Sunday, June 2, 2019

Mẫu nội quy an toàn cá nhân công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

nội quy an toàn cá nhân
Nội quy an toàn cá nhân này của công ty nhập khẩu và phân phối thuốc, nội quy này nhắm tới chủ yếu các nhân viên làm việc tại kho thuốc. Phù hợp cho việc áp dụng GDP và GSP của các công ty chuyên ngành dược phẩm và rất hữu ích để bạn tham khảo.

Bạn có thể tải quy trình và các mẫu ở đây:

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Tóm tắt nội dung trong quy định:


Tất cả các cán bộ công nhân viên bắt buộc phải được huấn luyện và thấu hiểu quy định này mới được vào làm trong công ty (đặc biệt đối với kho).
1.      Hiu biết và cnh giác với các mối nguy hiểm.
2.      Tập trung tinh thần khi đang làm việc.
3.      Không làm việc vội vàng hay hấp tấp.
4.      Chỉ bắt đầu tiến hành khi đã hiểu rõ công việc.
5.      Mang găng tay khi tiếp xúc với thuốc.
6.      Mang mặt nạ khi làm việc với thuốc độc.
7.      Mang kính bảo vệ mắt khi được yêu cầu.
8.      Thường xuyên chăm sóc nơi làm việc.
9.      Biết cách xử trí về sơ cấp cứu hay hỏa hoạn.
10.  Tự kiểm tra về các biện pháp nêu trên.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com