Saturday, June 1, 2019

Mẫu quy trình xử lý thuốc giả công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

quy trình xử lý thuốc giảx

Mẫu quy trình xử lý thuốc giả công ty nhập khẩu và phân phối thuốc  được viết và triển khai khi áp dụng GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc). Mục đích của quy trình: Quy định thống nhất cách xử lý khi phát hiện thuốc giả và đảm bảo lợi ích cho khách hàng và Công ty.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 3 biểu mẫu (biểu mẫu đề nghị thu hồi sản phẩm, công văn thu hồi sản phẩm và biểu mẫu báo cáo hàng giả).

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải các mẫu ở đây:

Lưu đồ chính của quy trình xử lý thuốc giả
Biểu mẫu đề nghị thu hồi sản phẩm TL
Mẫu công văn thông báo thu hồi sản phẩm TL
Biểu mẫu báo cáo hàng giả TL


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem video hướng dẫn ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Tóm tắt một số nội dung có trong mẫu:

Phần diễn giải quy trình


Bước 1:    Thông báo thuốc giả nhận được thông qua báo cáo kết luận từ bất cứ nơi nào.

Bước 2:    Phòng KD làm đề nghị thu hồi sản phẩm.
Bước 3:    Sau khi nhận thông báo, Phòng KD gởi công văn tới.
-          Nhà sản xuất
-          Các BP trong Công ty.
-          Khách hàng.
-          Cơ quan quản lý nhà nước.
Bước 4:        
-          Kho chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng
-          Khi thu hồi phải thu thập các chi tiết về hàng giả như: tên hàng, nồng độ, hàm lượng, nơi sản xuất, lô sản xuất, hạn dùng, số hóa đơn, chứng từ mua hàng, ngày tháng mua, số lượng đã mua và số lượng tồn, lý do thu hồi.
Bước 5:    Căn cứ vào tình hình và loại hàng, thủ kho quyết định phương thức biệt trữ/cách ly hàng thu về.
Bước 6:    Làm báo cáo tổng kết hàng thu hồi
Bước 7:    Gởi báo cáo đến: Nhà cung cấp, nhà sản xuất, các cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Y tê, Trung tâm kiểm nghiệm…… để chờ quyết định sử lý.
Bước 8:       Thực hiện xử lý theo các quyết định được đưa ra.
Bước 9:       Lưu toàn bộ hồ sơ liên quan tối thiểu là 3 năm.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com