Saturday, January 13, 2018

Hướng dẫn mua tài liệu trên blog

Giá mỗi bộ tài liệu trên http://thuvienthoth.blogspot.com là 500.000vnđ trừ khi giá tài liệu được ấn định trong bài viết giới thiệu về tài liệu đó.
Sau khi thanh toán vui lòng sao chụp lịch sử giao dịch và gửi về email haccolong@gmail.com, mình sẽ gửi lại liên kết để tải tài liệu theo địa chỉ email bạn gửi cho mình.

Nếu sau 100 phút không nhận được tài liệu, vui lòng gọi trực tiếp vào số 09066391507

THÔNG TIN THANH TOÁN

Giới thiệu Bộ hệ thống quản lý chất lượng của công ty sản xuất ván MDF_ Mã số 901

Sơ lược: Là công ty cổ phẩn với tổng nhân sự khoảng 400, sử dụng công nghệ: ép đa tần và sản phẩm: ván MDF từ 6mm đến 21mm. Công ty gồm các phòng: ban lãnh đạo, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng công nghệ, xưởng sản xuất, xưởng sản xuất keo, đội bốc xếp, phòng kinh doanh, bộ phận kho vận, ban an toàn.

Tài liệu này là tài liệu có phí, vui lòng mua tài liệu với mã số 901

Friday, January 12, 2018

Các bộ hệ thống tài liệu quản lý doanh nghiệp

Các mục tiêu, kế hoạch, thủ tục, quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn công việc là khung xương để vận hành một tổ chức.
Cũng như một quốc gia, hệ thống các thủ tục trong doanh nghiệp là chính là hệ thống pháp luật, là điều kiện cần cho một quốc gia có thể phát triển.
Một hệ thống thủ tục phù hợp là điều kiện cần để hỗ trợ tổ chức phát triển bền vững, nhưng một hệ thống thủ tục không phù hợp chắc chắn là điều kiện đủ để kìm hãm sự phát triển của tổ chức.