem4.JPG
Nếu sau 24 giờ mà bạn không nhận được NAC hãy nhắn tin với support để đòi nha. Support có thể trả lời các thắc mắc cho bạn.
stem5.JPG

Kiếm 10NAC như thế nào

Để kiếm 10NAC cho mỗi ref kết nối với nami như bạn (đơn giản quá phải không) bạn cần ref link của mình. Để có ref link, tại phần nhắn tin với nami bạn nhắn “nhận 10NAC” hoặc nhấn vào “Nhận 10 NAC”, Nami sẽ nhắn ref link cho bạn.
stem1.JPG
Còn đây là ref link của bạn
stem2.JPG
Bạn vác cái ref link này và gửi cho bạn bè để họ kết nối với Nami, nếu 1 người nhấn vào liên kết ref này và xác nhận kết nối với Nami bạn sẽ nhận được 10NAC.

Kiểm tra NAC của bạn

Để kiểm tra số lượng NAC trong ví của bạn, tại messeger bạn nhắn “ví”/"wallet" hoặc nhấn vào “ví”/"wallet". Nami sẽ báo cho bạn mã ID và số lượng NAC bạn đang có.

Bán NAC

Trong thời gian ngắn nữa Nami sẽ được nâng cấp và bạn có thể quản lý ví của mình, có thể chuyển số NAC của mình qua các sàn để bán.
Để bán NAC bạn cũng nên đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch của Nami, sau này dễ bán qua ETH hoặc vnđ cho nó lẹ. Tương tự như remitano thôi, link đăng ký ở đây nhé https://nami.exchange/ref/tuananh
Cuối cùng để kiểm tra giá NAC, tại messeger bạn nhắn “Tôi muốn kiểm tra giá NAC” nó sẽ nhắn lại cho bạn biết ngay nha.

ĐÂY LÀ CÁCH KIẾM TIỀN ĐƠN GIẢN NHẤT PHẢI K!HÔNG NÀO

CHÚC CÁC BẠN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU NAC NHA. GOODLUCK


Nguồn: https://steemit.com/vn/@haccolong/de-nhat-toi-tung-biet-nhan-5nac-share-10nac-ref-1nac-0-4usd

Monday, March 26, 2018

Thay vì sử dụng bigo bạn có thể kiếm tiền khi sử dụng vigo

Nếu hằng ngày bạn vẫn lên Bigo để xem các clip đủ thể loại trên đời. Nếu hằng ngày bạn vẫn lên bigo để live hình ảnh của mình để nhận được các tán tưởng mà chả thu được đồng cắt bạc nào thì đây là app dành cho bạn. Với tính năng chia sẻ video cho mỗi tài khoản, vigo trả thưởng cho người chia sẻ, và cả người xem video.
Chốt lại vấn đề là với ứng dụng này bạn chỉ cần post video hoặc xem video là có thể kiếm được tiền.
Cuộc cách mạng mà ở đó mọi hành động của bạn đều được tưởng thưởng bới những đóng góp giúp app phát triển bắt đầu từ đây.
Vigo đơn giản đến mức mà khi bạn chỉ cần kiếm đủ 1$ đã có thể rút và rút trong vòng 3 giây.

ĐỂ THAM GIA VIGO CÁC BẠN LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU


Bước 1: Cầm smartphone của bạn lên, đảm bảo nó có kết nối internet và dụng điện thoại để xem bài viết này.
Từ đây bạn sẽ dùng điện thoại hoặc máy tính bảng thay vì máy tính nha.
Bước 2: Vào trang chủ của vigo là hypstar tại đây
Kéo xuống 01 xíu tại trang chủ của nó bạn sẽ thấy hình sau

Bước 03: Nhấn vào "START NOW"
Bước 04: Đăng nhập bằng tài khoản facebook của bạn, vigo chỉ chấp nhận tài khoản facebook thôi nhé.
Chờ 01 chút bạn sẽ được nó chuyển đến trang để tải app
Bước 05: Tải app về theo trình tự như bạn tải game vậy thôi nhé.
Sau khi tải bạn sẽ thấy nó nằm ở màn hình điện thoại giống như này, tất nhiên sẽ không có vòng màu đỏ :)

Bước 06: Mở app trên màn hình điện thoại của bạn và đăng nhập lại cũng bằng tài khoản facebook

Thế là xong phần tải app và tạo tài khoản rồi đó.

