Tuesday, June 4, 2019

Mẫu bộ hồ sơ đăng ký GDP công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

 bộ hồ sơ đăng ký GDP thực hành tốt phân phối thuốc
Đây là bộ hồ sơ đăng ký GDP mẫu của công ty nhập khẩu và phân phối thuốc, nghĩa là có 2 hoạt động là bảo quản và phân phối thuốc. Bộ hồ sơ này khá nhiều tài liệu nên mình sẽ đăng dạng mục lục, bạn cần tới mục lục và nhấn vào từng hồ sơ để xem nội dung mình trích đoạn để tải nhé! Bài và hồ sơ cũng khá dài nên việc copy từ biểu mẫu dẫn tới các bảng sẽ bị bể, vỡ vì thế mình sẽ hạn chế copy bảng chỉ copy phần chữ bỏ lên blog thôi.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bộ hồ sơ theo quy định gồm 10 hồ sơ sau:

1.      Bảng đăng ký “Thực hành tốt phân phối thuốc”;
2.      Tài liệu huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc”;
3.      Sơ đồ tổ chức, biên chế của cơ sở;
4.      Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho;

5.      Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển;
6.      Danh mục chủng loại mặt hàng được bảo quản, phân phối;
7.      Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”;
8.      Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy;
9.      Báo cáo danh mục các SOP;
10. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

Nhưng để chuẩn bị cho việc đón đoàn kiểm tra thì bạn phải chuẩn bị thêm 1 số hồ sơ liên quan. Đây là một số mẫu liên quan mà chúng tôi đã chuẩn bị.

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html


Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Danh mục các hồ sơ (nhấn vào từng hàng để đọc và tải)
 1. 1. Bìa hồ sơ
 2. 2. Bảng đăng ký “Thực hành tốt phân phối thuốc”
 3. 3. Tài liệu huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc”
 4. 3.1 Bảng dự trù kinh phí đào tạo GDP
 5. 3.2 Chương trình đào tạo GDP
 6. 3.3 Danh sách học viên khó học GDP
 7. 3.4 Kết quả đào tạo GDP
 8. 3.5 Quyết định đào tạo GDP
 9. 3.6 Quyết định mở lớp đào tạo GDP
 10. 4. Sơ đồ tổ chức - biên chế của cơ sở
 11. 4.1 Sơ đồ tổ chức
 12. 4.2 Biên chế của cơ sở
 13. 5. Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho
 14. 6. Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển
 15. 7. Danh mục chủng loại mặt hàng được bảo quản, phân phối
 16. 8.1 Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”
 17. 8.2 Danh mục tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”
 18. 9. Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy
 19. 10. Báo cáo danh mục các SOP
 20. 11. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
 21. 11.1 Quyết định bổ nhiệm dược sỹ
 22. 11.2 Quyết định bổ nhiệm thủ kho
 23. 11.3 Đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
 24. 11.4 Quyết định thành lập ban tự kiểm tra
 25. 12. Bảng kê khai địa điểm kinh doanh
 26. 13. Hồ sơ Ban GDP
 27. 13.1 Quyết định thành lập ban GDP
 28. 13.2 Danh sách thành viên ban GDP
 29. 13.3 Danh sách ban kiểm tra
 30. 13.4 Quyết định thành lập ban tự kiểm tra
 31. 14. Danh mục tài liệu - hồ sơ
Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây

Bìa hồ sơ

Bìa hồ sơ Đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc này không quan trọng nhé, chỉ có ghi tên của đơn vị và liệt kê các hồ sơ có trong bộ hồ sơ. Nếu bạn cần bìa để làm mẫu thì tải nó tại đây.
Trở lại mục lục bài viết

Bảng đăng ký “Thực hành tốt phân phối thuốc”;


BẢNG ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh1- Tên cơ sở: Công ty TNHH THOTH

2- Địa chỉ: 290 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 21, Tp. Hồ Chí Minh.

3- Địa chỉ kho phân phối: số 04 Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

4- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 03044441893   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.

Thi hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” và cam kết khắc phục kịp thời những tổn hại ghi trong biên bản kiểm tra.

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

1-     Tài liệu huấn luyện“Thực hành phân phối thuốc”.

2-     Sơ đồ tổ chức, biên chế của cơ sở.

3-     Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho.

