Saturday, June 15, 2019

Hợp đồng thi công lắp đặt thạch cao, sơn nước giữa công ty với công ty m1

Mẫu Hợp đồng thi công lắp đặt thạch cao, sơn nước này được soạn cho công ty với công ty (thể nhân ký với thể nhân). Đây là một mẫu hợp đồng thi công giao khoán rất chi tiết với 5 trang và 11 điều khoản. Các quy định trong hợp đồng là rõ ràng và phù hợp cho cả 2 bên.
Hi vọng là mẫu này phù hợp với các bạn!

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Số 02.12/HĐ-TC
V/v Lắp đặt thạch cao, sơn nước và các hạng mục phụ trợ

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4.
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình.

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2012 tại Văn phòng Công ty TNHH aaaa.
Chúng tôi gồm các bên dưới đây.
1. Bên giao thầu (gọi tắt là Bên A):
Tên đơn vị : Công Ty TNHH
Trụ sở:        Z16,QL1A,P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
Đại diện:    Ông Phan Văn Chính             Chức vụ:  Tổng giám đốc
Điện thoại:   08.62aa0.4360                         Fax:  08.ss50.4359

Mã số thuế: 0301.4ss.351

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
Tên đơn vị : Công ty TNHH
Trụ sở: C18, tổ 49, khu phố 04, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
VPGD: Phòng 5 – Tòa nhà số 10 – Công Viên Phần Mềm Quang Trung – Q.12 – Tp.HCM
Đại diện: Ông Vũ Tuấn                               Chức vụ: Giám Đốc 
Điện thoại:  08.22.0122292                         Fax: 08.656.344400

Tài khoản ngân hàng số 00584903022221 Ngân hàng Đông Á, Phòng giao dịch Quận 12.
Mã số thuế: 030495595                                          Web: 

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG THI CÔNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng:
Bên A giao khoán trọn gói cho Bên B cung ứng vật tư và thực hiện thi công lắp đặt kho lạnh với các hạng mục chi tiết như sau:
        Địa điểm thi công: Z19,QL1A,P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
Stt
Hạng mục
Đơn vị
Khối lượng
Đơn giá
Thành tiền
01
Vách ngăn thạch cao, U54/55, mạ kẽm, phổ thông, thạch cao Gyprooc
m2
59.92
225.000
13.482.000
02
Đóng trần thả, khung nổi, 600x600, khung mạ kẽm (QK), thạch cao Gyprooc
m2
100.70
130.000
13.091.000
03
Sơn nước vách thạch cao (01 mặt), 2 lớp bả và 2 lớp sơn hoàn thiện (loại sơn Toa nitto)
m2
59.92
48.000
2.876.160
04
Quạt thông gió 25x25
cái
1
300.000
300.000
05
Bóng đèn đôi, 1.2m
Bộ
6
500.000
3.000.000
06
Cửa nhôm kính 2x2.2, kính 5ly, loại thường
cánh
1
4.246.000
4.246.000
07
CP Panasonic 75 loại 30A, 01 ổ cắm
Bộ
1
100.000
100.000
08
Cộng37.095.160
09
Thuế GTGT3.709.516
10
Tổng cộng40.804.676
Bằng chữ: Bốn mươi triệu tám trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bảy sáu đồng


