Monday, May 27, 2019

Mẫu quyết định bổ nhiệm trường bộ phận_ TD

Đây là mẫu quyết định này của một Công ty sản xuất đồ điện tử. Mẫu này không được hoành tráng nhé bạn, rất đơn giản luôn. Mẫu này chỉ có thể sử dụng trong trường hợp công ty đã có các bảng mô tả công việc cho các chức danh theo quyết định bổ nhiệm hoặc một văn bản tương đương quy định về truyền, nghĩa vụ cho các chức danh.
Nếu muốn 1 mẫu vô cùng đơn giản bạn có thể xem qua mẫu này nghe.

Tải mẫu này ở đây: Mẫu quyết định bổ nhiệm trường bộ phận_ TD

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Tóm tắt một số nội dung có trong mẫu:


QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2007. 
Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.
Giám đốc cty TNHH ABC – ông VŨ HOÀNG THÁI
Quyết định bổ nhiệm nhân sự cho các vị trí sau:
Stt
Vị trí – chức danh
Nhân sự đảm nhiệm
01
Trưởng Bp. Sản xuất.
Doãn Khánh Tùng.
02
Trưởng Bp. Đảm bảo chất lượng.
Nguyễn Quốc Đạt.
03
Trưởng Bp. Tổng hợp.
Đinh Thị Ngọc Trang
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com