Giờ làm thế nào để kiếm tiền
Để kiếm được nhiều tiền bạn cần có nhiều tác phẩm (video) được nhiều lượng view và 1 chút ít từ người mà bạn giới thiệu vigo cho họ khi họ kiếm được tiền.
Vậy có 3 việc cần làm như sau
1. Tạo và đăng các video ban đầu của bạn để có hàng họ cho cộng đồng xem bạn đăng cái gì có đáng để họ xem và view cũng như theo dõi bạn không.
Hình bên phải là trang chủ của phần mềm vigo sau khi bạn đăng nhập. Các video của người dùng khác sẽ được cập nhật lên. Để đăng video của bạn bạn có thể sử dụng nút hình camera ở giữa phía dưới của màn hình.
Nhấn vào icon camera bạn sẽ nhận được trang sau

Mặc định: camera trước sẽ được bật để bạn có thể bắt đầu quay nhé.
Nhấn vào số 3 để tiến hành công việc nếu bạn không muốn làm gì thêm, còn không thì cứ nhấn tè le để tìm hiểu nha.
Nhấn vào số 2 nếu bạn muốn upload video từ máy điện thoại của bạn, chọn video, cắt sửa theo yêu cầu của phần mềm và post thôi.
2. Theo dõi người khác, cmt, like bài đăng của họ để họ theo dõi mình.
Vì sao phải làm như thế vì làm như thế cộng đồng mới biết bạn tồn tại. Nếu bạn để cộng đồng tự tìm đến với mình thì khá là lâu đấy. Đừng lo lắng cho đi để nhận lại thôi.
Ở trang chủ, hoặc trang lân cận bạn nhấn vào từng video sẽ thấy chữ "Theo dõi" bạn nhấn vào đó tức là theo dõi người đã đăng video đó.
Ngoài ra bạn có thể theo dõi người khác qua mã số. Bằng cách nhấn vào biểu tượng kính lúp phía trên bên trái màn hình.
Nó sẽ hiện ra ô để bạn điền mã số của người bạn quen biết vào, sau đó nhấn tìm rồi thì thấy xuất hiện và nhấn "theo dõi" nghe.

Rất hân hạnh được làm quen với bạn, bạn có thể tìm mình qua mã số: 80715995855 nếu bạn tìm ra mình mà mặc định nó theo dõi rồi thì thôi nha :) từ từ mình sẽ theo dõi lại khi mình vào vigo :).

Ngoài ra nên gia nhập group hypstar của anh em việt nam trên facebook để biết nhau, qua đó theo dõi lại cho nhau và view video của nhau để cùng kiếm tiền nhé. Đây là group của anh em VN trên fb, không phải mình làm admin nha :)

Tìm bạn Hypstar


3. Giới thiệu vigo đến với người khác để họ biết cơ hội này và tăng thu nhập của bạn! :)
Chơi thằng nào cũng vậy, chơi vigo còn có cơ hội có tiền, và bạn sẽ được % từ số người bạn giới thiệu liên kết.
Bạn có thể gửi liên kết của bạn cho người khác khi nhấn vào mục "Tôi" rồi vào mục "Flame", Flame là lửa và tiền của bạn nha. Nhấn vào đó bạn sẽ thấy hình sau.
Tới đây bạn biết phải làm gì rồi đó.
Đừng lo lắng khi số Flame của bạn bằng không.
Đơn giản vì video của bạn up ít người xem quá, người bạn giới thiệu chưa đủ nhiều và ....
Đã có rất nhiều người rút được tiền từ Vigo trong 1 nốt nhạc nên trước sau gì nếu bạn cố gắng cũng sẽ làm được thôi.

