Saturday, June 29, 2019

Series mẫu biên bản sử dụng trong doanh nghiệp

Series mẫu biên bản sử dụng trong doanh nghiệp
Loạt mẫu hiên bản này là các biên bản được sử dụng trong công ty. Trong hoạt động của công ty bạn sẽ thường xuyên phải lập các biên bản nhất là biên bản họp. Tuy nhiên đối với các biên bản họp để hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn thì chúng ta nên thiết kế biên bản ngắn ngọn hết mức có thể, Ở đây bạn có thể tìm thấy các mẫu như vậy.

Mẫu biên bản xác nhận nợ thuế sn


Mẫu biên bản xác nhận nợ thuế là mẫu được sử dụng khi được cơ quan thế yêu cầu xác nhận. Thường nó sẽ kèm theo 1 mục nữa là phần cam kết thời hạn thanh toán. Mẫu này không có mục đó, có thể cơ quan thuế không yêu cầu. Tuy nhiên, bạn có thể bổ sung vào và có thể sử dụng mẫu này cho nhiều loại thuế chứ không chỉ là thuế sử dụng đất.

Mẫu biên bản xác nhận nợ vay SN

Mẫu biên bản xác nhận nợ vay
Mẫu biên bản xác nhận nợ vay này là mẫu được sử dụng trong 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngân hàng yêu cầu công ty lập để xác nhận hiện đang nợ tại một tổ chức tín dụng nào đó hoặc không nợ ở bất cứ tổ chức nào. Trường hợp 02 là chủ nợ yêu cầu bên vay nợ lập để có hồ sơ về khoản cho vay. Mẫu biên bản này có thể dùng cho cả cá nhân và cho tổ chức.

Friday, June 28, 2019

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng TS


Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàngBiên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng là một mẫu được sử dụng nhiều khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng đối với công ty cổ phần. Các ngân hàng thường yêu cầu biên bản họp với sự đồng thuận của hội đồng quản trị hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận vay vốn ngân hàng. Do đó, biên bản loại này là một trong các giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục vay vốn. Nếu bạn đang cần mẫu này thì nó ở đây.

Mẫu biên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông mới TS


biên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông mớiBiên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông là một loại biên bản khá phổ biến. Mẫu này được sử dụng cho công ty cổ phần khi tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm cổ đông vào công ty và đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, cụ thể là đăng ký tăng vốn điều lệ.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv đồng thuận vay vốn ngân hàng SN


Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc đồng thuận vay vốn ngân là một mẫu phổi biến. Được sử dụng để chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng. Gần như ngân hàng nào cũng yêu cầu biên bản này. Để chuẩn bị tốt hồ sơ của bạn thì biên bản dạng này bạn nên soạn thật ngắn ngọn, xúc tích để đảm bảo được yêu cầu từ phía ngân hàng là được. Tránh soạn biên bản quá dài và quá nhiều nội dung trong cuộc họp.
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv đồng thuận vay vốn ngân ngàng

Tuesday, June 25, 2019

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần TS

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần là một mẫu khá phổ biến, nhất là nếu công ty thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự. Đây là một mẫu khá tiện lợi và phù hợp cho các công ty cổ phần. Mẫu gọn nhẹ, xúc tích và đáp ứng tốt yêu cầu pháp lý cho việc thay đổi nhân sự của bạn.

Monday, June 24, 2019

Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH SN


Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH
Để đăng ký thay đổi thành viên trong giấy phép kinh doanh thì Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH là một điều kiện bắt buộc. Và đây là mẫu bạn đang cần nếu công ty bạn có sự thay đổi thành viên. Tuy nhiên, bạn cũng nên tạo biên bản này nếu chưa đăng ký thay đổi thành viên nhưng đã có việc chuyển nhượng nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình gồm 3 bên tham gia TS


Mẫu biên bản nghiệp thu công trình gồm 3 bên tham gia
Mẫu biên bản nghiệp thu công trình này gồm 3 bên tham gia: chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Mẫu được sử dụng cho các giai đoạn thi công của công trình. Nếu bạn đang cần một biên bản nghiệm thu cho công trình của bạn thì nên tham khảo mẫu này vì nó khá gọn nhẹ và đảm bảo được yêu cầu pháp lý.