4-     Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển.

5-     Danh mục chủng loại mặt hàngđược bảo quản, phân phối.

6-     Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

7-     Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy.
Bạn có thể tải biểu mẫu này ở đây, đỡ phải soạn lại thôi :) .
Trở lại mục lục bài viết

Tài liệu huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc”;

Bảng dự trù kinh phí đào tạo GDP

Tên khóa đào tạo: Đào tạo nhận thức và Thực hành phân phối tốt thuốc.
Thời gian: từ ngày 09/12/2019 đến ngày: 10/12/2019
Tổng số nhân viên: 13 người
Kinh phí:
Stt
Nội dung chi phí
Đơn vị
Số tiền
1.       
Thù lao cho giảng viên
Đồng
2.000.000
2.       
In tài liệu
Đồng
500.000
3.       
Tea-Break
Đồng
1.000.000
4.       
Tiền ăn trưa
Đồng
650.000
5.       
Liên hoan cuối buổi học
Đồng
1.000.000
Tổng cộng
Đồng
5.150.000
 Người lập
Ngày: 08/12/2019
Phê duyệt
Ngày: 08/12/2019
Tải mẫu bảng dự trù kinh phí đào tạo ở đây.
Trở lại mục lục bài viết

Chương trình đào tạo GDP

Tên khóa đào tạo: Đào tạo nhận thức và Thực hành bảo quản-phân phối tốt thuốc.
Thời gian: từ ngày 09/12/2009 đến ngày: 10/12/2009
Địa điểm: 28 Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp. HCM
Danh sách học viên: Stt, Họ và tên, Chức danh, Bộ phận, trình độ chuyên môn
Danh sách giảng viên: Tên, chức danh, trình độ và nội dung phụ trách
Lịch học: Ngày, giờ, nội dung từng giờ và giảng viên phụ trách
Hình thức đánh giá: .v.v.v
Bạn có thể tải mẫu này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Danh sách học viên khó học GDP

Danh sách học viên này được lấy từ chương trình đào tạo ra. Bạn có thể tải mẫu này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Kết quả đào tạo GDP

Kết quả này bao gồm tên tường người, các mục để ký điểm danh các buổi học và kết quả làm bài thi cuối khóa học. Bạn có thể tải mẫu này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Quyết định đào tạo GDP

Tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH HUẤN LUYỆN GDP
 -    Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0309541893   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.
-    Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH THOTH;
-    Căn cứ theo quyết định 12/2007/Q Đ-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Y Tế
-    Xét nhu cầu công việc của Công ty;
Giám đốc Công ty TNHH THOTH
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1.       
Hàng năm tất cả nhân viên toàn công ty phải được đào tạo lại về thực hành tốt phân phối thuốc tốt
Sau đợt đào tạo, phải đánh giá lại toàn bộ tình hình thực hiện GDP của năm trước và đánh giá kết quả đào tạo của năm tiếp theo
Thời gian: Đào tạo lần thứ nhất trong tháng 12/2009 và đầu tháng 04 mỗi năm
Địa điểm: Văn phòng Công ty số 21 Phùng Khắc Khoan Q1 Tp. Hồ Chí Minh
Điều 2.       
Trách nhiệm của các học viên: tham gia đầy đủ, đúng giờ
Kinh phí đào tạo: do công ty chi trả.
Điều 3.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành.
Bạn có thể tải mẫu này ở đây

Trở lại mục lục bài viết

Quyết định mở lớp đào tạo GDP 

QUYẾT ĐỊNH  

-     Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH THOTH;

-     Căn cứ theo quyết định Kế hoạch đào tạo năm 2009

-     Theo đề nghị của Phòng HC-NS;

Giám đốc Công ty TNHH THOTH

Điều I.        

Mở lớp đào tạo nhận thức về thực hành tốt phân phối tốt thuốc. Các học viên có tên trong danh sách đính kèm.

Thời gian: từ ngày: 07/12/2009  đến ngày: 08/12/2009

Địa điểm: Văn phòng kho của công ty

Địa điểm: Văn phòng Công ty số 21 Phùng Khắc Khoan Q1 Tp. Hồ Chí Minh

Điều II.     

Trách nhiệm của các học viên: tham gia đầy đủ, đúng giờ

Kinh phí đào tạo: do công ty chi trả.

