Friday, June 28, 2019

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng TS


Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàngBiên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng là một mẫu được sử dụng nhiều khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng đối với công ty cổ phần. Các ngân hàng thường yêu cầu biên bản họp với sự đồng thuận của hội đồng quản trị hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận vay vốn ngân hàng. Do đó, biên bản loại này là một trong các giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục vay vốn. Nếu bạn đang cần mẫu này thì nó ở đây.
Bạn cũng có thể tham khảo mẫu này đối với công ty TNHH, gần như là không khác nhiều về văn phong.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:

                BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v vay vốn tại ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Thủ Đức)

Hôm nay, Ngày 10 tháng 04 năm 2016, Chúng tôi gồm có:
1.      Ong Trần Đăng Khoa                         Hoà        - Chức vụ: CTHĐQT kiêm Giám Đốc
2.      Ong Nguyễn Hoàng Tuấn                   - Uỷ viên
3.      Bà Trần Thị Bê                                   - Uỷ viên
4.      Ong Tôn Thất Vĩnh                             - Uỷ viên

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH được trình bày trong cuộc họp ngày hôm nay. Hội đồng Quản trị đã thống nhất các nội dung sau:

1.      Đồng ý để Nguyễn Thế Mỹ  thế chấp QSDĐ thuộc tờ bản đồ 38 , số thửa 100 toạ lạc tại xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn , Tp HCM do  cho Ngân Hàng Đông Á Chi Nhánh Thủ Đức để bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH vay số tiền tối đa 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)

2.      Đồng ý đề cử  ông Nguyễn Thế Đại - CMND số 186758385 do CA Nghệ An  cấp ngày 10/5/2002 chức vụ: Phó giám đốc công ty - làm đại diện ký kết hợp đồng công chứng tại Phòng Công Chứng Nhà Nước.

3.      Đồng ý đề cử Ong : Trần Đăng Khoa – Chức vụ: Giám Đốc Kiêm CTHĐQT làm đại diện ký kết, thực hiện các hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Ngân Hàng Đông Á – Chi nhánh Thủ Đức.

Các thành viên đã đọc lại và đồng ý ký tên:

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com