Hi vọng bài viết giới thiệu vài nét được cho bạn. Chúc bạn vui vẻ với vigo nhé. Còn đây là mã số của mình nghe :) 80715995855

Thân ái

Còn đây là kết quả của mình sau 1 ngày chơi thử. Tất nhiên là càng lâu số lượng người theo dõi càng cao thì số tiền kiếm càng nhanh. Đây là mới có vài người theo dõi thôi nha. :)

Được 0.1 USD rồi kìa :)

Change the way you use social networks to earn money with wowapp

Use wowapp instead of zalo, sky, viber & get paid
Everyday you go to the zalo/sky/viber for chat / call / post, invite friends to use it to call each other. What did you get? NOTHING, but you have lost your time & have little joy when someone like, cmt for your status.
This article introduces you to the opportunity to get paid when you use the app to perform tasks that you usually do everyday.

How do my opportunity introduce today will allow you to earn money?


 • Just download it, or add it to your browser, run it in the background of your phone or computer, you will be paid  => earn money
 • Introduce friends to join you get paid and commission from the money they earned or money they have used, now is 8 floors for this form  => earn money
 • Donate money to charity projects and get money
 • Watch video on app => earn money
 • Play the game on the receiving app => earn money
 • Use the slide of the phone app to receive money  => earn money
 • Read the newspaper on the app you also => earn money
 • Talk to your friends on the app also=> earn money
 • Sell ​​on the app to  => earn money
 • Complete the survey to  => earn money
 • And much more

Is this so crazy? but it is the TRUTH

Simply click on this link, download it, sign up and use it.
There are quite a lot of languages ​​so, allows you to choose & will help you complete quite easily, so I temporarily do not write tutorials.
Using your phone or computer are ok, even if you can use it on both the phone and the computer.
After clicking on the link you will receive my personal page. Click on "Tham gia với Anh trên WowApp" to get started.


After using than one time and study it, introduce your friends this great opportunity.
The instructions to withdraw money, earn money, when I free I will write.
While waiting if you need, please to ask the google :).
Thanks a lot.

Sử dụng wowapp thay zalo, sky và được trả tiền

Hằng ngày bạn vào zalo, sky chat / gọi điện/ đăng đàn, mời bạn bè cùng sử để cùng gọi cho nhau. Bạn nhận được gì ngoài thời gian mà bạn đánh mất và niềm vui nho nhỏ khi ai đó like, cmt startus của bạn.
Bài viết này giới thiệu cho bạn cơ hội được trả tiền, và trả khá hậu hĩnh khi bạn sử dụng app để thực hiện các công việc mà bạn vẫn thường làm hằng ngày.

Vậy cơ hội hôm nay mình giới thiệu sẽ cho phép bạn kiếm tiền như thế nào.


 • Chỉ cần tải nó về, hoặc thêm nó vào trình duyệt của bạn, chạy nó dưới nền của điện thoại hoặc máy tính của bạn, bạn sẽ được trả tiền
 • Giới thiệu bạn bè tham gia bạn được trả tiền và hoa hồng từ tiền họ kiếm được hoặc tiền họ đã sử dụng, hiện tại là 8 tầng cho hình thức này.
 • Quyên góp tiền vào dự án từ thiện và có thể nhận được tiền
 • Xem video trên app, nhận tiền
 • Chơi game trên app nhận tiền
 • Sử dụng slide của app trên phone nhận tiền
 • Đọc báo trên app bạn cũng nhận được tiền
 • Nói chuyện với bạn bè trên app bạn cũng có tiền
 • Bán hàng trên app để có tiền .v.v.v
 • Hoàn thành khảo sát để có tiền .v.v.v
 • Và còn nhiều hơn nữa

