Sunday, June 9, 2019

Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận TL


Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận
Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận này của công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là quy trình này chưa hoàn thiện, nó được viết dang dở với ý tưởng tới 9 biểu mẫu nhưng trong tay mình chỉ có 3 biểu mẫu.
Nếu bạn có 1 quy trình tương tự vui lòng chia sẻ nhé, bạn có thể gửi vào email haccolong@gmail.com . Tôi sẽ rất cảm kích!

Dù quy trình là chưa hoàn thiện nhưng bạn vẫn có thể tham khảo ý tưởng của nó. Chúc bạn tìm được ý tưởng phù hợp!

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay quy trình và biểu mẫu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của quy định:
1.    Mục đích
Nhằm quản lý tốt công tác điều vận đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công tác của đơn vị.
2.    Phạm vi áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với các bộ phận liên quan đến quản lý xe con, xe tải trực thuộc Công ty (nếu có).
3.    Nội dung

TT
Nội dung/ hành động
Người chịu trách nhiệm
Tần suất
Biểu mẫu
01
-Lập lịch trình đi công tác (xe con)
-Lập kế hoạch điều vận (xe tải)
Người được phân công đi công tác
Nhân viên được trưởng bộ phận phân công
Theo yêu cầu công tác
Đầu tuần hoặc đột xuất
TL-QT19M01

Bảng phân công công tác
02
Lập phiếu công tác
Lập công lệnh
Nhân viên hành chính
Nhân viên hành chính
Khi có lịch trình đi công tác được duyệt
TL-QT19M02
TL-QT19M03
03
Ghi sổ theo dõi lịch công tác
Nhân viên kiểm tra
Sau khi phân công
TL-QT19M04
04
Mở sổ theo dõi nhiên liệu tiêu thụ
Nhân viên kiểm tra
Sau khi phân công
TL-QT19M05
05
Ghi chép hồ sơ vận chuyển hàng (xe tải)
Ghi hồ sơ vận chuyển hàng cho khách hàng và kho
Nhân viên giao nhận
Nhân viên giao nhận
Trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Khi giao hàng xong
TL-QT19M06

TL-QT19M06
07
Lập phiếu xác nhận nguyên liệu
Thanh toán nhiên liệu tiêu thụ
Nhân viên kiểm tra

Tài xế
Cuối tháng

Cuối tháng
TL-QT19M07
TL-QT19M08
Hóa đơn GTGT

Trích hướng dẫn xây dựng hợp đồng:
1.    Mục đích
Nhằm đảm bảo vận chuyển hàng hóa đúng số lượng, chất lượng đến các nơi phân phối, đại lý.
2.    Phạm vi áp dụng
Tất cả hàng hóa được vận chuyển.
3.    Nội dung
3.1     Đối với hàng hóa vận chuyển bên ngoài
  • Bộ phận Logistic xây dựng hợp đồng theo mẫu TL-QT19M03 với các nhà vận chuyển có xe tải vận chuyển hàng hóa từ công ty đến khách hàng phải thỏa mãn các qui định sau thể hiện trong hợp đồng:
-        Chất lượng: Bao bì còn nguyên vẹn
-        Số lượng: Còn đúng đủ
-        Điều kiện vận chuyển: an toàn, tránh mưa , nắng, ẩm ướt, bể vỡ… thỏa mãn nhiệt độ - độ ẩm theo qui định (to: < 300oC, độ ẩm: < 75% hoặc theo đúng điều kiện ghi trên nhãn), bộ nhiệt độ tự ghi theo hàng hóa.
-        Số chứng từ kèm theo
-        Tên nhà vận chuyển - pháp nhân hợp lệ
-        Số ngày đi - đến: Tùy theo khoảng cách từ nơi giao đến nơi nhận mà qui định rõ trong hợp đồng giữa hai bên.
-        Trước khi xuất phát thủ kho nơi đi cập nhật giờ vào sổ để theo dõi chuyến hàng đi, hướng dẫn tài xế bảo quản giữ dụng cụ đo nhiệt độ - độ ẩm.
  • Khi đến nơi, Thủ kho nơi đến ghi nhận giờ và nhận đầu ghi nhiệt độ - độ ẩm giao từ tài xế, cập nhật vào máy để đọc trị số đo lưu trữ dữ liệu, hàng tháng gửi hay mail về cho nhân viên Đảm bảo chất lượng về hồ sơ báo cáo tình trạng theo dõi điều kiện vận chuyển trên đường.
  • Định kỳ hàng năm phòng ĐBCL thu nhận các phương tiện theo dõi nhiệt độ - độ ẩm của các phương tiện vận chuyển để thực hiện hiệu chuẩn.
  • Trách nhiệm của bên nào phải đánh giá độ đồng đều nhiệt độ, độ ẩm trong xe vận chuyển hàng.
Lưu ý:
-        Trường hợp phát hiện hàng hóa vận chuyển trên đường có sự cố về thất thoát - hư hao, hỏng hóc; thủ kho nơi nhận phải lập biên bản cùng chủ phương tiện và gửi về cho các cấp quản lý trực tiếp nơi đến và nơi đi kịp thời xử lý.
-        Trường hợp phát hiện điều kiện vận chuyển vượt quá xa giới hạn qui định liên tục trong 03 giờ, thủ kho nơi nhận hàng trực tiếp xem xét về cảm quan bao gói bên trong tiếp xúc sản phẩm có dấu hiệu bất thường không và phải báo ngay hiện trạng về cho phòng đảm bảo chất lượng để có hướng xử lý.
3.2     Đối với hàng hóa vận chuyển theo phương tiện của Công ty

  • Tất cả các tài xế phải tuân thủ thực hiện theo dõi điều kiện vận chuyển hàng hóa khi lưu thông trên đường.
  • Trước khi xuất phát, thủ kho nơi đi cập nhật giờ vào sổ để theo dõi chuyến hàng đi, hướng dẫn  tài xế xe bảo quản giữ dụng cụ đo nhiệt độ - độ ẩm.
  • Khi đến nơi Thủ kho nơi đến ghi nhận giờ và nhận đầu ghi nhiệt độ - độ ẩm giao từ tài xế, cập nhật vào máy để đọc trị số đo lưu trữ dữ liệu, hàng tháng gửi hay mail về cho phòng
  • Đảm bảo chất lượng về hồ sơ báo cáo tình trạng theo dõi điều kiện vận chuyển trên đường của từng loại xe lưu thông nội bộ.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com