Sunday, June 23, 2019

Mẫu biên bản nghiệp thu hoàn thành giai đoạn thi công TS


Mẫu biên bản nghiệp thu hoàn thành giai đoạn thi công
Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công là hồ sơ không thể thiếu cho quá trình thanh toán và quá trình thi công tiếp theo. Hãy tham khảo mẫu biên bản này nếu bạn là đơn vị thi công hoặc chủ đầu tư. Lưu ý là nếu tiêu chuẩn hoặc hợp đồng có yêu cầu về kết quả thử nghiệm thì biên bản phải tham chiếu đến kết quả thử nghiệm nhé!

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN I

-         Căn cứ vào Hợp đồng thi công số . . . ..ngày ….tháng . ….năm ….. giữa Cty CP XD THOTH và cty………………………
Hôn nay, ngày ….tháng …năm tại công trình thi công chúng tôi gồm có

Điều I: Thành Phần Nghiệm thu:

Bên A:CTY           (Chủ đầu tư )
            Do ông/ba:
Do ông/ba:                                         Chức vụ: giám đốc- làm đại diện

Bên B: CTY CP XD THOTH( Đơn vị thi công)
Do ông/ba:
            Do ông : Trần Trung AAA     Chức vụ : Giám đốc-Làm đại diện

Điều II:  Thời gian nghiệm thu:

            Bắt đầu: 15giờ ngày….. . .tháng….. năm . .
            Kết thúc 16giờ ngày….. . .tháng….. năm . .

Điều III Tài liệu căn cứ

            - Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công: ..........................................
            - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng TCVN: .................................

Điều IV: Khối lượng và chất lượng xây dựng Giai đoạn I

-         Bên B đã thi công đạt 30% giá trị hợp đồng tương đương:750.000.000  đ
-         Đạt yêu cầu thiết kê, đảm bảo chất lượng

Điều V: Kết Luận

-         Chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công tiếp theo: Đồng ý nghiệm thu giai đoạn thi công trên, chấp thuận triển khai công việc tiếp theo

Yêu cầu sữa chữa hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công ttrình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có: KHÔNG

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com