Nghe tới đây có vẻ điên rồ đúng không? nhưng nó là sự thật

Đơn giản bạn chỉ cần nhấn vào liên kết này, tải nó về, đăng ký và sử dụng.
Có khá nhiều ngon ngữ nên, ngôn ngữ tiếng Việt sẽ giúp bạn hoàn thành khá dễ dàng, nên tạm thời mình không viết bài hướng dẫn.
Sử dụng điện thoại hay máy tính đều được nhé bạn, có gì sài đó, thậm chí bạn có thể sử dụng 1 lúc cả trên điện thoại mà máy tính.
Sau khi nhấn vào liên kết bạn sẽ nhận được trang cá nhân của mình. Nhấn vào "Tham gia với Anh trên WowApp" để bắt đầu nhé.

Sau khi sử dụng 01 thời gian và vọc vạch nó, hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn cơ hội tuyệt vời này nhé.
Các hướng dẫn rút tiền, kiếm tiền cụ thể mình rảnh mình sẽ viết bài, trong khi chờ đợi nếu bạn cần hỏi chị google giùm mình nghe.

Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn là mọi thứ cần được thực hiện kiên trì, nếu bạn muốn kiếm tiền nhanh hãy tìm các hình thức đầu tư. Trên blog của mình cũng có giới thiệu 1 vài trang đấy. Còn nếu bạn chọn các hình thức kiếm tiền từ con số 0 thì bạn phải thật sự kiên trì thì mới thành công!

Cảm ơn nhiều.

Kiếm tiền khi lướt web và sử dụng app xu hướng của sự công bằng

Khi bạn sử dụng các mạng xã hội như facebook, google, twitter ... bạn nhận được những gì? hằng ngày bạn tốn bao nhiêu thời gian cho các trang cá nhân của bạn. Chẳng được gì cả đúng không, trong khi các nhà phát triển các trang mạng đó lại thu được đống tiền từ việc quảng cáo trên tường của bạn. Tất nhiên, cũng có một vài trường hợp là người nổi tiếng bạn có thể thu được tiền qua startus của mình hoặc quảng cáo trên blog, trên trang hoặc trên video trên youtube của bạn. ..v.vv Nhưng số tiền đó thật nhỏ bé biết bao.

Hôm nay, bắt đầu chuổi  bài giới thiệu về các hình thức mạng xã hội và app để bạn có thể sử dụng như facebook, như zalo, như bigo, như sky, như g+ .... Nhưng đặt biệt hơn là bạn chỉ cần sử dụng nó và nhà phát triển sẽ trả tiền cho bạn.
Đơn giản vì quan niệm này cũng đã được phát triển cả 10 năm nay, rằng sự bất bình đẳng trong thu nhập đang ngày càng tăng và cơ hội không được chia đều trên thế giới này. Nhiều nhà phát triển đã bắt đầu cố gắng san sẻ thu nhập cho người dùng từ doanh thu quảng cáo của họ. Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nghe có vẻ như cao đẹp lắm đúng không? Có thể bạn không tin đâu, vì bạn sống trong một xã hội bất công khá lâu mà, nhưng chắc bạn biết các câu chuyện mà tỷ phú hiến tất cả tiền làm thừ thiện không hoặc để lại rất ít tiền thừa kế cho con cái của họ chứ. Và thế giới này sẽ rất nhiều điều bất ngờ, rất nhiều cơ hội. Cơ bản là bạn có nhận ra điều đó hay không mà thôi.

Hình thức đầu tiên và trang đầu tiên mình biết chính là fanbook, nó y chang như facebook và sẽ trả tiền cho các bài đăng của bạn, các startus của bạn căn cứ vào lượng view. Nhưng với 01 đống chính sách về bản quyền về hạn chế về cộng đồng nó có thể thổi khoá tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào và không có khiếu nại.
Với những kinh nghiệm đã có, giờ mình phát hiện ra một số app và trang mạng xã hội mà ở đó bạn thật sự tự do (muốn đăng gì cũng được và các bài đăng không thể bị xoá) và thật sự được trả phí cho thời gian mà bạn đã sử dụng nó.

