Monday, June 17, 2019

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hosting giữa 2 công ty m1

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ hosting, hay cung cấp dịch vụ máy chủ lưu trữ này gồm 8 điều khoản chi tiết và cụ thể. Điều 1: mô tả dịch vụ và phí dịch vụ; Điều 2: Thời hạn, thanh toán và nguyên tắc sử dụng dịch vụ. Điều 3: Điều khoản riêng (thường do bên khách hàng đề xuất và sẽ được bổ sung vào). Điều 4: Quyền và nghĩa vụ bên cung cấp dịch vụ.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ; Điều 6: Chấm dứt hợp đồng; Điều 7: Giải quyết kiếu nại và tranh chấp; Điều 8: Các điều khoản chung.

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOSTING 
-       Căn cứ Luật thương mại nước CHXHCN Việt Nam, luật Thương mại sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
-       Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.
-       Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
-       Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai bên.
CHÚNG TÔI GỒM:
Bên Sử Dụng Dịch Vụ (Gọi tắt là Bên A):        Công ty TNHH THOTH Việt Nam
Đại diện : Ông Vũ  Báu                    Chức vụ: Giám đốc
 Địa chỉ:  45 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP HCM
 Số điện thoại: (+84) 8 3602 14
 Địa chỉ email:                                            MST: 0311278682
Bên Cung Cấp Dịch Vụ (Gọi tắt là Bên B): CÔNG TY TNHH TVQL Nối
Người đại diện: Ông Vũ Anh  Chức vụ: Giám đốc   
Trụ sở: C11 tổ 12, kp04, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 08.6222227027                    / Fax: 08.62222 /  Email: info@thoth.vn
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp và khai thác dịch vụ máy chủ lưu trữ web với điều khoản chi tiết như sau:
ĐIỀU 1: CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ
Bên A yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ máy chủ theo thông tin dưới đây, sau khi đã nghiên cứu kỹ các quy định về khai thác và sử dụng dịch vụ.

STT
Dịch Vụ
Phí Cài Đặt (một lần)
Phí Dịch Vụ
Thời hạn
Thành Tiền
1.         
Hosting 300mb
0 vnđ
37.000
12 tháng
444.000
2.          
Nt
Nt
nt
24 tháng
800.000
a) Bên A có trách nhiệm thanh toán đúng các kỳ hạn trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
b) Trong thời hạn 15 ngày trước ngày hết hạn của kỳ cước, Bên B có trách nhiệm gửi thông báo thanh toán cước cho Bên A qua địa chỉ e-mail Bên A đăng ký và trong Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng của Bên A (do Bên B cung cấp khi Bên A đăng ký dịch vụ).
c) Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B chưa nhận được thanh toán, Bên B sẽ tự động khóa dịch vụ tạm thời mà không cần thông báo trước.
d) Các trường hợp thanh toán trễ hạn từ 06 đến 10 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước, phí phạt trễ hạn là 5% giá trị thanh toán. Sau 10 ngày, dịch vụ sẽ bị hủy vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
Phí trên chưa bào gồm thuế GTGT 10%.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN CƯỚC PHÍ, QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
2.1 Thời hạn hợp đồng và phương thức thanh toán:Trực tiếp
Hợp đồng này có giá trị trong vòng 12 hoặc 24 tháng, tùy thuộc vào việc Bên A thanh toán 12 hay 24 tháng/
Bên A có thể thanh toán cho Bên B bằng mọi hình thức, ưu tiên chuyển khoản qua ATM hoặc Visa.
2.2 Thời hạn thanh toán:
2.3 Quy định sử dụng dịch vụ:
- Bên B không chịu trách nhiệm và tính chính xác của những thông tin từ các website đặt trên máy chủ. Đồng thời cũng không chịu bất cứ trách nhiệm về pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trong các trường hợp do khách hàng: Xóa nhầm dữ liệu, website được quản trị không đúng, website bị tấn công.
- Bên B có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không phải hoàn lại bất kỳ khoản chi phí nào cho bên A trong các trường hợp sau:
     + Bên A sử dụng tài nguyên mạng, máy chủ cho các mục đích hay hình thức vi phạm pháp luật Việt Nam
     + Tấn công hệ thống mạng nội bộ của Bên B.
     + Làm giả email, website lừa đảo trực tuyến
     + Chứa các đoạn mã gây nặng hệ thống, có khả năng gây nguy hiểm đến hệ thống và người dùng khác
     + Website bị tấn công nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hệ thống chung và người dùng khác.
     + Sử dụng tài nguyên hệ thống trái phép, tấn công các hệ thống khác.
     + Không thanh toán chi phí đúng hạn

