Tuesday, June 18, 2019

Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằng


Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằngMẫu Hợp đồng thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằng này gồm 12 điều khoản với 6 trang. Điều 1: Nội dung giao kết và đơn giá; Điều 2: Cự ly và hình thức nghiệm thu; Điều 3: Phương thức thanh toán; Điều 4: Tiến độ thực hiện và địa điểm cung cấp; Điều 5:
Điều kiện điều chỉnh hợp đồng; Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp; Điều 7: Tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng; Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ; Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của bên thi công; Điều 10: Điều khoản chung; Điều 11: Bất khả kháng; Điều 12: Thanh lý hợp đồng.

Lưu ý: Đây là tài liệu dạng .gdoc, nên bạn phải mở bằng trình duyệt web. Bạn có thể copy toàn bộ trên trình duyệt và dán vào file word trắng để có 1 tài liệu theo ý bạn và chỉnh sửa!

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(V/v thi công hút đất từ lòng sông lên mặt bằng tại kinh Tám Ngàn)
Số : 01/ HĐKT
 • Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước.
 • Căn cứ vào Nghị định số: 17/HĐBT ký ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn chi tiết thực hiện pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
 • Căn cứ bộ luật dân sự ký ngày 19/06/2005
 • Căn cứ dự án khả thi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt ĐT-XD.
 • Căn cứ vào nhu cầu, sự tự nguyện thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày        tháng năm      Chúng tôi gồm có:
BÊN A : (BÊN THI CÔNG): CT TNHH TÂNAAAA
-Địa chỉ : QL9, KV Bình Phú A, Phường Long Tuyền, TP.Cần Thơ.
-Đại diện : NGUYỄN CHÍ (phó giám đốc)  
-Điện thoại : 01286 32345
-Mã số thuế : 180120678
-Tài khoản : 74110600456

BÊN B: CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THOTH
-Địa chỉ : C1, Tổ 49, Khu Phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
-Đại diện là : ĐẶNG DUY Chức vụ : Giám đốc
-ĐT : 0903 174529

Sau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng thi công húc bùn như sau :
ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:
  1. Bên A thuê Bên B húc bùn từ dưới kinh tám ngàn lên mặt bằng làm lộ nông thôn.
 • Đơn giá : 25.000VNĐ(Hai mươi lăm ngàn đồng một mét khối)
 • Giá trên thay đổi khi giá xăng dầu tăng giảm 5% thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc điều chỉnh lại.
 • Tổng trị giá tạm tính hợp đồng là: 500.000 khối.
ĐIỀU 2 : CỰ LY, HÌNH THỨC NGHIỆM THU
2.1 Cự ly không quá 75m
2.2 Bên A cứ giám sát đo đạt khối lượng thực tế trên mặt bằng cho Bên B bằng phương thức hình học.
ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
3.1 Bên A.
3.2 Số tiền
3.3 Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3.4 Sau khi ký hợp đồng và Bên B tập kết phương tiện đến công trình trong thời gian 05 ngày thì Bên A tạm ứng cho Bên B một chiếc sán là 50.000.000đ(năm mươi triệu đồng)
3.5 Khi Bên B làm đạt 5.000 mét khối thì Bên A thanh toán dứt điểm một lần sau khi khấu trừ từ từ các khoản tạm ứng cho đến dứt công trình.
ĐIỀU 4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP
4.1 Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bên B húc từ 1.000 mét khối cho đến 2.000 mét khối/ ngày.
4.2 Thời gian thực hiện : Khi nhận được lệnh khởi công cho đến ngày ……………..hoàn thành.
4.3 Bên A phải đảm bảo các thủ tục được phép nạo vét và tận thu phần bùn, đất sét để phục vụ cho công trình và chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho Bên B thi công được thuận lợi nếu phương tiện Bên B đến công trình mà Bên A không giải phóng được mặt bằng để phương tiện Bên B chờ đợi thì Bên A chịu phạt 1.000.000đ/ngày/phương tiện(một triệu đồng một ngày trên phương tiện) nhưng không quá 07 ngày nếu quá thời gian trên thì Bên B kéo phương tiện đi Bên A vi phạm hợp đồng chịu các khoản chi phí hợp lý khác do Bên B đề nghị.
ĐIỀU 5 : ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG:
5.1 Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài qui định hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư (ngoài khối lượng công việc hợp đồng), hai Bên tiến hành đàm phán về khối lượng phát sinh để làm cơ sở ký phụ lục bổ sung hợp đồng.
               5.2 Bên B phải cập nhật số liệu khối lượng cung cấp cho Bên A.
ĐIỀU 6 : TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP :
6.1 Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này được giải quyết bằng thương lượng, thỏa thuận và bình đẳng giữa hai bên.
6.2 Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc Tòa Án giải quyết theo qui định của Pháp Luật Việt Nam, mọi chi phí do bên có lỗi chịu.
ĐIỀU 7 : TẠM NGƯNG HOẶC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI BÊN A HOẶC BÊN B :
7.1 Tạm dừng thưc hiện hợp đồng: Một bên có quyền tạm dừng hợp đồng do lỗi của Bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để cùng tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết, trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại giá trị thực tế do vi phạm hợp đồng.
7.2 Hủy bỏ hợp đồng: Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ nhưng được bên kia chấp nhận. Nếu không báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường giá trị thực tế do vi phạm hợp đồng.
ĐIỀU 8 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:
8.1 Bên A cung cấp cho Bên B các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án thi công trên.
8.2 Giao cho Bên B vị trí, ranh giới thi công và chịu các khoản tiền bến bãi(nếu có)   
8.3 Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.
8.4 Bảo đảm thanh toán cho Bên B đúng hạn.
8.5 Tổ chức nghiệm thu định kỳ theo khối lượng đã thỏa thuận và thanh toán cho Bên B
ĐIỀU 9 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:
9.1 Yêu  cầu nghiệm thu và thanh toán khối lượng công việc hoàn thành
9.2 Bên B chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cũng như chịu mọi trách nhiệm về tài sản, con người, an toàn lao độngtrong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
9.3 Được Bên A thanh toán theo điều 3 của hợp đồng.
9.4 Tổ chức thi công đúng tiến độ.
9.5 Bên B hoàn trả lại phần tạm ứng mà Bên B đã tạm ứng. Nếu thi công không đạt giá trị tạm ứng, thời gian không quá 03 ngày. Kể từ ngày Bên A phát công văn yêu cầu hoàn ứng cho Bên A.
ĐIỀU 10 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG :
10.1 Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
10.2 Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng.
10.3 Trong quá trình thực hiện, nếu có những điều khoản cần bổ sung sửa đổi thì hai bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng, các bản phụ lục này có giá trị như hợp đồng chính và là một phần không thể tách rời.
ĐIỀU 11 : BẤT KHẢ KHÁNG:
 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên như : Động đất, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, và các thảm họa khác chưa lường trước được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì coi như không vi phạm hợp đồng.
 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai Bên cùng phối hợp tiến hành các biện pháp ngăn ngứa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế thiệt hại về vật chất của hai Bên.
ĐIỀU 12: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 • Ngay sau khi bên nhận thầu đã hoàn thành theo nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên tham gia tiến hành thanh lý hợp đồng và chấm dứt hiệu lực hợp đồng cũng như mọi nghĩa vụ có liên quan khác.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 bản, gồm 12 điều mỗi bên giữ 02 bản có giá trị và pháp lý như nhau.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com