Wednesday, June 5, 2019

Mẫu quy trình xử lý bao bì và nhãn trên bao bì công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL


Thực hành tốt phân phối thuốcMẫu quy trình xử lý bao bì và nhãn trên bao bì cũng là một quy trình nên có để kiểm soát chất lượng thuốc cho các công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc. Không những phù hợp cho các đơn vị ngành dược liệu nó còn phù hợp cho các công ty chuyên về thực phẩm. Với quy trình này thì việc áp dụng GDP, GSP cũng sẽ thành công hơn.
Tiếc rằng mẫu quy trình này thiếu biểu mẫu, chỉ có mỗi cái quy trình nhưng may là các biểu mẫu lại dễ dàng để tạo ra ví dụ biên bản sự việc/ biên bản hàng hỏng và sổ theo dõi hàng hỏng .v.v.v

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay tài liệu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Dưới đây là trích nội dung quy trình xử lý bao bì và nhãn trên bao bì


I.    MỤC ĐÍCH
Nhằm giúp quản lý chất lượng thuốc ngay từ cảm nhận đầu tiên
Xây dựng qui định về bao bì và nhãn trên bao bì.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Ban giám đốc
Phòng Logistic
III. NỘI DUNG QUY ĐỊNH BAO BÌ VÀ NHÃN TRÊN BAO BÌ
1.   Quy định chung
a.  Tất cả các thuốc công ty phân phối đều phải được kiểm tra bao bì theo đúng qui chế nhãn
b. Tất cả các thuốc công ty phân phối trong suốt quá trình lưu thông phải đảm bảo điều kiện vận chuyển về to và độ ẩm ghi trên bao bì.
c. Tất cả các thuốc công ty phân phối trong suốt quá trình lưu thông phải giữ nguyên hiện trạng không rách rời, chắp vá hay làm bẩn tới bao bì.
d. Khi có hiện tượng bao bì rấy bẩn hoặc không nguyên vẹn phải lập biên bản và để riêng trong khu biệt trữ và báo cáo BGĐ.
e. Thủ kho phải có sẵn qui trình bằng văn bản cho việc lập biên bản về bao bì trên.
f. Các bao bì đóng gói vận chuyển phải đảm bảo an toàn về điều kiện bảo quản và vệ sinh
g. Trong quá trình đóng gói và vận chuyển, bộ phận giao hàng phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: “Bảo toàn bao bì nhãn mác của hộp thuốc”
h. Sản phẩm trong quá trình đến, hoặc đi được kiểm tra thấy sai phạm, bẩn, rách, vi phạm qui chế nhãn đều phải được lập biên bản.
     

2.      Quy trình xử lý bao bì nhãn mác hư hỏng
Bước
Nội dung
Mô tả
Bước 1
Thủ kho kiểm tra hàng hóa khi nhận và trả lại khi bao bì bị rách, bẩn.
Bước 2

Xem bao bì rách? bẩn? hay hư hỏng bên trong không?
Bước 3
Kiểm tra lỗi bên ngoài và bên trong
Bước 4

Toàn bộ hàng hỏng, bao bì rách được đóng gói vào thùng caton và niêm phong
Bước 5


Chuyển thùng caton hàng niêm phong vào khu kho biệt trữ
Bước 6Lập biên bản kiểm nhận hàng hỏng.
Bước 7


Chuyển khu biệt trữ chờ xử lý
Bước 8


Báo cho trưởng phòng, báo cáo ban GĐ
Bước 9


Lưu hồ sơ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com