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOÀN RIÊNG (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐIỀU 4: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A
4.1 Bên A có các quyền sau:
a) Yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ hosting theo nội dung Điều 1.
b) Toàn quyền quản lý hosting thông qua Control Panel do Bên B cung cấp.
c) Yêu cầu Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Bên B hỗ trợ thông qua số điện thoại 0945470027 từ 8:00 – 17:00 và email in@thuvienthoth.vn nếu không khẩn cấp.
4.2 Bên A có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung dữ liệu lưu trữ trên hosting trước Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam và Luật Quốc tế về khai thác và sử dụng tài nguyên Internet (phishing, spam, DDOS, hacking, bản quyền phần mềm,…).
b) Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn mật khẩu khi được Bên B cung cấp.
c) Chịu trách nhiệm việc sao lưu dự phòng dữ liệu về máy cá nhân.
d) Có nghĩa vụ giữ liên lạc với Bên B qua địa chỉ e-mail để cập nhật các thông tin kịp thời.
e) Chịu trách nhiệm về nội dung gửi đến e-mail của Bên B từ email đã đăng ký với Bên B.
f) Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cước phí khi nhận được thông báo thanh toán cước từ Bên B.
ĐIỀU 5: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B
5.1 Bên B có các quyền sau:
a) Yêu cầu Bên A thanh toán cước phí khi đến kỳ hạn
b) Được phép khóa các dịch vụ quá hạn hoặc tài khoản hosting nào vi phạm các quy định sử dụng của Bên B, quy định Pháp Luật hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng, IXP  mà không cần thông báo trước cho Bên A. Các thông tin cần thiết có thể đuợc giao cho cơ quan chức năng, IXP khi có yêu cầu từ cơ quan luật pháp có thẩm quyền.
c) Được phép khẩn cấp khóa tạm thời các tài khoản hosting bị tấn công hoặc làm quá tải hệ thống đẻ bảo đảm an toàn và ổn định cho các khách hàng khác mà không cần thông báo trước.
d) Có quyền dừng máy chủ để bảo dưỡng định kỳ sau khi có thông báo qua e-mail.
5.2 Bên B có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
a) Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hosting cho Bên A theo nội dung Điều 1.
b) Có trách nhiệm bảo đảm Network Uptime, bảo đảm phần cứng hệ thống hoạt động liên tục và ổn định.
c) Kiểm soát, cập nhật máy chủ về mặt bảo mật ở mức độ hệ thống.
d) Chạy sao lưu dự phòng tự động toàn bộ máy chủ. Việc sao lưu này chỉ nhằm phục vụ quản lý hệ thống. Bên B có thể gửi hoặc phục hồi các dữ liệu này cho bên A khi được yêu cầu, nhưng không chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của dữ liệu.
e)  Có trách nhiệm thay thế thiết bị trong vòng 24h khi có sự cố về phần cứng nhưng không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu do phần cứng.
f) Trả lời kịp thời các yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại hoặc email tùy mức độ khẩn.
g) Không được phép truy xuất trái phép vào hosting của Bên A khi không có sự đồng ý của Bên A qua email đã đăng ký trừ trường hợp Bên A vi phạm quy định sử dụng dịch vụ mà có nguy cơ ảnh hưởng hệ thống.
h) Có nghĩa vụ giữ liên lạc với Bên A qua địa chỉ e-mail để cập nhật các thông tin kịp thời.
ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
6.1 Trường hợp Bên A muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, yêu cầu cần phải thông báo cho Bên B trước 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước. Mọi thông báo trễ so với quy định sẽ không có hiệu lực.
6.2 Mọi cước phí sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào khi Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng.
6.3 Việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn có giá trị kể từ ngày hai bên xác nhận qua email.
ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP
Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu không thương lượng đựợc sẽ chuyển sang Tòa án có thẩm quyền nơi bị đơn cư trú.
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
8.1 Hợp đồng này có thể thay đổi, bổ sung điều khoản hoặc phụ lục cần thiết. Trong trường hợp đó, các bên có thể ký lại hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng.
8.2 Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện các điều khoản trên và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com