Monday, May 27, 2019

Mẫu quyết định phạt lỗi chất lượng _ KT

Mẫu quyết định này của một công ty sản xuất ván MDF, tuy nhiên mình có thể khẳng định là nó có thể sử dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp. Nó được dùng trong trường hợp sản xuất để xảy ra lỗi sản phẩm nằm ngoài phạm vi cho phép.
Biểu mẫu này thì hơi bị pro nhé bạn, đương nhiên rồi vì do chính ad soạn mà .hihihi

Tải mẫu này ở đây: Mẫu quyết định phạt lỗi chất lượng _ KT

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Tóm tắt một số nội dung có trong mẫu:

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Phạt do để xảy ra sự cố trong sản xuất

-       Căn cứ điều lệ Công ty THUVIENTHOTH về thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc công ty;
-       Căn cứ kết luận tại Biên bản cuộc họp số 0202/BB/MDF/2013, ngày 22/02/2013 về giải quyết lỗi đốm đen và hiện tượng tồn keo đáy bồn;
-       Căn cứ thiệt hại do lỗi đốm đen từ ngày 25/02/2013 đến ngày hoàn thành xử lý nguyên nhân gây lỗi 27/02/2013;
-       Xét mức độ thiệt hại và sự khuyến cáo cần thiết đối với các cá nhân/ bộ phận liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THUVIENTHOTH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phạt các trưởng bộ phận và công nhân xưởng sản xuất vì để tồn tại lỗi đốm đen sau bảo trì khắc phục nguyên nhân lỗi. Mức phạt được giảm 50% của giá trị thiệt hại 16.300.000đ, cụ thể:
Vị trí
Họ và Tên
Tỉ lệ chịu phạt (%)
Mức phạt
(vnđ)
Giám đốc công ty
Phạm Tiến Th
15
1.222.500
Quản đốc
Phạm Văn Thu
13
1.059.500
TP Công nghệ
Đặng Mai Hữu
13
1.059.500
TP QLCL
Dương Viết Khai
13
1.059.500
TP Kinh doanh
Dương Hải Nghẻo
13
1.059.500
TP Thiết bị
Hoàng Văn Thơ
13
1.059.500
Công nhân xưởng

20
1.630.000
Tổng cộng
100
8.150.000
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được tính vào kỳ quyết toán lương 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com