Sunday, June 23, 2019

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công ty TS


Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công tyMẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng phần góp vốn và rút tên khỏi công ty này cũng là một mẫu khá phổ biến trong hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu này là một mẫu đơn giản phù hợp với yêu cầu của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Bạn chỉ cần chỉnh sửa các thông tin cho phù hợp với đơn vị của bạn là có thể sử dụng.
Mẫu này cũng có thể sử dụng cho cả công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn.

Nếu cần một mẫu biên bản khác, bạn có thể tìm thêm tại Series mẫu biên bản

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Chuyển nhượng phần góp vốn & rút tên ra khỏi công ty)

            Hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2017 vào hồi 8h30 ,tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH
            Địa chỉ: số C46 Tổ 49, Khu Phố 4 ,P Trung Mỹ Tây,Q12 TPHCM.
            Chủ tịch hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp bất thường để bàn và giải quyết một số công việc của công ty.
            Chủ tọa : Ông Trần AA Hòa

             I.      THÀNH PHẦN : Các Thành viên hội đồng quản trị công ty

            1/ Ông Trần AAAAHòa       : Chủ tịch hội đồng quản trị
            2/ Bà Trần Thị Bê               :  Thành viên
            3/ Ông Bùi Hữu Thành       : Thành viên
            4/ Ông Bùi Ngọc Phốt         : Thành viên
            5/ Bà Đậu Việt Cường                  :Thành Viên mới
            6/ Ong Võ Thành Thi     :               Thành Viên Mới

          II.      NỘI DUNG

·         Vì hoàn cảnh gia đình  của Ong Bùi Ngọc Phốt gặp khó khăn nên không tiếp tục kinh doanh với công ty nữa .
·         Hôị đồng cổ đông  đồng ý cho thành viên  này chuyển nhượng phần góp vốn  cho Bà Đậu Việt Cường ngươì ngoài công ty mua hết
·         Các thành viên  còn lại từ chối không mua phần vốn bán này và chấp nhận cho Bà Đậu Việt Cường  mua hết : 1.000.000.000 VNĐ của ông Tôn Thất Vĩnh
·         Sau khi bán hết phần vốn góp Ong Bùi Ngọc Phốt rút tên ra khỏi Công Ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH

Biên bản được lập xong và đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, tất cả đều nhất trí và đồng ý 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com