Wednesday, June 19, 2019

Mẫu biên bản họp bàu chủ tịch hội đồng quản trị atv


Biên bản họp bàu chủ tịch hội đồng quản trị có lẽ là một biên bản thường xuyên được sử dụng trong các công ty. Đây là mẫu đơn giản gọn nhẹ đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật về một biên bản bàu chủ tịch hội đồng quản trị cho công ty cổ phần.


Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bàu chủ tịch hội đồng quản trị

Hôm nay vào hồi 09 giờ 00, ngày 30 tháng11 năm 2019, tại văn phòng công ty cổ phần xây dựng A.T.V, địa chỉ C19 Tổ 49 khu phố 10 - Phường Trung Mỹ Tây - Q12 –TPHCM
Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp bất thường để bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ Phần Xây Dựng A.T.V
I.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Chủ tọa: Bà : Đoàn Thị Hải       : Giám Đốc Công Ty                    
2/ Bà Trần Thị Beo                     :     Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
3/ Trần Mạnh Hưng                   :     Thành viên
II. NỘI DUNG:
              Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung sau :
1. Nhất trí bàu Bà Trần Thị Bê giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
            2. Bà Trần Thị Bê có trách nhiệm phát triển chiến lược và khai thác thị trường kết hợp cùng giám đốc từng bước đưa Công Ty ngày một phát triển tốt hơn .
3.    Biên bản họp hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2006 và được lập thành 04 bản mỗi cổ đông lưu giữ 01 bản và lưu lại văn phòng Công Ty 01 bản có giá trị như nhau
Điều I: Nay bổ nhiệm Ông TRẦN HÒA
-     Hộ khẩu thường trú:  C16 Tổ 49 khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, Q12, TPHCM
-     CMND số: 024082366 do CA TPHCM cấp ngày 10/09/2004
-     Giữ  chức vụ: Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng A.T.V
Điều II: Ông TRẦN  HÒA chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Cổ Đông để điều hành hoạt động Công Ty với trách nhiệm của giám đốc đã được qui định tại điều lệ Công Ty.
Điều III: Ông TRẦN HÒA được hưởng lương theo hợp đồng lao động được ký kết kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, thống nhất nội dung và đồng ý ký tên dưới đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com