Sunday, June 23, 2019

Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh TS


Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanhMẫu Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được áp khi công ty cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Để đăng ký kinh doanh bạn nên sử dụng một biên bản đơn giản nhất. Đây là một mẫu như thế và đáp ứng được yêu cầu pháp lý.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh )

         Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2015 vào hồi 8h30, tại văn phòng Công Ty CP XD THOTH
           
Địa chỉ: C76 Tổ 49, Khu Phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
            Chủ tịch hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp để bàn và giải quyết một số công việc của công ty.

THÀNH PHẦN THAM DỰ :

            1/ Trần A Hòa            : Chủ tịch hội đồng quản trị
            2/ Trần Thị Be                        : cổ đông
            3/ Nguyễn Hoàng Tuấn       : cổ đông     
            4/Tôn Thất Vĩnh                    : cổ đông
            5/Bùi Hữu Thành                  : cổ đông
            6/Bùi Ngọc Phốt                   : cô đông
        
NỘI DUNG:

         Bàn về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
-         Do tình hình kinh doanh thực tế của công ty đại hội đồng cổ đông công ty đồng ý bổ sung các ngành kinh doanh sau:
+ Mua bán Hoá chất , Màu thực phẩm, Màu công nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).
+ Nhựa và  phế liệu nhựa (không kinh doanh tại trụ sở )  
+ Cho thuê nhà trọ, phòng nghỉ (không kinh doanh tại trụ sở)  
-         Hội đồng cổ đông nhất trí giao cho ông Trần Trung Hòa là người đại diện theo pháp luật  giao dịch và làm những thủ tục thay đổi bổ sung với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM .

Biên bản được lập xong và đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, tất cả đều nhất trí và đồng ký tên.

Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 10h30 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com