Điều 2. Thời gian và tiến độ thực hiện:
Khởi công ngày 10/01/2012 và kết thúc ngày 18/01/2012.
Thời gian thi công:
        Từ 8 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ 02 đến thứ 06.
        Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày thứ 07 va chủ nhật.
Thời điểm khởi công thực tế là thời điểm Bên B nhận được xác nhận tạm ứng theo Điều 05 của hợp đồng này.
Điều 3. Bảo hành công trình:
Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Bên B gây ra.
Thời gian bảo hành 24 tháng tính từ thời điểm nghiệm thu.
Điều 4. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng bằng số : 40.804.676 vnđ
Bằng chữ : Bốn mươi triệu tám trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bảy sáu đồng.
Giá trị trên là giá trị tạm tính, giá trị hợp đồng sẽ được căn cứ trên giá trị thực tế của khối lượng thi công với đơn giá không thay đổi.
Điều 5. Thanh toán hợp đồng:
5.1. Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị hợp đồng tạm tính ngay sau khi ký hợp đồng, tương đương 12.241.403 vnđ;
5.2. Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị hợp đồng tạm tính ngay sau khi Bên B vận chuyển vật tư (thạch cao) tới công trình, tương đương 12.241.403 vnđ;
5.3. Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị hợp đồng tạm tính ngay sau khi Bên B khi đóng, ráp xong toàn bộ hạng mục thạch cao, tương đương 12.241.403 vnđ;
5.4. Thanh toán hợp đồng: Bên A thanh toán cho Bên B 10% giá trị hợp đồng tạm tính còn lại sau khi nghiệm thu công trình theo các nội dung tại Điều 01 của hợp đồng, 4.080.467 vnđ.
5.5. Hình thức thanh toán/ tạm ứng:  chuyển khoản
5.6. Bên B sẽ xuất hóa đơn cho Bên A trong vòng 01 tuần tính từ thời điểm nhận thanh toán hoàn tất.
Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:
- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa kinh tế Tòa án thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 7. Bất khả kháng:                                                                                                    
7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 3 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
7.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.
Điều 8. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng
8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:
Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra;
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Hoặc khi một trong hai Bên chưa thực hiện nghĩa vụ đối ứng cho nhau.
Thời gian tạm dừng hợp đồng là thời gian xẩy ra một trong các sự kiện trên, thiệt hại do tạm dừng hợp đồng nếu có sẽ do Bên có lỗi gây sự tạm dừng chịu, trường hợp bất khả kháng được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường.
8.2. Huỷ bỏ hợp đồng:
Hợp đồng này là hợp đồng không hủy ngang, các bên phải thực hiện hết các nghĩa vụ cho nhau.
Trong trường hợp có sự vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng, Bên bị vi phạm có quyền hủy ngang hợp đồng này sau khi có đủ bằng chứng chứng minh sự vi phạm đó.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
    Thực hiện thi công theo đúng theo nội dung tại Điều 1 của Hợp đồng này.
    Cung cấp đầy đủ và bố trí hợp lý nhân viên để thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa các Bên;
    Đảm bảo cho toàn bộ Nhân viên của mình chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và các quy định nội bộ khác của Bên A trong suốt thời gian làm việc tại đây;
    Chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư hỏng tài sản xảy ra do Nhân Viên của Bên B gây ra;
    Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao công trình thi công hoàn thiện  đúng yêu cầu và thời gian cho Bên A và chịu phạt 500.000 vnđ (năm trăm ngàn) cho mỗi ngày chậm tiến độ;
    Khi nhận được thông báo sự cố từ Bên A, Bên B có nghĩa vụ khắc phục trong thời hạn 01 ngày làm việc.
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
    Tạo mọi điều kiện hợp lý cho Bên B thi công lắp đặt;
    Bàn giao mặt bằng, cung cấp điện, nước, để Bên B thực hiện thi công;
    Bố trí địa điểm để Bên B cất giữ thiết bị, dụng cụ;
    Cung cấp và giải thích cho Bên B tất cả các quy định nội bộ của Bên A (nếu có) ;
    Thanh toán và tạm ứng đầy đủ và đúng thời hạn cho Bên B theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;
    Cung câp bản vẽ kỹ thuật và chỉ định 01 người đủ thẩm quyền (bằng văn bản) để thực hiện nghiệm thu các công việc của Bên B. Trường hợp không có bản vẽ người đủ thẩm quyền được chỉ định này phải thông báo trước cho Chỉ huy của Bên B vị trí, sơ đồ và các yêu cầu của từng hạng mục mà Bên B phải thực hiện, việc thông báo này phải thực hiện bằng văn bản trước khi Bên B thực hiện thi công hạng mục đó. Trường hợp thông báo sai hoặc chậm Bên B phải thi công lại thì phần thi công đó được coi là phát sinh của hợp đồng.

Điều 11 Điều khoản chung

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com