Sunday, June 23, 2019

Mẫu biên bản nghiệp thu hoàn thành giai đoạn thi công TS


Mẫu biên bản nghiệp thu hoàn thành giai đoạn thi công
Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công là hồ sơ không thể thiếu cho quá trình thanh toán và quá trình thi công tiếp theo. Hãy tham khảo mẫu biên bản này nếu bạn là đơn vị thi công hoặc chủ đầu tư. Lưu ý là nếu tiêu chuẩn hoặc hợp đồng có yêu cầu về kết quả thử nghiệm thì biên bản phải tham chiếu đến kết quả thử nghiệm nhé!

Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh TS


Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanhMẫu Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được áp khi công ty cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Để đăng ký kinh doanh bạn nên sử dụng một biên bản đơn giản nhất. Đây là một mẫu như thế và đáp ứng được yêu cầu pháp lý.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv kết nạp thành viên mới SN


Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv kết nạp thành viên mới
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc kết nạp thành viên mới được áp dụng cho công ty TNHH. Mẫu này là một mẫu đơn giản phù hợp với yêu cầu của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đảm bảo tính pháp lý cho thành viên mới được bảo vệ quyền lợi sau khi tất cả các thành viên đã ký vào biên bản.

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công ty TS


Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công tyMẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công ty này cũng là một mẫu khá phổ biến trong hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu này là một mẫu đơn giản phù hợp với yêu cầu của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Bạn chỉ cần chỉnh sửa các thông tin cho phù hợp với đơn vị của bạn là có thể sử dụng.

Wednesday, June 19, 2019

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông vv di dời trụ sở công ty TSBiên bản biên bản họp hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở công tyBiên bản biên bản họp hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở công ty. Đây là một loại biên bản được sử dụng khá phổ biến khi chúng ta thay đổi trụ sở công ty và phải thay giấy phép kinh doanh.
Mẫu này là một mẫu đơn giản phù hợp với yêu cầu của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Mẫu biên bản họp bàu chủ tịch hội đồng quản trị atv


Biên bản họp bàu chủ tịch hội đồng quản trị có lẽ là một biên bản thường xuyên được sử dụng trong các công ty. Đây là mẫu đơn giản gọn nhẹ đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật về một biên bản bàu chủ tịch hội đồng quản trị cho công ty cổ phần.

Tuesday, June 18, 2019

Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ 3 cá nhân với ngân hàng m2

Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ 3
Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ 3 này được thiết kế cho 1 bên dùng tài sản của mình bảo lãnh cho 1 bên khác vay tiền ngân hàng. Mẫu gồm 6 trang với 9 điều khoản và lời chứng của công chứng viên. Phần đầu: thông tin của các bên (bên thế chấp, bên vay vốn và bên nhận thế chấp tài sản); Điều 1: Mô tả nhu cầu và sự sự chấp nhận của các bên. Điều 2: Kê khai và định giá tài sản thế chấp.

Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằng


Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằngMẫu Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằng này gồm 12 điều khoản với 6 trang. Điều 1: Nội dung giao kết và đơn giá; Điều 2: Cự ly và hình thức nghiệm thu; Điều 3: Phương thức thanh toán; Điều 4: Tiến độ thực hiện và địa điểm cung cấp; Điều 5:

Hợp đồng tư vấn - đào tạo xây dựng hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP


Hợp đồng tư vấn - đào tạo xây dựng hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP
Mẫu Hợp đồng tư vấn - đào tạo xây dựng hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP này là một mẫu hợp đồng rất chi tiết. Nếu bạn đang muốn tìm một đơn vị tư vấn - đào tạo áp dụng haccp thì nên tham khảo hợp đồng này.

Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng m1

Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừngMẫu Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ này gồm 6 điều khoản với 3 trang. Điều 1: Nội dung giao kết hợp đồng; Điều 2: Tiến độ thực hiện; Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 4: Sản phẩm giao nộp cho Bên sử dụng dịch vụ; Điều 5:

Monday, June 17, 2019

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với ngân hàng m1


Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với ngân hàngMẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với ngân hàng gồm 11 điều khoản. Điều 1: Dẫn nhập về sự đồng ý của các bên; Điều 2: Kê khai và định giá tài sản; Điều 3: Giá trị tài sản thế chấpĐiều 4: Thời hạn thế chấp ; Điều 5:Mức tiền vay

Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe oto m1

Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe otoMẫu Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe oto gồm 7 điều khoản. Điều 1: dẫn nhập thông tin; Điều 2: Kê khai và định giá tài sản, số tiền vay; Điều 3: Thời hạn thế chấp, hiệu lực hợp đồng và các trường hợp chấm dứt hợp đồng; Điều 4: Quản lý, bảo quản tài sản thế chấp ; Điều 5:

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa công ty với ngân hàng bằng tài sản của bên thứ 3 m1

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa công ty với ngân hàng
Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa công ty với ngân hàng bằng tài sản của bên thứ 3 này gồm 11 điều khoản. Điều 1: dẫn nhập thông tin; Điều 2: Thông tin tài sản thế chấp; Điều 3: Giá trị tài sản thế chấp.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hosting giữa 2 công ty m1

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ hosting, hay cung cấp dịch vụ máy chủ lưu trữ này gồm 8 điều khoản chi tiết và cụ thể. Điều 1: mô tả dịch vụ và phí dịch vụ; Điều 2: Thời hạn, thanh toán và nguyên tắc sử dụng dịch vụ. Điều 3: Điều khoản riêng (thường do bên khách hàng đề xuất và sẽ được bổ sung vào). Điều 4: Quyền và nghĩa vụ bên cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng đăng ký và sử dụng tên miền giữa 2 công ty m1

Hợp đồng đăng ký và sử dụng tên miềnMẫu Hợp đồng đăng ký và sử dụng tên miền, hay có thể gọi là hợp đồng ủy quyền cho 1 bên cung cấp dịch vụ mua và quản lý tên miền (domain). Mẫu này gồm 7 điều khoản rất chi tiết và cụ thể. Có lẽ bạn sẽ khó tìm được mẫu hợp đồng phù hợp hơn mẫu này nếu bạn đứng vai trò là 1 khách hàng.

Hợp đồng mua bán kim loại quý giữa cá nhân và công ty m1

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộMẫu Hợp đồng mua bán kim loại quý giữa cá nhân và công ty là mẫu hợp đồng đơn giản nhưng đầy đủ. Nó được thiết lập để có sự làm chứng (ở đây là văn phòng luật sư), và dĩ nhiên bạn có thể công chứng hợp đồng nểu muốn. Hợp đồng có 5 điều khoản chi tiết đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi tham khảo mẫu hợp đồng này!

Saturday, June 15, 2019

Hợp đồng thành lập liên doanh 3 bên mẫu 1


Mẫu Hợp đồng thành lập liên doanh này có 14 điều khoản khá chi tiết. Nếu không có yêu cầu quá
Hợp đồng thành lập liên doanh 3 bên
kỹ thì mẫu này rất phù hợp cho các bên để tham khảo khi ký kết thành lập 1 liên doanh (pháp nhân). Tất nhiên, hợp đồng chỉ có 3 bên nhưng bạn hoàn toàn có thể chỉnh nó thành 2 bên đến dương vô cực nhé :)

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ m1

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộMẫu Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ này như một hợp đồng nguyên tắc giữa 2 bên. Theo đó, 1 bên cam kết thu mua cho bên có hàng hóa với mức giá và các điều kiện mua và thanh toán được định sẵn trong 1 khung cam kết của 2 bên. Đây tuy chưa phải là một hợp đồng quá cụ thể nhưng đáng để chúng ta tham khảo.

