Monday, June 17, 2019

Hợp đồng mua bán kim loại quý giữa cá nhân và công ty m1

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộMẫu Hợp đồng mua bán kim loại quý giữa cá nhân và công ty là mẫu hợp đồng đơn giản nhưng đầy đủ. Nó được thiết lập để có sự làm chứng (ở đây là văn phòng luật sư), và dĩ nhiên bạn có thể công chứng hợp đồng nểu muốn. Hợp đồng có 5 điều khoản chi tiết đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi tham khảo mẫu hợp đồng này!

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG MUA BÁN KIM LOẠI QUÝ

- Căn cứ Luật thương mại Nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ vào nhu cầu mỗi bên.
Hôm nay tại: ………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên bán)        :   
CMND                       :
Hộ khẩu thường trú    :
Bên B (Bên mua)       :  CÔNG TY…………………………………………………………
Trụ sở                        :  ………………………………………………………………
Giấy phép ĐKKD     : ………………………………………………………………….
Điện thoại                 :……………………..      -    Fax: ………………………………………
Đại diện theo PL     : ………………………………………………………………………
Chức vụ                   :  ………………………………………………………………………
Hai bên cam kết ký Hợp đồng này với những nội dung sau đây:
ĐIỀU 1
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1 Bên A đồng ý bán cho bên B kim loại quý (sau đây gọi là hàng) thuộc quyền sở hữu của bên A, không có sự tranh chấp của bất kỳ ai.
1.2 Bên B đồng ý mua hàng của bên A trên cơ sở bên B được cơ quan cấp có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam cấp phép được mua loại hàng ghi trong hợp đồng này. Trước khi kiểm định hàng thì bên B xuất trình cho bên A thấy những giấy tờ có liên quan của Chính phủ Việt Nam cho phép  bên B hoặc công ty liên doanh với bên B (có hợp đồng liên doanh giữa công ty liên doanh với bên B và bên B) được phép mua kim loại quý ở Việt Nam ( đây là điều kiện cần thiết để bên A quyết định bán hàng).
1.3 Kim loại quý mà bên B mua của bên A có những đặc tính sau:
-
-
-
-
1.4 Bên B tự mình giao dịch với bên A về nhu cầu và các điều kiện mua bán do Bên A đặt ra và đàm phán với bên A về mọi vấn đề liên quan đến vụ mua bán cục kim loại quý hiếm nhằm giúp Bên A thực hiện thành công vụ mua bán. 
ĐIỀU 2.
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
2.1  Chất lượng: Kim loại quý mà bên B đồng ý mua của bên A có những đặc tính như khoản 1.3 Điều 1 của hợp đồng này.
2.2 Đơn giá và tổng giá trị hợp đồng:
- Đơn giá: 80.000.000 USD/01 kg ( Tám mươi triệu đô la Mỹ trên một ki lô gam).
- Trọng lượng tạm tính: 10 kg (Mười ki lô gam).
- Tổng giá trị hợp đồng tạm tính:  800.000.000 USD ( Tám trăm triệu đô la Mỹ).
Giá nói trên là giá mà bên A được hưởng trọn gói, không bao gồm các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan. Các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan việc mua bán này do bên B chịu trách nhiệm nộp.
2.3 Nghĩa vụ nộp thuế: Bên B chịu trách nhiệm chi trả và nộp trực tiếp cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam  các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân của bên A và những người môi giới) và các nghĩa vụ tài chính khác của tất cả những người liên quan đến hợp đồng này , kể cả những người của bên A, những khoản nộp đó nằm ngoài giá mua thỏa thuận  tại khoản 2.2 Điều 2 của hợp đồng này.
2.4 Bên B bảo đảm tiền thanh toán cho bên A là đồng tiền hợp pháp được phép lưu hành tại Việt Nam và trên thế giới.
ĐIỀU 3
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TOÁN
3.1 Thời gian, địa điểm và phương thức kiểm định chất lượng:
- Thời gian kiểm hàng: vào buổi sáng, từ 08 giờ đến 12 giờ; ngày cụ thể do các bên thỏa thuận sau.
- Địa điểm kiểm tra hàng và giao hàng: Do bên A chỉ định, thuộc địa bàn Tp Hồ Chí Minh; địa điểm phải thuận tiện giao thông, xe du lịch đi lại được; có sóng điện thoại.
- Kiểm định chất lượng: Do kỷ thuật của bên mua trực tiếp thực hiện tại địa điểm kiểm hàng dưới sự chứng kiến và giám sát của đại diện hai bên. Nội dung kiểm hàng như khoản 1.3.Điều 1.
+ Mẫu thử: Do bên mua (bên B) chọn.
+ Cách kiểm định hàng: Hàng được đặt ra giữa phòng , nơi có đủ ánh sáng tự nhiên, trước mặt mọi người nhìn thấy, mỗi bên có hai người tham gia kiểm định (chủ hàng và giám sát). Hai người bên B (bên mua) gồm có một người đứng tên ký hợp đồng và một kỷ thuật là:
 Ông…………………CMND số ………………..cấp ngày………tại……………………
 Ông……………………CMND số ……………….cấp ngày……tại………………………
Trong khi kỷ thuật bên mua trực tiếp thao tác  thử hàng , các thành viên còn lại của hai bên ngồi giám sát cách hàng khoảng 03m đều nhìn thấy món hàng. Ngay sau khi kiểm tra hàng xong, hàng để tại chỗ, hai bên cùng xác định các mẫu đã thử  so với nguyên trạng , lập biên bản kiểm tra chất lượng  hàng để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của hợp đồng. Bên B đặt cọc ngay cho bên A số tiền mặt là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Việt Nam đồng), đồng thời kỷ thuật của bên B tự tay niêm phong  hàng vào két sắt có khóa, mỗi bên giữ một loại chìa khóa, mỗi bên cử hai người cùng phía trọng tài trông giữ hàng chờ thanh toán.
