Monday, June 24, 2019

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình gồm 3 bên tham gia TS


Mẫu biên bản nghiệp thu công trình gồm 3 bên tham gia
Mẫu biên bản nghiệp thu công trình này gồm 3 bên tham gia: chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Mẫu được sử dụng cho các giai đoạn thi công của công trình. Nếu bạn đang cần một biên bản nghiệm thu cho công trình của bạn thì nên tham khảo mẫu này vì nó khá gọn nhẹ và đảm bảo được yêu cầu pháp lý.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Giai đoạn công trình :………. . .  . . . . . .  . . . . .  ..  . . .

Tên công trình : …………………………………………………………………………
Địa điểm :…………………………………………………………………………………
Hạng mục : …………………………………………………………………………………
Đại diện Chủ Đầu Tư :………………………………………………………………………
Ông / bà:……………… ………Chức vụ : …….……………………………
Đại diện tư vấn giám sát :…………………………………………………………………
Ông /Bà : …………………….. Chức vụ :……………………………………………
Đại diện đơn vị thi công :…………………………………………………………………
Ông /Bà : ………………………Chức vụ : ……………………………………………
Nội dung nghiệm thu :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thời gian nghiệm thu bắt đầu lúc : ……. Ngày …… tháng ……….năm……….
Kết thúc vào lúc : ……. Ngày ………… tháng ……….năm……….
* Bản vẽ số :……………………………………………………………………………
* Tiêu chuẩn khi áp dụng : ……………………………………………………………
* Dụng cụ dùng khi kiểm tra : …………………………………………………………
Chi tiết kiểm tra

Kết quả kiểm tra…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………

Kết luận : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com