HÃY ĐỌC CÁC BÀI VIẾT CỦA MÌNH TRONG CHUYÊN MỤC NÀY NHÉ
NÓ CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC BÀI SẼ CẬP NHẬT DẦN
GIỚI THIỆU CƠ HỘI KIẾM TIỀN KHI SỬ DỤNG WOWAPP  /  EN

GIỚI THIỆU CƠ HỘI KIẾM TIỀN KHI SỬ DỤNG APP VIGO   /

GIỚI THIỆU CƠ HỘI KIẾM TIỀN KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Thursday, March 15, 2018

Hướng dẫn trao đổi giữa các loại tiền tệ trong eobot

Bài viết này cung cấp cho bạn vị trí của công cụ trao đổi các loại tiền tệ trong eobot, hoặc thậm chí bạn có thể dùng công cụ này để mua các sản phẩm khác mà eobot cung cấp để tái đầu tư. Nó chính là công cụ exchange.
Như các bài đăng khác, như thường lệ.
Nếu các bạn chưa biết qua về eobot có thể tham khảo bài giới thiệu của mình tại đây.
Nếu bạn cần một tài khoản có thể đọc hướng dẫn và link đăng ký tại đây.

Hoặc đăng ký ngay tài khoản hãy đăng ký nó tại đây nhé.

CÔNG CỤ EXCHANGE giúp bạn trao đổi giữa các cặp tiền crypto với nhau, với USD trong trường hợp bạn muốn giữ USD thay vì crypto vì sự xuống giá của nó và ngược lại. Hãy đổi qua USD nếu bạn sợ đồng tiền xuống giá trong tương lai nhé. Ngoài ra exchance còn cung là công cụ để bạn mua đám mây, mua mỏ đào ... để tăng số đồng crypto của bạn nhé. Nội dung này mình sẽ nói trong bài khác.

Còn đây là vị trí của công cụ exchance, vì nhiều bạn vào nhìn các đồng tiền hoa mắt nên không để ý nha :)
Vị trí thứ nhất : tại trang chủ, bạn cuộn trang xuống cuối sẽ thấy nó nằm ở đây nhé.
Vị trí thứ hai: góc phải bên trên màn hình, nằm trong phần ID của bạn

Để sử dụng nó bạn làm như sau:
Cuộn xuống dưới cùng của trang, bạn sẽ thấy công cụ này sau khi nhấn vào Exchange nha
Tại phần From: Bọn chọn loại tiền bạn sử dụng để mua loại tiền khác và số tiền bạn muốn đổi
Tại phần To số 2: Bạn chọn tiền hoặc sản phẩm mà bạn muốn mua, muốn giữ.
Sau đó kiểm tra lại thật kỹ và số phí ..v.v.v rồi nhất "Buy ..."  tức nhấn ô số 3 là xong nhé.
Kiểm tra lại tài khoản của bạn ở trang chủ nhé!

The end!

Hướng dẫn nhận BTC miễn phí tại EOBOT

Bài viết này được viết cho những người đã có tài khoản eobot và mới tham gia vào việc kiếm tiền trên mạng internet, không dùng cho các pro nhé.
Nếu các bạn chưa biết qua về eobot có thể tham khảo bài giới thiệu của mình tại đây.
Nếu bạn cần một tài khoản có thể đọc hướng dẫn và link đăng ký tại đây.