Hợp đồng thi công lắp đặt thạch cao, sơn nước giữa công ty với công ty m1

Mẫu Hợp đồng thi công lắp đặt thạch cao, sơn nước này được soạn cho công ty với công ty (thể nhân ký với thể nhân). Đây là một mẫu hợp đồng thi công giao khoán rất chi tiết với 5 trang và 11 điều khoản. Các quy định trong hợp đồng là rõ ràng và phù hợp cho cả 2 bên.

Series mẫu hợp đồng hợp tác và liên doanh

mẫu hợp đồng hợp tác và liên doanhLoạt mẫu hợp đồng hợp tác và/ hoặc liên doanh tổng hợp tất cả các mẫu hợp đồng hợp tác trong mọi lĩnh vực và dĩ nhiên có cả liên doanh, và thời nay việc liên doanh thường được lập thành một pháp nhân riêng với đại diện của các bên.

Hợp đồng hợp tác khai thác rừng giữa công ty và cá nhân m1

Hợp đồng trồng rừng giữa công ty với hộ gia đình, cá nhânMẫu Hợp đồng này là sự hợp tác khai thác rừng giữa công ty và cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham khảo để chuyển đổi nó thành hợp đồng hợp tác khai thác giữa công ty với công ty hoặc cá nhân với cá nhân.

Hợp đồng trồng rừng giữa công ty với hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của ubnd 3

Hợp đồng trồng rừng giữa công ty với hộ gia đình, cá nhânMẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng địa phương. Đây là mẫu được doanh nghiệp tự soạn thảo cho Ban quản lý dự án trồng rừng. Mẫu này đặc biệt ở chỗ có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường.

Mẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình 2

hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình
Mẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng địa phương. Đây là mẫu rất đầy đủ bao gồm việc hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đất và hỗ trợ trồng rừng, khuyến lâm.

Thursday, June 13, 2019

Mẫu nội quy lao động của công ty áp dụng GDP và GSP

nội quy lao động của công ty áp dụng GDP và GSP
Nội quy lao động là những quy định của Công ty yêu cầu người lao động phải thi hành khi làm việc tại Công ty.  Nội quy lao động áp dụng cho tất cả mọi người lao động làm việc tại Công ty không phân biệt hình thức hợp đồng lao động, kể cả người lao động đang trong thời gian thử việc. Nội quy này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Lao động Thương binh Xã hội thừa nhận.

Quy trình bán hàng phù hợp GDP và GSP TL

Quy trình bán hàng phù hợp GDP và GSPMẫu Quy trình bán hàng này được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn GDP, GSP và cũng thích hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001. Đây là mẫu quy trình khá chi tiết với 5 biểu mẫu rất phù hợp với các công ty nhập, lưu trữ và phân phối thuốc cũng như thực phẩm các loại.

Wednesday, June 12, 2019

Mẫu quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp theo GDP TL

Mẫu quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp này được xây dựng cho công ty áp dụng GDP và GSP vào hoạt động bảo quản và phân phối thuốc. Quy trình này là tối giản trong kiểm soát phù hợp cho các đơn vị vừa và nhỏ. Bao gồm 1 quy trình với lưu đồ và diễn giải lưu đồ cùng 3 biểu mẫu: kế hoạch mua hàng / biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp và danh sách nhà cung cấp được chọn.
Mẫu quy trình này cũng phù hợp cho các lĩnh vực khác và cho các tiêu chuẩn khác như ISO. Tất nhiên là nếu bạn muốn kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động mua hàng thì nên bổ sung thêm các biểu mẫu khác cho phù hợp.
quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp GDP GSP

Monday, June 10, 2019

Mẫu quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc thuốc TL

Mẫu quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc thuốc
Mẫu quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc thuốc của công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc. Là quy trình được thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn GDP và GSP. Mẫu này khá ngắn gọn nhưng lại đảm bảo được yêu cầu của tiêu chuẩn và phù hợp để nhiều doanh nghiệp có thể áp dụng dễ dàng.