Điều III. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những người có tên trong danh sách đính kèm có trách nhiệm thi hành.

Bạn có thể tải mẫu này ở đây

Sơ đồ tổ chức - biên chế của cơ sở

Sơ đồ tổ chức

Như mọi sơ đồ tổ chức khác nhưng chi tiết hơn, nếu cần bạn có thể tải tải mẫu ở đây

Trở lại mục lục bài viết

Biên chế cơ sở

Biên chế này gồm các trường stt, họ và tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, trình độ chuyên môn, năm tốt nghiệp, phụ trách chức vụ nào và giờ làm việc tại công ty của từng người, nếu cần bạn có thể tải tải mẫu ở đây

Trở lại mục lục bài viết

Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho

Như 1 bản đồ chỉ đường tới kho và một sơ đồ mặt bằng tức là sắp xếp trong kho. Rất tiếc mình bị mất cái sơ đồ mặt bằng kho rồi nhé.Có thể tải mẫu sơ đồ vị trí ở đây hoặc chụp ảnh google maps nha :)

Trở lại mục lục bài viết

Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển

Công ty thuê đơn vị vận chuyển nên không có danh sách phương tiện vận chuyển, chỉ có trang thiết bị bảo quản và kiểm soát chất lượng thuốc trong quá trình lưu trữ.
Tải hồ sơ đã điền đầy đủ ở đây.

Trở lại mục lục bài viết

Danh mục chủng loại mặt hàng được bảo quản, phân phối

DANH MỤC THUỐC BẢO QUẢN - PHÂN PHỐI
Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 - Cơ sở: Công ty TNHH THOTH
 - Địa chỉ: 23 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Stt
Tên thuốc
Điều kiện bảo quản
Nhóm (chủng loại)
1
Alaxan Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Somatics
2
Alaxan væ 4
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Somatic
3
Atussin 30ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
4
Atussin 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
5
Atussin Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
6
Biogesic Væ Baám
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
7
Ceelin Drops 15ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
8
Ceelin Syrup 30ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
9
Ceelin Syrup 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
10
Decolgen Ace Væ Baám
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
11
Decolgen Forte PS
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
12
Decolgen No Drowse
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
13
Decolgen Syrup 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
14
Dolfenal Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Somatics
15
Enervon Filmcap
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
16
Enervon Filmcap
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
17
Enervon Tab 10Vi*10
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
18
Enzyplex vieân neùn
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Gastrointestinal
19
Enzyplex vieân neùn væ 4
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Gastrointestinal
20
Ferlin Drops 15ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
21
Ferlin Syrup 30ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
22
Ferlin Syrup 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins
23
Hydrite Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Pediatric
24
Hydrite Banana
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Pediatric
25
Hydrite Granulation Unflavored
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Pediatric
26
Kremil-S Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Gastrointestinal
27
Lysivit Syrup 30ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins & minerals
28
Lysivit Syrup 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins & minerals
29
Neo-Pyrazon Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Somatics
30
New Diatabs Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Gastrointestinal
31
Nutroplex Syrup 120ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins & minerals
32
Nutroplex Syrup 60ml
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Vitamins & minerals
33
Obimin Film Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Women's Health
34
Obimin Film Tablet
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Women's Health
35
Obimin Tab 10Vi*10
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Women's Health
36
Obimin Tab 10Vi*3
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Women's Health
37
Odiron
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Women's Health
38
Solmux Broncho Caps.
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
39
Solmux Broncho Pediatric
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Anti cough-cold
40
Aspilet EC
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Cardiovascular
41
Clazic SR
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
42
Combizar
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Cardiovascular
43
Fenoflex
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
44
Fordia 500mg
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
45
Fordia 850mg
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
46
Lifezar
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Cardiovascular
47
Vascam
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Cardiovascular
48
Vida-up 10mg
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
49
Vida-up 20mg
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C
Endo-metabolic
Tải hồ sơ này ở đây

Trở lại mục lục bài viết

Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA

I.       Mục đích: Đánh giá và giám sát việc tuẩn thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn GDP và GSP để làm Hồ sơ xin chứng nhận đạt tiêu chuẩn GDP.