GIỜ BẮT ĐẦU NHẬN BTC TỪ EOBOT HẰNG NGÀY NHÉ
Đầu tiên: hãy đăng nhập vào EOBOT nhé
Tiếp đến: Tại tab products, bạn di chuột vào nó sẽ xổ ra như sau

Tiếp đến: nhấn vào Faucet nhé
Đợi 1 xíu nó sẽ đưa bạn tới trang vòi coin của nó với nhiều quảng cáo trước mặt, nếu bị cản bởi quảng cáo cứ nhấn dấu X vào các quảng cáo nếu bạn muốn nhé.
Sau đó cuộn chuột xuống bạn sẽ nhận được trang như hình dưới đâu.
Tiếp đến: gõ Captcha vào nhé
(nếu bạn chưa biết thì ô số 1 gõ lại cái chữ trên hình, hình trên là gõ love me đó :( _ )
Sau đến: nhấn nút Get Faucet Reward nút số 2 để nhận free btc hoặc coin nào đó nhé.
Nếu bạn muốn kiểm tra, ra lại trang chủ sẽ thấy hình sau:
 Các dòng màu đen mình khoanh đỏ chính là số dư đồng tiền tương ứng của bạn đang có nha.
Quay lại mục này sau mỗi 5 giờ để nhận nhé, mỗi khi bạn gõ Captcha hãy chú ý, nó sẽ báo bao lâu nữa thì quay lại được. Số tiền từ vòi này khá cao so với các vòi khác đấy.

Quá đơn giản phải không nào :)
Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản hãy đăng ký nó tại đây nhé.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản eobot nhận BTC hằng ngày

Như thường lệ thì đây không phải là bài viết nhằm khuyên bạn nên đầu tư vào bất kỳ một hình thức kiếm tiền nào trên mạng. Mọi hình thức kiếm tiền đều tiềm ẩn rủi ro. Sau khi đăng ký bất kỳ một tài khoản trên một trang đầu tư nào, bạn hãy nghiên cứu thật kỹ những gì website đó có thể mang lại và các cơ hội bạn sẽ nhận được. Nhất là các hình thức kiếm tiền mà bạn phải bỏ vốn ban đầu, hãy xem xét tất cả các rủi ro mà bạn sẽ gặp phải.

Đối với EOBOT, tuy có hình thức vòi Faucet cho bạn kiếm tiền, nhưng kiếm qua vòi thì bao lâu bạn mới có đủ để sài. EOBOT có thêm hình thức thuê đám mây để tiến hành đào Crypto và mọi tính toán mà lợi nhuận mang lại là rất khả quan, nhưng mọi tính toán đó có thể sẽ không được đảm bảo khi bạn không có một chiến lược và các bước đi đúng đắn, có thể kỳ vọng sẽ không như những gì đã tính.
Nếu bạn chưa biết gì về EOBOT bạn có thể đọc bài giới thiệu của tôi về EOBOT tại đây.

Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản tại EOBOT nhé.

Đầu tiên vào trang chủ của EOBOT.COM
Sẽ có hình sau, click chuột vào chỗ mình khoanh đỏ nhé Sign Up

Tiếp theo EOBOT sẽ dân bạn tới form đăng ký
Điền đầy đủ các mục là xong thôi, khá đơn giản phải không.
Mục số 2: Tên của bạn có dấu hay không cũng được nha
Mục số 3: Họ và tên đệm của bạn. Điền không chính xác cũng không sao nha :)
Mục số 4: Email của bạn dùng để đăng nhập.
Mục số 5: Mật khẩu bạn sử dụng
Mục số 6: Tick vào nếu nó chưa tick sẵn nhé
Mục số 7: Tích vào luôn, nó sẽ hiện ra hình yêu cầu chọn các hình có bảng chỉ đường, cầu, xe hơi, cứ làm theo nó để xác nhận không phải robot nhé.
Mục số 8: Nhấn vào là xong thôi ha :)

Vậy là xong rồi đó, vào eobot rồi vọc đi nha bạn. :) nhớ kiểm tra email và xác nhận email nhé.
Lúc đăng nhập có thể nó sẽ yêu cầu mã xác nhận từ email đấy, bạn mở email và copy mã số nó gửi nhấn vào là vào được thôi nha.

