Saturday, January 13, 2018

Hướng dẫn mua tài liệu trên blog

Giá mỗi bộ tài liệu trên http://thuvienthoth.blogspot.com là 500.000vnđ trừ khi giá tài liệu được ấn định trong bài viết giới thiệu về tài liệu đó.
Sau khi thanh toán vui lòng sao chụp lịch sử giao dịch và gửi về email haccolong@gmail.com, mình sẽ gửi lại liên kết để tải tài liệu theo địa chỉ email bạn gửi cho mình.

Nếu sau 100 phút không nhận được tài liệu, vui lòng gọi trực tiếp vào số 09066391507

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên người thụ hưởng: VU TUAN ANH

Nội dung chuyển khoản: là mã số của tài liệu, ví dụ bạn mua Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của công ty sản xuất ván MDF_ Mã số 901 thì nội dung chuyển khoản là “901”. Nếu mua nhiều tài liệu thì nội dung chuyển khoản nhiều mã số, mỗi mã cách nhau 01 khoảng trống.

Các ngân hàng nhận thanh toán

Tên ngân hàng
Tên chi nhánh
Số tài khoản
Vietcombank
Bắc Sài Gòn
0501000046990
DONGABANK
Đinh Tiên Hoàng
0101266496
BacAbank
PGD Quỳnh Lưu
015001060000123

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com