II.    Nội dung tự kiểm tra:

 1. Tổ chức nhân sự và đào tạo.
 2. Quản lý chất lượng.
 3. Kho: trần, nền, mái, các thiết bị - dụng cụ & điều kiện bảo quản.
 4. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị
 5. Bao bì và nhãn trên bao bì
 6. Qui trình giao và gửi hàng
 7. Vận chuyển thuốc và thuốc trong quá trình vận chuyển
 8. Hoàn thiện về vệ sinh và điều kiện vệ sinh, hệ thống đảm bảo môi trường
 9. Hoàn thiện điều kiện bảo quản - cấp phát, tiếp nhận, gửi hàng.
 10. Hoàn thiện các hồ sơ tài liệu: các hồ sơ phân phối – lưu trữ tài liệu.
 11. Thu hồi, khiếu nại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng trả về.
 12. Các hoạt động theo hợp đồng

III. Thành phần tham gia:


Stt
Họ tên
Chức danh
Bộ phận
1.       
Đòan Phương Ly
Giám Đốc
Ban lãnh đạo
2.       
Trần Quốc Hưng
P. Giám Đốc
Ban lãnh đạo
3.       
Phan Thị Thanh Minh
Đại diện lãnh đạo & QC
Ban lãnh đạo + Hậu cần
4.       
Nguyễn Văn Hùng
TP. Hậu Cần
Bộ phận hậu cần
5.       
Hồ Thị Thu Hà
Nhân viên
Bộ phận kinh doanh
6.       
Trần Triều Thúy Vũ
Trưởng phòng
Hành chính nhân sự
7.       
Nguyễn Thụy Hải Yến
Trưởng phòng
Kế toán
8.       
Phương Mỹ Lệ
Thủ kho
Bộ phận hậu cần

IV.  Kết quả tự kiểm tra: (Xem Danh mục tự kiểm tra)

V.     Đánh giá kết quả tự kiểm tra:

-          Nhân sự: Tuy công ty mới thành lập nhưng đã có đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, có sơ đồ tổ chức. Trong thời gian tới sẽ tuyển thêm nhân sự để hạn chế việc kiêm nhiệm.

-          Nhà kho: đã được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu GDP và GSP; trang thiết bị đã được nghiệm thu lắp đặt đảm bảo đồng bộ cho môi trường bảo quản.

-          Do chưa tiến hành hoạt động mua bán và phân phối thuốc nên nhiều hồ sơ chưa được thiết lập, chưa thể đánh giá mức độ áp dụng và sự phù hợp đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn GDP. Tuy nhiên, các tài liệu, thủ tục cần thiết để áp dụng GDP cho hoạt động phân phối của Công ty đã đầy đủ và công ty sẽ tiến hành tự kiểm tra thêm khi thực hiện xong phân phối lo hàng đầu tiên.


Stt
Tên công việc
Các biện pháp thực hiện
Thời gian tiến hành và hoàn thành
1.       
Đòan Phương Ly
Giám Đốc
Ban lãnh đạo
2.       
Trần Quốc Hưng
P. Giám Đốc
Ban lãnh đạo
3.       
Phan Thị Thanh Minh
Đại diện lãnh đạo & QC
Ban lãnh đạo + Hậu cần
4.       
Nguyễn Văn Hùng
TP. Hậu Cần
Bộ phận hậu cần
5.       
Hồ Thị Thu Hà
Nhân viên
Bộ phận kinh doanh
6.       
Trần Triều Thúy Vũ
Trưởng phòng
Hành chính nhân sự
7.       
Nguyễn Thụy Hải Yến
Trưởng phòng
Kế toán
8.       
Phương Mỹ Lệ
Thủ kho
Bộ phận hậu cần


Giám đốc

Đòan Phương Ly
Ngày: 10/12/2009
Trưởng nhóm tự kiểm tra

Phan Thị Thanh Minh
Ngày: 10/12/2009
Tải hồ sơ này ở đây

Danh mục tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

Hồ sơ này quá dài, tới 13 trang mình không tiện copy ở đây. Các bạn tải về đọc nhé, nó là 1 checklist các câu hỏi theo tiêu chuẩn GDP và kết quả của các câu hỏi đó sau khi kiểm tra.
Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ này mình chưa kịp chụp để lưu, bạn cần 1 biên bản của cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy thì tốt hơn. Sao y cái biên bản này và cho vào hồ sơ.