Thân

HOT - EOBOT vòi miễn phí, thuê đám mây dễ và hiệu quả cho người mới bắt đầu

EOBOT hoạt động từ năm 2013 điều đó khẳng định cho sự uy tín của nó và đáng cho chúng ta đầu tư thời gian hoặc tiền bạc nhàn rỗi của mình nhằm tăng thêm phần thu nhập thụ động.
Đây là 01 web có tính ổn định cao, phù hợp cho những ai không có nhiều thời gian và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online nhưng muốn có một nguồn thu nhập thụ động.
Vậy EOBOT có gì đáng để chúng ta phải quan tâm?

Đây là trang chủ của EOBOT sau khi bạn đăng nhập, với rất nhiều loại tiền crypto khác nhau.

Xin điểm qua một số tính năng và hình thức mà EOBOT cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể kiếm tiền một cách nhẹ nhàng nhất.
Cung cấp vòi nhận tiền miễn phí mỗi 5 giờ.
Sau mỗi 5 giờ nếu bạn ghé vào mục Faucet sẽ nhận được một số lượng đồng tiền crypto bất kỳ nhất định, có thể là BTC hoặc các loại Altcoin khác. Trên EOBOT có rất nhiều loại tiền nha. Thường thì mình thấy nó trả bằng BTC, chỉ 1 lần trả bằng đồng tiền khác ah :)

Cho phép chúng ta quy đổi giữa tất cả các loại tiền mà EOBOT cung cấp trên web
Thậm chí cho bạn đổi ngay crypto qua USD thậm chí Vàng (với chi phí 5%) hoặc ngược lại. Đây là một tính năng tuyệt vời giúp bạn bảo vệ tài sản của mình trước một trận bão nào đó hoặc thậm chí có thể mua đi bán lại để kiếm thêm đồng tiền của bạn mà không tốn chi phí.

Cung cấp đám mây hoặc mỏ cho chúng ta thuê để đào Crypto nhằm tăng số tiền đang có
Đây là chức năng HOT nhất vì nó có thể cho bạn mua đám mây với một chi phí vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi bạn có thể dùng tiền bạn kiếm được từ Faucet miễn phí để mua đám mây và đào crypto nhằm tăng số tiền của bạn lên hằng ngày, hằng giờ và thậm chí hằng giây.
Sau đó nếu bạn tin tưởng và thấy mình biết cách thuê đám mây hiệu quả có thể ném thêm tiền vào cho một hiệu quả cao hơn!

Cung cấp mỏ đào crypto và lấy lại máy đào của chúng ta khi chúng ta mua ở bước trên nhưng giờ đào ko hiệu quả nữa, nhận về để làm máy chơi game vậy :) Phần Redeem ở hình trên chính là mục cho các bạn nhận lại nó nha.

Cuối cùng là nó cũng trả hoa hồng giới thiệu thành viên cho những cá nhân phát triển cộng đồng cho nó. 
Tuy nhiên, đây là hình thức không hấp dẫn một tý tạo nào, nó chỉ trả cho bạn có 1% thôi đấy nhé, 1% cho mỗi người được giới thiệu, chưa có web nào mình thấy thấp như thế cả :).

Trên đây là một số giới thiệu cơ bản về EOBOT các bài sau mình sẽ viết cụ thể từng chuyên đề. Nhớ follow blog mình để theo dõi nhé.

Nếu không phải băn khoăn gì nữa bạn có thể đăng ký ngay tài khoản cho bạn tại đây

Hoặc đọc Hướng dẫn đăng ký tài khoản EOBOT
Các bài viết tiếp theo
Hướng dẫn nhận BTC miễn phí tại eobot
Hướng dẫn trao đổi trong eobot
Hướng dẫn thuê đám mây, thuê máy đào tại eobot
Một số lưu ý & chiến lược để thành công với eobot

Wednesday, March 14, 2018

Hướng dẫn đăng ký tài khoản multicoinfaucet kiếm BTC, ETH mỗi 30 phút

Multicoinfaucet là trang web giúp chúng ta có được các đồng BTC và ETH một cách dễ dàng và miễn phí. Nếu bạn chưa biết về nó vui lòng đọc sơ qua tại đây hoặc hỏi chị google nhé.
Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn những bạn cần hướng dẫn đăng ký và show một vài mục cơ bản để bắt đầu kiếm tiền ngay với Multicoinfaucet nhé.

