Monday, June 24, 2019

Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH SN


Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH
Để đăng ký thay đổi thành viên trong giấy phép kinh doanh thì Mẫu biên bản xác nhận việc chuyển nhượng phần vồn góp công ty TNHH là một điều kiện bắt buộc. Và đây là mẫu bạn đang cần nếu công ty bạn có sự thay đổi thành viên. Tuy nhiên, bạn cũng nên tạo biên bản này nếu chưa đăng ký thay đổi thành viên nhưng đã có việc chuyển nhượng nhé!
Bởi đây là căn cứ pháp lý để thành viên mới được thiết lập quyền và nghĩa vụ với công ty.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC
CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN  VỐN GÓP

Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2008  tại văn phòng  công ty TNHH Sản Xuất & Chế Biến THOTH.
Số C75 Tổ 49  Khu Phố 4 PhườngTrung Mỹ Tây , Q12 ,  Tp HCM

BÊN BÁN :BÀ TRÀ THỊ TUYẾT
-         Sinh ngày …. tháng … năm 1958
-         Giấy CMND số :092474097  cấp ngày 14/04/1994  .Nơi cấp CA TP HCM
-         Hộ khẩu thường trú : 178/7/4 Tô Hiến Thành  , P 13 ,Q.10  ,TP HCM .
BÊN MUA : BÀ NGUYỄN  THỊ NGỌC TRÍ
            - Sinh ngày 12 tháng 02  năm 1966
            - Giấy CMND Số :02752600   cấp ngày 08/02/2000 . Nơi cấp CA TP HCM
            - Hộ khẩu thường trú : 12/6 Ap Hậu Lân ,  Bà Điểm, Huyện Hóc Môn , Tp HCM

Bà Trà Thị Tuyết  tham gia góp vốn  vào Công ty TNHH SX & CB THOTH với số  vốn góp là :2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ  VNĐ )  tương đương  6.67% Cổ phần  vốn góp.
Nay  tôi đồng ý  chuyển nhượng lại  6.67 % phần vốn góp tại công ty ( tương đương với số tiền là 2.000.000.000 VNĐ (  hai tỷ VNĐ ) . Tức chuyển nhượng toàn phần vốn thành viên tại Công ty .
Bà Trà Thị Tuyết  Và Bà Nguyễn  Thị Ngọc Trí  thống nhất cam kết  toàn bộ  thủ tục  chuyển nhượng phần hùn vốn và điều kiện thanh toán giữa hai bên  ngay sau khi hai bên ký kết. Mọi sự thay đổi hoặc tranh chấp sẽ không có giá trị khi hai bên đồng ký tên vào biên bản

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com