Báo cáo danh mục các SOP

Đây là 1 danh mục các tài liệu mà đơn vị thiết lập để triển khai và duy trì GDP
BÁO CÁO DANH MỤC CÁC SOP
Kính gởi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

-          Cơ sở: Công ty TNHH THOTHO
-          Địa chỉ: 21 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Q1, Tp.HCM
Stt
Tên Quy trình
Mã số
Lần
ban hành
Ngày
ban hành
Lần
sửa đổi
Ghi chú
1.       
Chính sách chất lượng
TL-CS01
01
10/12/09
00

2.       
Sơ đồ tổ chức
TL-QC01
01
10/12/09
00

3.       
Mô tả công việc
TL-QC01M*
01
10/12/09
00

4.       
Quy định về Kho và bảo quản hàng trong kho
TL-QT02
01
10/12/09
00

5.       
Quy định về Bao bì và nhãn trên bao bì
TL-QT01
01
10/12/09
00

6.       
Quy trình Quản lý chất lượng
TL-QT03
01
10/12/09
00

7.       
Quy trình giao nhận – vận chuyển hàng hóa
TL-QT04
01
10/12/09
00

8.       
Nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng
TL-NT01
01
10/12/09
00

9.       
Quy trình thanh tra nhà phân phối, đại lý
TL-QT06
01
10/12/09
00

10.   
Quy định vệ sinh hệ thống kho thuốc
TL-NQ03
01
10/12/09
00

11.   
Quy trình kiểm soát hồ sơ / tài liệu
TL-QT08
01
10/12/09
00

12.   
Nội quy lao động
TL-NQ01
01
10/12/09
00

13.   
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

01
10/12/09
00

14.   
Quy trình quản lý phương tiện vận chuyển và trang thiết bị
TL-QT22
01
10/12/09
00

15.   
Qui định về an toàn cá nhân
TL-NQ02
01
10/12/09
00

16.   
Quy trình thu hồi sản phẩm
TL-QT09
01
10/12/09
00

17.   
Quy trình xuất hàng
TL-QT10
01
10/12/09
00

18.   
Quy trình bán hàng
TL-QT11
01
10/12/09
00

19.   
Quy trình mua hàng & đánh giá nhà cung cấp
TL-QT12
01
10/12/09
00

20.   
Quy trình kiểm nhận hàng
TL-QT13
01
10/12/09
00

21.   
Quy trình xử lý sản phẩm loại bỏ và trả về
TL-QT14
01
10/12/09
00

22.   
Quy trình tự kiểm tra
TL-QT15
01
07/12/09
00

23.   
Quy trình xử lý khiếu nại của Khách hàng
TL-QT16
01
10/12/09
00

24.   
Quy định về cấp cứu căn bản
TL-QT17
01
10/12/09
00

25.   
Quy trình xử lý thuốc giả
TL-QT18
01
10/12/09
00

26.   
Quy trình lập kế hoạch và thực hiện điều vận
TL-QT19
01
10/12/09
00

27.   
Quy trình vệ sinh cá nhân
TL-QT20
01
10/12/09
00

28.   
Quy trình nhận hàng và truy tìm nguồn gốc
TL-QT21
01
10/12/09
00

29.   
Quy trình tuyển dụng
TL-QT07
01
10/12/09
00

30.   
Quy trình đào tạo
TL-QT23
01
07/12/09
00

31.   
Phiếu thống kê nhiệt độ từng khu vực kho sau

01
10/12/09
00

32.   
Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo

01
10/12/09
00TP.HCM ngày 10 tháng 12 năm 2009
Người phụ trách Cơ sở
(Ký và ghi rõ tên)

                                                                                                      THOTH
Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

Bản sao này bạn sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bạn, không phải mẫu :)

Quyết định bổ nhiệm dược sỹ


QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

 QUYẾT ĐỊNH 

-    Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0309122393   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.