+ Bên mua phải tiến hành thử hàng theo các cách thử do bên mua đề xuất từ đầu, không được thử cách nào khác ngoài các cách thử bên mua đã đề xuất và đã có sự thống nhất của bên bán nói tại khoản 1.3 Điều 1 để kết luận về đặc tính, chất lượng hàng trong hợp đồng này.
+ Người của bên mua đến kiểm tra hàng phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu trước khi vào phòng kiểm hàng, nếu không đúng người như đã ghi tên trong hợp đồng này  thì bên bán được quyền từ chối không cho vào kiểm hàng; trong trường hợp này coi như bên mua đã vi phạm hợp đồng.
3.2 Thời gian và phương thức thanh toán.
Bên B thanh toán cho bên A như sau:
- Lần thứ nhất (vào ngày thử hàng): Bên mua đặt cọc cho bên bán số tiền mặt là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Việt Nam đồng) để chốt hàng chờ thanh toán theo lịch giải ngân sau đây (theo yêu cầu của bên A):
- Lần thứ 2: Trong buổi chiều ngày thử hàng, Bên B thanh toán cho bên A  20% trị giá hợp đồng, bằng tiền VNĐ, hình thức chuyển khoản.
- Lần thứ 3 (Ngày thứ hai kể từ ngày thử hàng): Bên B thanh toán cho bên A  50% trị giá hợp đồng, bằng tiền VNĐ, hình thức mổ sổ tiết kiệm.
- Lần thứ tư (Ngày thứ ba kể từ ngày thử hàng): Bên B thanh toán cho bên A  30% trị giá hợp đồng, bằng tiền VNĐ, hình thức mổ sổ tiết kiệm.
     Số tiền 100 tỷ VNĐ bên B đặt cọc được khấu trừ vào lần thanh toán sau cùng.
Trường hợp quá 02 (hai) ngày mà bên B không thanh toán đủ giá trị hợp đồng  hoặc ngày hôm sau không thanh toán được thì bên B phải chịu mất các khoản tiền đã thanh toán trước đó, bên A được hưởng toàn bộ các khoản tiền này và được quyền lấy hàng về mà bên B không có quyền khiếu nại vì bất cứ lý do gì.
Bên A cung cấp danh sách những người được thụ hưởng cho bên B ngay sau khi kiểm tra hàng đạt yêu cầu để bên B thanh toán cho từng người được thụ hưởng  theo yêu cầu của bên A (bao gồm họ tên, số CMND, số tài khoản…).
3.3 Chứng từ thanh toán, giao hàng:
- Trước khi bên A giao hàng cho bên B phải hội đủ các giấy tờ pháp lý  và chứng từ sau đây:
+ Hợp đồng mua bán (bản chính).
+ Biên bản kiểm tra hàng đạt chất lượng  yêu cầu.
+ Biên bản đã nhận đủ tiền của bên bán ( cả tiền mặt và chuyển khoản).
+ Hóa đơn đã đóng các loại thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của bên mua ( theo đúng hợp đồng mua bán và tên người bán trong hợp đồng này).
+ Giấy phép mua bán kim loại quý do cơ quan cấp bộ cấp cho bên B.
+ Biên bản giao nhận hàng giữa hai bên. 
ĐIỀU 4
CAM KẾT CỦA HAI BÊN
4.1 Cam kết của bên A:
- Chịu trách nhiệm về chủ quyền hợp pháp của món hàng và không hủy ngang hợp đồng này sau khi đã ký.
- Đảm bảo không có bất kỳ sự tranh chấp  hoặc cản trở nào của bất kỳ ai trong việc mua bán hàng của bên A.
- Bảo đảm an toàn cho bên B trong thời gian kiểm định, chốt hàng, giao hàng tại địa điểm của bên A.
4.2 Cam kết của bên B:
- Bảo đảm thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng cho bên A đúng lịch giải ngân và bằng đồng tiền có nguồn gốc hợp pháp bao gồm tiền mặt và tiền chuyển khoản vào tài khoản của bên A và người môi giới tại ngân hàng trong nước.
- Bảo đảm số dư trong tài khoản của người thừa hưởng  tại ngân hàng ( theo danh sách bên A cung cấp cho bên B), người thừa hưởng được quyền yêu cầu xác nhận số dư, rút một lượng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho tài khoản người khác hoặc tài khoản khác phải được ngân hàng đồng ý  trước khi bên B ký xác nhận đã nhận đủ tiền.
- Chịu trách nhiệm chi trả đầy đủ các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân của bên bán và các bên môi giới) và các nghĩa vụ tài chính , chi phí có liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Bảo đảm cung cấp cho bên A bản chính chứng từ, hóa đơn, biên lai nộp thuế  và xác nhận đồng tiền hợp pháp cho bên A sử dụng trước khi giao hàng (cho từng người một).
- Có trách nhiệm giải trình khi có cơ quan chức năng xét hỏi  về nguồn gốc đồng tiền, chức năng mua bán  hoặc một vấn đề nào khác liên quan đến việc mua bán này.
ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này, bên nào làm sai thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện nếu có gì bổ sung hoặc thay đổi  thì hai bên phải lập phụ lục hợp đồng, các phụ lục hợp đồng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.
- Khi có sự tranh chấp mà hai bên không thể tự giải quyết được thì các bên có quyền khởi kiện để giải quyết tại Tòa án Tp Hồ Chí Minh. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com