Friday, June 28, 2019

Mẫu biên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông mới TS


biên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông mớiBiên bản họi hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông là một loại biên bản khá phổ biến. Mẫu này được sử dụng cho công ty cổ phần khi tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm cổ đông vào công ty và đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, cụ thể là đăng ký tăng vốn điều lệ.
Bạn cũng có thể tham khảo mẫu này đối với công ty TNHH, gần như là không khác nhiều về văn phong.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:

                BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Bổ sung cổ đông mới )

            Hôm nay ngày 28  tháng 06 năm 2018 vào hồi 8h30 ,tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH
            Địa chỉ: C39 Tổ 19- KP.4 Phường Trung Mỹ Tây- Q.12- TPHCM
            Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức cuộc họp bất thường để bàn và giải quyết một số công việc của công ty
            Chủ tọa : Ông Trần Trung A
            Thư ký:   Ông Tôn Thất Vĩnh

             I.      THÀNH PHẦN : các Thành viên hội đồng quản trị công ty

            1/ ông Trần Trung A       : Chủ tịch hội đồng quản trị
            2/ ông Tôn Thất Vĩnh         :            Thành viên
            3/ Bà Trần Thị Ma             :              Thành viên
            4/ ông Bùi Hữu Thành        :            Thành viên
            5/ ông Bùi Ngọc Phốt         :            Thành viên
        

          II.      NỘI DUNG

            Bàn về phương án góp vốn phục vụ hoat động sản xuất kinh doanh của Công ty.
            Sau khi nghe Chủ tọa nêu lên một số vấn đề kế họach kinh doanh của Công ty , và nhu cầu về vốn để triển khai thực hiện thi công các công trình. Hội đồng quản trị đã nhất trí cho Công ty ký Hợp Đồng Xây Dựng với đối tác để thực hiện các công việc như  kế họach đã đề xuất .

Giải pháp về vốn : Để đảm bảo đủ vốn thực hiện Hợp đồng , ngoài số vốn tự có của Công ty, các Cổ Đông đã thống nhất tiếp nhận số tiền góp vố Cổ đông là : 1.500.000.000.vnđ ( một tỷ năm trăm triệu đồng) của  thành viên mới là Ông Lê Văn Ngon (số CMND …. , cấp ngày ….. , cấp bởi: . . . . . ) để đủ vốn thực hiện thi công các công trình xây dựng mà công ty đã ký hợp đồng kinh tế .
Biên bản được lập thành 03 bản và đã đọc lại cho mọi người cùng nghe,tất cả đều nhất trí và đồng ký

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com