-    Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH Thoth;

-    Căn cứ theo quyết định 12/2007/Q Đ-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Y Tế

-    Xét nhu cầu công việc của Công ty;

Giám đốc Công ty TNHH Thoth
Điều 1:      Nay bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Minh
-       Hộ khẩu thường trú:  2.14 F Cư xá Bàu Cát, Quận Tân Bình, Tp.HCM
-       CMND số …………….do Công An ………cấp ngày …/…./……
-       Trình độ chuyên môn: Dược Sỹ Đại học
-  Giữ chức vụ : Đại diện Lãnh đạo GDP của Công Ty TNHH Tuệ Lâm
Điều 2:      Theo Bản mô tả công việc của Đại diện Lãnh đạo GDP, Bà Phan Thị Thanh Minh Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của hệ thống phân phối tốt thuốc của Công ty.
Điều 3:      Bà Phan Thị Thanh Minh được được hưởng lương ……….đ/tháng và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
Điều 4:      Các Phòng và Bộ phận chức năng của Công ty và Bà Phan Thị Thanh Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Quyết định bổ nhiệm thủ kho


QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THỦ KHO

-     Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0309541893   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.

-     Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH THOTH;

-     Căn cứ theo quyết định 12/2007/Q Đ-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Y Tế

-     Xét nhu cầu công việc của Công ty;

Giám đốc Công ty TNHH THOTH

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1:      Nay bổ nhiệm Bà Phương Mỹ Lệ
-       Hộ khẩu thường trú: 
-       CMND số …………….do Công An ………cấp ngày …/…./……
-       Trình độ chuyên môn: Dược tá
-  Giữ chức vụ : Thủ Kho của Công Ty TNHH Tuệ Lâm
Điều 2:      Theo Bản mô tả công việc của Thủ Kho, Bà Phương Mỹ Lệ Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của Kho thuốc của Công ty tọa lạc tại địa chỉ: số 01, Trương Đình Hợi Quận 4, Tp.HCM.
Điều 3:      Bà Phương Mỹ Lệ được được hưởng lương ……….đ/tháng và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
Điều 4:      Các Phòng và Bộ phận chức năng của Công ty và Bà Phương Mỹ Lệ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, ĐỔI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

Kính gởi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

-          Họ tên (chữ viết in): Phan Thị Thanh Minh
-          Sinh ngày ….tháng….năm 1980
-          Chứng minh nhân dân số: 240626844, cấp ngày  14/05/1998
Tại: Đắc-Lak
-           Hộ khẩu thường trú: 2.14 Lô F Cư xá Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình
-          Chỗ ở hiện nay: 2.14 Lô F Cư xá Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình
-          Chứng chỉ hành nghề dược số: 4511/CCHND, cấp ngày: 14/10/2009
Tại: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
-          Đề nghị được:
Cấp mới GCNĐĐKKDT  x
Bổ sung  q, Gia hạn q, Cấp lại q, Đổi  GCNĐĐKKDT
Số: ………………………….Cấp ngày: ……………………..nơi cấp: ……………………………….
-          Tên cơ sở: Công ty TNHH THOTH
-          Địa điểm: 21 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Q1, TP.Hồ Chí Minh
-          Hình thức tổ chức hành nghề: Kinh doanh thuốc.
-          Cơ quan công tác hiện nay hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc:
Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………………
Nghỉ hưu  q , Nghỉ việc q
-          Điện thoại liên lạc: …………………….. ĐTDĐ: 0908870805


TP.HCM ngày 10  tháng 12 năm 2009
Giám đốc công ty

Đoàn Phương Ly
TP.HCM ngày 10  tháng 12 năm 2009
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ tên)
Phan Thị Thanh Minh
Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Bảng kê khai địa điểm kinh doanh

BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM
CÔNG TY KINH DOANH THUỐC THOTH
Kính gởi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

1.    Địa điểm:
Số nhà: 21  đường: Phùng Khắc Khoan
Phường/xã: ĐaKao Quận/Huyện: Quận I
Nhà thuộc quyền sở hữu (hoặc thuê lại) của: ……………………………………………………………...
2.    Vị trí:
-         Phía trước giáp:
-         Bên trái:
-         Bên phải:
3.    Diện tích: ……..m2
4.    Điều kiện nơi bán thuốc và trang thiết bị:
4.1.       Riêng biệt, ổn định    q
4.2.       Cao ráo, sạch sẽ         q
4.3.       Trần nhà bê tông        q                    Trần chắc chắn q                
4.4.       Trang thiết bị: tủ        q     Quầy q      Tủ thuốc độc q
4.5.       Phương tiện phòng cháy chữa cháy.
Tôi xin câm đoan những điều khai trên là đúng
Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Hồ sơ Ban GDP

Quyết định thành lập ban GDP

-    Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0309541893   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.
-    Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH THOTH;
-    Căn cứ theo quyết định 12/2007/Q Đ-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Y Tế
-    Xét nhu cầu công việc của Công ty;
Giám đốc Công ty TNHH THOTH

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.      Thành lập Ban GDP với các thành viên có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2.      Ban GDP có trách nhiệm điều hành hệ thống thực hành tốt bảo quản-phân phối thuốc của Công ty.và báo cáo trực tiếp lên Giám đốc về tình hình hoạt động của hệ thống này.

