Monday, May 27, 2019

Mẫu quyết định bổ nhiệm đội trưởng đội thi công _ C

Mẫu quyết định bổ nhiệm đội trưởng đội thi công này của một công ty thi công xây dựng. Nếu bạn cần bổ nhiệm  một đội trưởng đội thi công cho một công trình cụ thể thì có thể tham khảo biểu mẫu này để áp dụng cho Công ty của bạn.


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Tóm tắt một số nội dung có trong mẫu:

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Đội trưởng đội thi công)

-           Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 12/06/1999
-           Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH TVĐT – XD – TMDV CHÂU
-           Căn cứ vào tình hình thực tiễn và năng lực cán bộ.

 

                                       NAY QUYẾT ĐỊNH


ĐIỀU 1 : Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Hoàng Khương làm Đội trưởng – Đội thi công số 3.
ĐIỀU 2: Ông Võ Hoàng Khương có đầy đủ quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Công ty về toàn bộ việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Điều 3: Giao cho Ông Võ Hoàng Khương, Đội trưởng Đội thi công số 3 có trách nhiệm thực hiện việc thi công Công trình Nhà ở dân dụng tại số 137/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
            Ngày khởi công: 25/9/2004

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com