Sunday, June 9, 2019

Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận TL


Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận
Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận này của công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là quy trình này chưa hoàn thiện, nó được viết dang dở với ý tưởng tới 9 biểu mẫu nhưng trong tay mình chỉ có 3 biểu mẫu.
Nếu bạn có 1 quy trình tương tự vui lòng chia sẻ nhé, bạn có thể gửi vào email haccolong@gmail.com . Tôi sẽ rất cảm kích!

Saturday, June 8, 2019

Series mẫu tài liệu bảo quản phân phối thuốc GMP GDP GSP GLP GPP

bảo quản phân phối thuốc GMP GDP GSP GLP GPP
Loạt mẫu tài liệu thực hành sản xuất, bảo quản, phân phối thuốc và nhà thuốc tốt theo các tiêu chuẩn GMP GDP GSP GLP GPP (Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) - kiểm nghiệm thuốc (GLP) - bảo quản thuốc (GSP) ) của blog/web được liệt kê dưới đây.

Mẫu quy định tổ chức kho và bảo quản hàng trong kho thuốc TL

quy định tổ chức kho và bảo quản hàng trong kho thuốcMẫu quy định tổ chức kho và bảo quản hàng trong kho thuốc này được xây dựng theo tiêu chuẩn GDP và GSP của công ty chuyên nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc dược liệu. Mục đích của quy định là nhằm giúp quản lý chất lượng thuốc trong kho được bảo quản một cách tốt nhất và tạo qui chuẩn quản lý chất lượng thuốc trong kho.

Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP TL

Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP
Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP này của công ty chuyên nhập và phân phối thuốc (dược liệu). Ngoài tự kiểm tra theo kế hoạch thì quy trình này cũng bao gồm việc kiểm tra đột xuất. Đây là quy trình được xây dựng theo yêu cầu của GDP và GSP.
Quy trình tự kiểm tra này khá đơn giản, không có diễn giải nhưng rất dễ hiểu, bên cạnh đó danh mục tự kiểm tra mẫu cũng rất chi tiết.

Wednesday, June 5, 2019

Mẫu quy trình kiểm tra và nhận hàng công ty phân phối thuốc TL

quy trình kiểm tra nhận hàng
Mẫu quy trình kiểm tra và nhận hàng áp dụng cho công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc (dược liệu), dĩ nhiên là bạn có thể nghiên cứu và tham khảo nó để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn dù khác ngành nghề, miễn là có hoạt động mua hàng là có thể tham khảo. Quy trình này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của GDP (thực hành phân phối thuốc tốt).

Mẫu quy trình thanh tra nhà phân phối - đại lý TL

thanh tra nhà phân phối đại lý
Mẫu quy trình thanh tra nhà phân phối - đại lý không những cần thiết cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc mà còn cần thiết cho tất cả các công ty sản xuất và phân phối sản phẩm dịch vụ khác. Có chăng là cách kiểm tra và tiêu chí kiểm tra là khác nhau.

Mẫu quy trình giao nhận và vận chuyển thuốc TL


quản lý chất lượng logistics giao nhận hàng thuốc GDPMẫu quy trình giao nhận và vận chuyển thuốc này áp dụng cho công ty có hoạt động lưu trữ và vận chuyển thuốc. Dĩ nhiên là bạn có thể nghiên cứu nó để áp dụng qua 1 lĩnh vực khác. Đây là quy trình cần có khi đơn vị của bạn áp dụng GDP. Việc thực hiện theo quy trình và có hồ sơ lưu trữ sẽ giúp chứng minh được hoạt động giao - nhận thuốc vẫn duy trì được chất lượng của thuốc.

Mẫu quy trình quản lý chất lượng thuốc cho hoạt động nhập khẩu-bảo quản-phân phối TL


quản lý chất lượng logisticsMẫu quy trình quản lý chất lượng thuốc này giúp cho quá trình lưu thông thuốc hoặc thực phẩm vẫn đảm bảo được chất lượng từ khi mua hàng đến hoạt động bảo quản và đến lúc cung cấp cho khách hàng. Đây là quy trình bắt buộc phải có để chứng minh được rằng doanh nghiệm của bạn mặc dù không có hoạt động sản xuất nhưng hoạt động logistics vẫn được kiểm soát chất lượng.

