Friday, January 12, 2018

Các bộ hệ thống tài liệu quản lý doanh nghiệp

Các mục tiêu, kế hoạch, thủ tục, quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn công việc là khung xương để vận hành một tổ chức.
Cũng như một quốc gia, hệ thống các thủ tục trong doanh nghiệp là chính là hệ thống pháp luật, là điều kiện cần cho một quốc gia có thể phát triển.
Một hệ thống thủ tục phù hợp là điều kiện cần để hỗ trợ tổ chức phát triển bền vững, nhưng một hệ thống thủ tục không phù hợp chắc chắn là điều kiện đủ để kìm hãm sự phát triển của tổ chức.

Lời khuyên của tôi là các thành viên trong tổ chức/ doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình hệ thống thủ tục để nó phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Định kỳ hãy xem xét và đánh giá lại nó để có những sửa đổi phù hợp, bằng cách đó hệ thống thủ tục sẽ ngày càng trở nên tốt hơn và sẽ giúp việc quản trị tổ chức tốt hơn.
Sau hơn 10 năm tư vấn tại nhiều công ty với các ngành nghề khác nhau, tôi có rất nhiều tài liệu. Việc chia sẻ có lẽ là nên làm khi mà thời hạn cam kết bảo mất (nếu có) của tôi cũng đã kết thúc. Nguồn tài liệu tôi chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo để bạn có thể thiết lập hệ thống thủ tục cho tổ chức của bạn. Hãy nhớ là chỉ tham khảo thôi, các thành viên trong tổ chức cần phải tự viết ra các thủ tục cho tổ chức của mình thì lúc đó hệ thống thủ tục mới thật sự hỗ trợ cho công tác quản lý của tổ chức.

Mỗi liên kết dưới đây là giới thiệu các thủ tục trong một tổ chức/ doanh nghiệp cho một lĩnh vực cụ thể. Hi vọng bạn sẽ tìm được bộ tài liệu phù hợp với tổ chức của mình.

Tôi sẽ cập nhật thêm khi có thời gian, nếu bạn cần một hệ thống tài liệu mà chưa tìm thấy nó ở list dưới đây. Vui lòng email cho tôi qua email haccolong@gmail.com hoặc fb: https://www.facebook.com/haccolong .

2.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty sản xuất ván sợi (MDF, HDF, LDF …) theo công nghệ ép đa tầng (tiếng anh).
3.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty sản xuất hạt nhựa và cửa nhựa.
4.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty gia công cơ khí chính xác.
5.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty chế biến cao su (latex, mủ cốm …)
6.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty sản xuất phân bón.
7.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty xây dựng công trình TV
8.       Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty sản xuất nệm

9.       

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com