Monday, February 26, 2018

Hướng dẫn đăng ký ICEROCK và mua ROCK

Để đăng ký thành viên của ICEROCK và bắt đầu nghiên cứu sâu hơn và đầu tư nếu thích các bạn nhấn vào https://ico.icerockmining.io
Của sổ đăng ký hiện ra bạn chỉ cần điền email của bạn, passwword bạn muốn sử dụng và nhấn register để hoàn tất.
Sau khi đăng ký ico.icerockmining.io sẽ thông báo cho bạn phải xác nhận địa chỉ mail và địa chỉ ví ETH.
Để xác nhận địa chỉ email, các bạn mở email đã đăng ký và nhân vào dòng xác nhận nhé.
Tại mục My wallet  các bạn điền địa chỉ ví myetherwallet của bạn vào, có tiền trong ví hay không có tiền không quan trọng nhé.

My wallet 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com