Saturday, June 15, 2019

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ m1

Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộMẫu Hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ này như một hợp đồng nguyên tắc giữa 2 bên. Theo đó, 1 bên cam kết thu mua cho bên có hàng hóa với mức giá và các điều kiện mua và thanh toán được định sẵn trong 1 khung cam kết của 2 bên. Đây tuy chưa phải là một hợp đồng quá cụ thể nhưng đáng để chúng ta tham khảo.


Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG
V/v thu mua gỗ rừng trồng làm nguyên liệu cho nhà máy MDF chế biến
Số:        /2016/HĐ-MF JSC

- Căn cứ Bộ luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu của Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm về gỗ nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An và khả năng cung cấp gỗ nguyên liệu của BQLRPH Thanh Chương.
Hôm nay, ngày....... tháng ....... năm 2016, Chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CP:
- Địa chỉ: Số 1777, Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại  : + 84 (4) 344446
- Tài khoản  : 00300155568 - Ngân hàng TMCP Bắc Á CN Trung tâm
- Mã số thuế : 2901255555
- Đại diện     : Nguyễn AAAA
- Chức vụ    : Tổng giám đốc
Bên B: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ AAAA
- Địa chỉ      : Thôn nguồn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại  : 0383 8888 141    
- Mã số thuế : 2908888
- Tài khoản  : 361888867 - N.Hàng NN&PTNT huyện Thanh Chương
- Đại diện     : Lê Phùng AAAA
- Chức vụ    : Trưởng ban
Xét rằng:
 - Công ty CP AAAA là Chủ đầu tư Nhà máy chế biến gỗ AAAA có nhu cầu về gỗ nguyên liệu để cung cấp cho nhà máy một cách ổn định và lâu dài;
- BQLRPH AAAAA là đơn vị có diện tích rừng trồng nguyên liệu lớn, ổn định và hàng năm cung cấp cho thị trường một khối lượng lớn gỗ nguyên liệu;
Sau khi thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán này gồm các Điều khoản sau:
Điều 1: Các nguyên tắc chung
- Hai bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ Bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của Pháp luật và theo cơ chế thị trường;
- Các nội dung trong bản Hợp đồng này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung Hợp đồng này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng kinh tế.
Điều 2: Các quy định cụ thể về hàng hoá, giá cả, chế độ thanh toán và chế độ thưởng.
1. Quy định về hàng hóa:
- Bên A cung cấp cho Bên B bản tiêu chuẩn về gỗ thu mua gồm: Đường kính đầu lớn, đầu nhỏ của gỗ; độ dài thân gỗ, loài gỗ; có vỏ hay đã bóc vỏ... có thời gian áp dụng;
- Gỗ rừng trồng làm nguyên liệu Bên B bán cho Bên A phải đúng quy cách mà Bên A yêu cầu. Trừ trường hợp do thiên tai: lốc xoáy, bão tố phải thu hoạch non rừng thì Bên A vẫn phải thu mua cho số gỗ đó theo giá thị trường và chủng loại gỗ tương ứng.
2. Giá thu mua:
- Theo cơ chế giá thị trường trên nguyên tắc lấy giá gỗ cùng chủng loại và được công bố công khai, minh bạch tại cổng nhà máy.
- Giá gỗ Bên A mua của Bên B:
+ Là giá thị trường tại vùng Nghĩa Đàn sau khi cân của Nhà máy;
+ Giá chỉ thay đổi khi giá thị trường vùng Nghĩa Đàn thay đổi lớn hơn ±5% so với giá hiện hành;
+ Hình thức xác định giá thay đổi: Được thực hiện bởi một tổ công tác do bên A chủ trì;
- Chính sách bù giá cho những hộ trồng rừng ở xa nhà máy: Khoản kinh phí này Bên B phải trả cho người trồng rừng bán gỗ đứng cho Bên B ở cự ly xa nhà máy trên 80 km:
+ Cự ly từ cổng nhà máy đến hộ trồng rừng dưới 80 km: Không được bù giá;
+ Cự ly từ cổng nhà máy đến hộ trồng rừng từ 80 km đến 120 km: Được bù giá 5% giá thu mua tại cổng nhà máy cho gỗ nhập qua cổng nhà máy;
+ Cự ly từ cổng nhà máy đến hộ trồng rừng từ 120 km trở lên: Được bù giá 10% giá thu mua tại cổng nhà máy cho gỗ nhập qua cổng nhà máy.
3. Phương thức thanh toán:
Ngay sau khi Bên B nhập gỗ thì Bên A thanh toán vào tài khoản của Bên B và không được quá 24 tiếng kể từ thời điểm nhập gỗ.
4. Chế độ thưởng, phí quản lý:
- Chế độ thưởng: Nếu Bên B cam kết có khối lượng gỗ nhập cho nhà máy từ 2.000 tấn/tháng trở lên, khi vượt khối lượng đăng ký sẽ được thưởng mức 3% giá mua cho số khối lượng gỗ vượt;
- Chi phí quản lý: Bên A hỗ trợ cho Bên B phí quản lý mức 2% của tổng giá trị gỗ thu mua được qua cổng nhà máy.
5. Thời gian thu mua:
- Bên A gửi kế hoạch thu mua nguyên liệu cho Bên B trước thời điểm thu mua ít nhất là 04 tuần;
- Bên A thu mua gỗ 24/24h và tất cả các ngày trong tháng.
Điều 3: Trách nhiệm của Bên A và Bên B
1. Trách nhiệm của Bên A:
- Thực hiện nghiêm các chế độ về thời gian thu mua; giá thu mua; thanh toán, chế độ thưởng cho Bên B theo đúng cam kết tại Điều 2 hợp đồng này;
- Bên A cho Bên B ứng trước một khoản tiền để thu mua gỗ nếu Bên B cần. Số tiền ứng trước được hai bên thống nhất trước;
- Tạo điều kiện tối đa cho Bên B trong quá trình thu mua gỗ.
2. Trách nhiệm của Bên B:
- Cung cấp đủ khối lượng gỗ cho Bên A theo đúng cam kết;
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về ứng, thanh toán tiền mua gỗ từng tháng;
- Cam kết thực hiện đúng các quy định về hàng hóa, giá cả như tại Điều 2 của hợp đồng này.
Điều 4. Điều khoản quy định về hiệu lực và giải quyết tranh chấp hợp đồng
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những quy định trong nội dung hợp đồng này;
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com