BẮT ĐẦU NHÉ
Đầu tiên: click vào liên kết multicoinfaucet.com để vào trang của nó nhé
Kéo xuống dưới bạn sẽ thấy mục đăng ký như thế này
Click vào nút REGISTER nhé
Sau đó bạn sẽ được đưa tới 1 trang có giống hình dưới đây.
Điền thông tin của bạn vào nhé.
Mục số 2: Điền tên bạn sử dụng, tên này bạn sài để đăng nhập trang web sau này nhé.
Mục số 3: Điền email của bạn, email bạn hay sài ấy nhé, để lỡ quên pass còn xin lại pass chứ.
Mục 4 và 5: Điền mật khẩu bạn muốn sử dụng
Mục số 6 và số 7 nên bỏ qua cho nhanh, không cần điền gì cả, sau này sẽ thêm vào sau. Còn nếu bạn rảnh hãy đi copy địa chỉ ví BTC và ETH của bạn và dán vào nhé.
Sau đó nhấn vào nút số 8 REGISTER để đăng ký nhé.

Lưu ý các bạn là mỗi địa chỉ IP chỉ có thể sử dụng để đăng ký 1 tài khoản thôi nhé, nếu đăng ký và sử dụng 2 tài khoản trên cùng 1 IP thì tài khoản sẽ bị khoá đấy nhé, khoá cả 2 luôn ấy.

Sau đó bạn mở email của bạn lên, xem thư của multicoinfaucet và nhấn vào liên kết trong thư để xác nhận địa chỉ email nhé.
Xong đăng nhập vào multicoinfaucet và bắt đầu kiếm tiền nhé.

MỘT SỐ VỊ TRÍ CHO CÁC BẠN KIẾM NGAY BTC VÀ ETH NHƯ SAU
Tại trang chủ bạn kéo xuống và sẽ thấy hình như sau:
Tại đây, nếu bạn thích kiếm BTC hãy nhấn vào nút A "GO TO BITCOIN FAUCET"
Nếu bạn thích kiếm ETH hãy nhấn vào nút B "GO TO ETHEREUM FAUCET" nhé

Ví dụ sau khi mình nhấn vào nút B sẽ vào trang kiếm ETH. Tại đó có hình như sau (nhấn vào A cũng tương tự nha, chỉ thay ETH bằng BTC thôi nha:

Ở hình này hình giới thiệu với bạn 2 cách kiếm tiền đơn giản nhất trước và miễn phí, an toàn trước.
Các hình thức khác mình sẽ có bài viết sau :)
Mục mình khoanh tròn đánh số 1 "Faucet" đấy là cái vòi, mỗi 30 phút bạn nhấn vào đó để nhận ETH miễn phí, nhận xong nhấn qua phần BTC và cũng nhấn vào Faucet để nhận BTC miễn phí. Cuộn chuột xuống 1 xíu sau khi nhấn vào Faucet nó sẽ như sau:

Xác nhận trả lời câu hỏi bằng cách chọn hình rồi nhấn CLAIM BITCOINS là nhận được ETH thôi nha. Xong 1 cái nha

Mục mình đánh số 2 ở trên ROLL DICE nếu bạn nhấn vào sẽ được trang như sau:
Trả lời câu hỏi của nó bằng cách click vào hình tương ứng rồi nhấn ROLL là nhận được ETH thôi nha.

Sau đó chuyển ngay qua phần kiếm BTC để nhận tiền bằng cách nhấn vào mục số 3 mình đánh số ở trên nha. Nó là "Goto Bitcoin Faucet" và làm tương tự như trên nhé.

CUÔI CÙNG để có nhiều tiền tiền hơn giới thiệu bạn bè vào để có thêm thu nhập nhé. Link liên kết nằm tại đây: