Friday, June 28, 2019

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv đồng thuận vay vốn ngân hàng SN


Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc đồng thuận vay vốn ngân là một mẫu phổi biến. Được sử dụng để chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng. Gần như ngân hàng nào cũng yêu cầu biên bản này. Để chuẩn bị tốt hồ sơ của bạn thì biên bản dạng này bạn nên soạn thật ngắn ngọn, xúc tích để đảm bảo được yêu cầu từ phía ngân hàng là được. Tránh soạn biên bản quá dài và quá nhiều nội dung trong cuộc họp.
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Vv đồng thuận vay vốn ngân ngàng
Dĩ nhiên là nếu cần lưu nội bộ thì bạn có thể soạn đầy đủ mọi nội dung để lưu lại. Còn để bổ sung vào hồ sơ vay vốn thì chỉ cần dòng "tất cả thành viên đồng ý việc vay vốn" là ổn.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

( V/v Vay vốn Ngân Hàng )

Hôm nay ,ngày 14 tháng 11 năm 2008 tại: Văn phòng CTy TNHH SX&CB THOTH
Địa chỉ : C89- ấp Đồng Tiến – Phường Trung Mỹ Tây – Quận 12- Tp.HCM
Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên đã tổ chức cuộc họp với nội dung bàn bạc về việc vay vốn Ngân Hàng, dùng vào việc nộp thuế sử dụng đất 1.300ha tại vùng nguyên liệu Bình Thuận , và Nhập thiết bị máy móc chuẩn bị đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ kế hoạch Dự án đã đề ra.

Các thành viên tham dự gồm :
1. Chủ toạ : Ông TRẦN TRUNG THOHT : Chủ Tịch HĐTV Kiêm Giám Đốc
2. Thư ký :   Bà   TRẦN THỊ BÉ

3. Bà : ĐOÀN THỊ HẢI                                 :           Thành Viên
    4. Bà : TRÀ THỊ TUYẾT                               :           Thành Viên
5. Ông TRẦN THANH BÌNH                       :           Thành Viên
6. Bà HOÀNG THỊ HOA                              :           Thành Viên

NỘI DUNG :

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên báo cáo tình hình thực hiện Xây dựng Nhà máy và tiến độ thực hiện Dự án vùng nguyên liệu  tại Bình Thuận .
1.  Về Nhà Máy : đã thực hiện xong các hạng mục Công trình , chờ nhập Thiết bị Máy móc đưa vào sản xuất ( đạt 80%)
2.  Về vùng nguyên liệu : Dự án đã hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý , Diện tích 1300ha đất vùng nguyên liệu UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định giao đất.
           Đến  thời điểm này Công ty cần bổ sung thêm vốn từ các Cổ đông , bên cạnh đó cần phải vay thêm một nguồn vốn lớn từ các Ngân Hàng Trong nước hay các Tập đoàn Tài Chính Nước ngoài bằng các hình thức Hỗ Trợ Đầu Tư hay thế chấp bằng Tài sản hiện hữu của Công ty .
            Sau khi nghe xong nội dung trình bày trên, các thành viên đã cùng đi đến thống nhất như sau :
- Đề cử và Uy quyền cho  Ông TRẦN TRUNG THOTH : CT.HĐTV Kiêm Giám Đốc nhận các nội dung Uy quyền từ các Thành Viên Như sau :
- Đại diện Công ty TNHH SX&CB THOTH  ký Hợp Đồng Tín Dụng, Khế ước vay vốn và các chứng từ liên quan tại Ngân Hàng .
-  Ký Hợp Đồng thế chấp bằng  Tài sản của Công ty .Hợp đồng bảo lãnh theo quy định của Ngân Hàng và phòng công chứng .
Biên bản lập xong và đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com