Saturday, June 8, 2019

Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP TL

Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP
Mẫu quy trình tự kiểm tra - đánh giá theo tiêu chuẩn GDP, GSP này của công ty chuyên nhập và phân phối thuốc (dược liệu). Ngoài tự kiểm tra theo kế hoạch thì quy trình này cũng bao gồm việc kiểm tra đột xuất. Đây là quy trình được xây dựng theo yêu cầu của GDP và GSP.
Quy trình tự kiểm tra này khá đơn giản, không có diễn giải nhưng rất dễ hiểu, bên cạnh đó danh mục tự kiểm tra mẫu cũng rất chi tiết.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay quy trình và biểu mẫu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích các bước trong quy trình:
Bước 1: Lập kế hoạch tự kiểm tra
Bước 2: Phê duyệt kế hoạch
Bước 3: Tông báo kế hoạch
Bước 4: Lập nhóm tự kiểm tra
Bước 5: Phê duyệt danh sách nhóm
Bước 6: Lập danh mục tự kiểm tra
Bước 7: Tiến hành kiểm tra
Bước 8: Họp tổng kết, thống nhất báo cáo kiểm tra và yêu cầu khắc phục
Bước 9: Thực hiện khắc phục
Bước 10: Kiểm tra hành động khắc phục
Bước 11: Lưu hồ sơ
Trích mẫu báo cáo tự kiểm tra:

I.       Mục đích: Đánh giá và giám sát việc tuẩn thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn GDP và GSP để làm Hồ sơ xin chứng nhận đạt tiêu chuẩn GDP.
II.    Nội dung tự kiểm tra:
 1. Tổ chức nhân sự và đào tạo.
 2. Quản lý chất lượng.
 3. Kho: trần, nền, mái, các thiết bị - dụng cụ & điều kiện bảo quản.
 4. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị
 5. Bao bì và nhãn trên bao bì
 6. Qui trình giao và gửi hàng
 7. Vận chuyển thuốc và thuốc trong quá trình vận chuyển
 8. Hoàn thiện về vệ sinh và điều kiện vệ sinh, hệ thống đảm bảo môi trường
 9. Hoàn thiện điều kiện bảo quản - cấp phát, tiếp nhận, gửi hàng.
 10. Hoàn thiện các hồ sơ tài liệu: các hồ sơ phân phối – lưu trữ tài liệu.
 11. Thu hồi, khiếu nại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng trả về.
 12. Các hoạt động theo hợp đồng
III. Thành phần tham gia:
Stt
Họ tên
Chức danh
Bộ phận
1.       2.       3.       4.       IV.  Kết quả tự kiểm tra: (Xem Danh mục tự kiểm tra)
V.     Đánh giá kết quả tự kiểm tra:
-          Nhân sự: Đủ nhân sự cho việc thực hiện công việc, nhân sự có bằng cấp chuyên môn, có sơ đồ tổ chức.
-          Nhà kho: đã được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu GDP và GSP; trang thiết bị đã được nghiệm thu lắp đặt đảm bảo đồng bộ cho môi trường bảo quản.
-          Tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện trong tác nghiệp, một số thiếu sót sau:
Stt
Tên công việc
Các biện pháp thực hiện
Thời gian tiến hành và hoàn thành
1.       2.       3.       4.       
Giám đốc
Ngày: …../…../….
Trưởng nhóm tự kiểm tra
Ngày: …./…./….

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com