Monday, June 3, 2019

Mẫu chính sách chất lượng theo GDP, GSP của công ty phân phối và nhập khẩu thuốc TL


chính sách chất lượng GDP
Để đảm bảo chất lượng và trách nhiệm với người tiêu dùng cuối cùng. Công ty TNHH THOTH ban hành chính sách chất lượng sau đây. Chính sách chất lượng, chính sách này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi lao động tại Công ty phải thấu hiểu và thực hiện theo.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp


NỘI DUNG

-         Luôn bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng
-         Tuyệt đối không kinh doanh sản phẩm thuốc đã quá hạn và kém phẩm chất.
-         Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn GDP và GSP kinh doanh và bảo quản thuốc


Phê duyệt
Ngày 10 tháng 12 năm 2019
https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Phần chính sách chỉ đơn giản như thế thôi nhé bạn.
Nếu soạn được thêm cái diễn giải chính sách nữa thì càng tốt. Ví dụ như luôn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì cần phải làm thế nào. Phần diễn giải là không bắt buộc, nếu có 1 đại diện lãnh đạo đủ trí tuệ để đối đáp thì không cần soạn phần diễn giải nha. :)

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com