Điều 3.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành.
Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Danh sách thành viên ban GDP


Ban hành kèm theo Quyết định số ........ / QĐ-TL/2009 ngày 07/12/2009 của Giám đốc Công ty TNHH THOTH

Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Danh sách ban kiểm tra


Ban hành kèm theo Quyết định số . . . . / QĐ-TL/2009 ngày 07/12/2009 của Giám đốc Công ty TNHH THOTH

Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Quyết định thành lập ban tự kiểm tra

-    Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0309541893   do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2009.
-    Căn cứ điều lệ của Công ty TNHH THOTH;
-    Căn cứ theo quyết định 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Y Tế
-    Xét nhu cầu công việc của Công ty;
Giám đốc Công ty TNHH THOTH

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.      Thành lập Ban tự kiểm tra với các thành viên có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2.       
§  Ban tự kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với tiêu chuẩn GDP đợt 1 năm 2009 tại Công ty.
§  Ban tự kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Giám đốc về kết quả kiểm tra này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành.

Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

Danh mục tài liệu - hồ sơ


Stt
Tên Hồ sơ-Tài liệu
Bộ phận
Ghi chú
1.       
Bản mô tả công việc
Các Bộ phận

2.       
Quyết định thành lập Ban GDP
Ban Giám đốc

3.       
Quyết định đào tạo
Ban Giám đốc

4.       
Quyết định thành lập ban tự kiểm tra
Ban Giám đốc

5.       
Sơ đồ kho
Kho

6.       
Bảng theo dõi nhiệt độ-độ ẩm của kho
Kho

7.       
Phiếu theo dõi hạn sử dụng và diễn biến chất lượng
Kho

8.       
Bảng theo dõi hàng chờ xử lý
Kho

9.       
Lịch vệ sinh kho
Kho

10.   
Phiếu xử lý côn trùng, mối mọt
Kho

11.   
Sổ theo dõi làm vệ sinh
Kho

12.   
Phiếu bàn giao
Kho

13.   
Phiếu xuất kho
Kho

14.   
Phiếu nhập kho
Kho

15.   
Kế hoạch mua hàng
Hậu cần

16.   
Bảng Đánh giá nhà cung cấp
Hậu cần

17.   
Danh mục NCC
Hậu cần

18.   
Biên bản xác mình sự cố sản phẩm
Hậu cần

19.   
Công văn thu hồi sản phẩm
Hậu cần

20.   
Báo cáo tổng kết sản phẩm giả thu hồi.
Hậu cần

21.   
Hướng dẫn truy tìm nguồn gốc sản phẩm
Hậu cần

22.   
Phiếu kiểm nghiệm
Hậu cần

23.   
Phiếu kiểm tra hàng nhập
Hậu cần

24.   
Sổ lấy mẫu và bàn giao mẫu
Kho

25.   
Sổ lưu mẫu
Kho

26.   
Biên bản xác minh tình trạng hàng hóa
Kho

27.   
Dự trù kinh phí đào tạo
Hành chính-Nhân sự

28.   
Kế hoạch đào tạo
Hành chính-Nhân sự

29.   
Mô hình cấp cứu căn bản
Kho

30.   
Phiếu kiểm soát bán hàng
Kinh doanh

31.   
Đơn đặt hàng
Kinh doanh

32.   
Bảng báo giá
Kinh doanh

33.   
Biên bản giao nhận-gửi hàng
Hậu cần

34.   
Hợp đồng thỏa thuận mua bán
Hậu cần

35.   
Danh mục thanh tra nhà phân phối
Kinh doanh

36.   
Phiếu kiểm soát tuyển dụng
Hành chính-Nhân sự


Tải hồ sơ này ở đây
Trở lại mục lục bài viết

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com