Mẫu quy trình xử lý bao bì và nhãn trên bao bì công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL


Thực hành tốt phân phối thuốcMẫu quy trình xử lý bao bì và nhãn trên bao bì cũng là một quy trình nên có để kiểm soát chất lượng thuốc cho các công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc. Không những phù hợp cho các đơn vị ngành dược liệu nó còn phù hợp cho các công ty chuyên về thực phẩm. Với quy trình này thì việc áp dụng GDP, GSP cũng sẽ thành công hơn.
Tiếc rằng mẫu quy trình này thiếu biểu mẫu, chỉ có mỗi cái quy trình nhưng may là các biểu mẫu lại dễ dàng để tạo ra ví dụ biên bản sự việc/ biên bản hàng hỏng và sổ theo dõi hàng hỏng .v.v.v

Mẫu nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL


nguyên tắt thực hiện theo hợp đồng
Mẫu nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng được soạn thảo để áp dụng cho công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc muốn áp dụng GDP và GSP.
Nguyên tắt này là tối quan trọng cho hoạt động mua bán hàng, nhất là hoạt động mua hàng để đảm bảo về mặt pháp lý và sự phù hợp trong hoạt động kinh doanh thuốc.

Bạn có thể tải ngay tài liệu ở đây:

Mẫu quy định vệ sinh kho công ty bảo quản và phân phối thuốc TL

quy định vệ sinh kho công ty bảo quản và phân phối thuốc
Quy định vệ sinh kho cho công ty có hoạt động bảo quản thuốc (dược liệu) là vô cùng quan trọng. Nếu không có nó doanh nghiệp có thể sẽ không được cấp chứng nhận đạt chuẩn GDP. Quy định này khá hay và gọn với 3 biểu mẫu là lịch vệ sinh kho, bảng theo dõi vệ sinh kho (tức 1 checklist đánh giá việc vệ sinh kho có đạt yêu cầu không) và 1 mẫu theo dõi xử lý côn trùng.

Tuesday, June 4, 2019

Mẫu bộ hồ sơ đăng ký GDP công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

 bộ hồ sơ đăng ký GDP thực hành tốt phân phối thuốc
Đây là bộ hồ sơ đăng ký GDP mẫu của công ty nhập khẩu và phân phối thuốc, nghĩa là có 2 hoạt động là bảo quản và phân phối thuốc. Bộ hồ sơ này khá nhiều tài liệu nên mình sẽ đăng dạng mục lục, bạn cần tới mục lục và nhấn vào từng hồ sơ để xem nội dung mình trích đoạn để tải nhé! Bài và hồ sơ cũng khá dài nên việc copy từ biểu mẫu dẫn tới các bảng sẽ bị bể, vỡ vì thế mình sẽ hạn chế copy bảng chỉ copy phần chữ bỏ lên blog thôi.

Mẫu sơ đồ tổ chức và mô tả công việc công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

sơ đồ tổ chức và mô tả công việc
Đây là sơ đồ tổ chức hay chúng tôi hay gọi là sơ đồ chức danh cùng các bảng mô tả công việc cho từng chức danh trong sơ đồ. Lưu ý là với sơ đồ chức danh thì 1 chức danh có thể có nhiều người cùng đảm nhiệm và 1 người có thể đảm nhiệm nhiều chức danh. Sơ đồ và các bảng mô tả công việc này này được xây dựng cho công ty nhập khẩu và phân phối thuốc đang triển khai áp dụng GSP và GDP.

Monday, June 3, 2019

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog-web

Xin chào
Chào mừng bạn đến với Blog - website của tôi.
Bài này hướng dẫn cho các bạn ít kinh nghiệm trong việc tải tài liệu trên internet và khó khăn với các quảng cáo.
Cách đây mấy ngày mình đã tạo 1 video vì việc tải tài liệu có vẻ trải qua nhiều giai đoạn, sợ mấy bạn ít kinh nghiệm sẽ khó khăn.