Tuesday, June 25, 2019

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần TS

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần là một mẫu khá phổ biến, nhất là nếu công ty thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự. Đây là một mẫu khá tiện lợi và phù hợp cho các công ty cổ phần. Mẫu gọn nhẹ, xúc tích và đáp ứng tốt yêu cầu pháp lý cho việc thay đổi nhân sự của bạn.

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của biên bản:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Xem xét công tác tổ chức nhân sự và thay đổi giám đốc)

Hôm nay ngày 20 tháng 05 năm 2014 vào hồi 8h30, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng THOTH
Địa chỉ: R37A Phan Văn Trị Phường 7 Quận Gò Vấp TPHCM
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phẩn Xây Dựng THOTH đã tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Chủ tọa : Ong Trần Trung Hòa – Chủ tịch hội đồng quản trị
Thư ký:   Ong Tôn Thất Vĩnh
THÀNH PHẦN 
                        1/ ông Trần Trung Hòa           4/ ông Bùi Hữu Thành
                        2/ ông Tôn Thất Vĩnh              5/ ông Bùi  Ngọc Phốt
                        3/ Bà Trần thị Bê                     6/ông Trần Đăng Vẽ
NỘI DUNG CUỘC HỌP
Bàn về công tác tổ chức nhân sự và  thay  đổi vị trí giám đốc và người đại diện  pháp luật của công ty

Sau khi nghe chủ tọa nêu lên một số vấn đề trong công tác tổ chức và quản lý của công ty trong thời gian vừa qua và một số tình hình nhiệm vụ trong thời gian tới . Đồng thời xem xét về công tác tổ chức nhân sự của công ty, đánh giá về  vai trò cá nhân của giám đốc  trong họat động sản xuất kinh doanh. Toàn thể các cổ đông đã thống nhất một số nội dung sau:

Về công tác tổ chức nhân sự:

Cuộc họp đã thống nhất với đánh giá của chủ tịch hội đồng quản trị về vai trò và năng lực cá nhân của ông Trần Đăng Vẽ giám đốc công Ty  như sau :”Trong  thời gian qua, với vai trò giám đốc của mình, ông Trần Đăng Vẽ đã có nhiều cố gắng trong công việc, nhưng do điều kiện và năng lực cá nhân còn nhiều hạn chế nên hiệu quả công tác chưa cao, chưa đảm bảo được  yêu cầu  và nhiệm vụ của công ty đã đề ra”. Vì vậy tất cả các thành viên đã nhất trí
1/ Cho ông Trần Đăng Vẽ thôi giữ chức giám đốc công ty kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2003. ông Trần Đăng Vẽ có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc có liên quan cho giám đốc mới, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết mọi công việc tồn tại trong thời gian giữ chức giám đốc.
2/ Đồng ý cử ông TRẦN TRUNG HÒA Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị giữ chức Giám đốc và Là Người Đại  Diện Pháp Luật Của Công Ty thay cho Ong Trần Đăng Vẽ kể từ ngày 20/05/2014.
3/ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ biên bản để ra các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với các cá nhân có tên trên theo đúng nguyên tắc tổ chức đã được quy định trong điều lệ của công ty.
Biên bản được lập xong và đã đọc lại cho mọi người cùng nghe ,tất cả đều nhất trí và đồng ký tên.
Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com