Tuesday, June 4, 2019

Mẫu sơ đồ tổ chức và mô tả công việc công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL

sơ đồ tổ chức và mô tả công việc
Đây là sơ đồ tổ chức hay chúng tôi hay gọi là sơ đồ chức danh cùng các bảng mô tả công việc cho từng chức danh trong sơ đồ. Lưu ý là với sơ đồ chức danh thì 1 chức danh có thể có nhiều người cùng đảm nhiệm và 1 người có thể đảm nhiệm nhiều chức danh. Sơ đồ và các bảng mô tả công việc này này được xây dựng cho công ty nhập khẩu và phân phối thuốc đang triển khai áp dụng GSP và GDP.
Dù không hoạt động trong ngành phân phối thuốc, dược liệu thì bạn vẫn có thể tham khảo những tài liệu này. Nó không khác nhiều so với các ngành khác.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải các mẫu ở đây:

Sơ đồ tổ chức - sơ đồ chức danh
Mô tả công việc của giám đốc
Mô tả công việc phó giám đốc
Mô tả công việc của đại diện lãnh đạo về chất lượng
Mô tả công việc của kế toán trưởng
Mô tả công việc của thủ quỹ
Mô tả công việc của kế toán công nợ
Mô tả công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự
Mô tả công việc của nhân viên hành chính
Mô tả công việc của nhân viên nhân sự
Mô tả công việc của nhân viên bảo hiểm tiền lương
Mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh
Mô tả công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng
Mô tả công việc của trưởng phòng logictis
Mô tả công việc của nhân viên giao nhận
Mô tả công việc của nhân viên mua hàng
Mô tả công việc của thủ kho
Mô tả công việc của nhân viên kiểm tra chất lượng
Mô tả công việc của kế toán kho

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Dưới đây là trích nội dung trong 1 số biểu mẫu
Mô tả công việc của trưởng phòng Logictis
I.                   TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
Trưởng phòng Logistic phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh hoặc Logistic, có kinh nghiệm quản lý kho hàng, được đào tạo về GSP, GDP và có khả năng lãnh đạo.
II.                TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
1. Trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực phụ trách.
- Chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.
- Xác định kế hoạch mua hàng tháng, quý, năm.
- Nắm vững lượng hàng xuất, nhập, tồn kho.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa kho.
- Xây dựng tổ chức nhân sự các bộ phận thuộc bộ phận Logistic.
2. Quyền hạn
- Trực tiếp phụ trách, quản lý phòng Logistic
- Chỉ đạo phân công công việc cho nhân viên phòng Logistic.
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1.                   Trực tiếp phụ trách, quản lý phòng Logistic.
2.                  Phân công công việc cho các nhân viên Logistic.
3.                  Thoả thuận ký các hợp đồng mua hàng.
4.                  Thực hiện đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp.
5.                  Thực hiện lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.
6.                  Sắp xếp bố trí nhân sự trong phòng
7.                  Ký giấy đi đường, giấy giới thiệu cho cán bộ trong hệ thống phân phối, giao hàng.
8.                  Quyết định các phương án thúc đẩy bán hàng trong kế hoạch đã được Giám đốc duyệt.
9.                  Xây dựng các giải pháp bảo vệ thị phần, chống cạnh tranh.
10.              Tổ chức họp với phòng Kinh doanh nhập hàng công ty phân phối.
11.              Phân công cho QC kiểm tra chất lượng thuốc khi nhập vào kho.
12.              Xây dựng mô hình hoạt động, tổ chức nhân sự của phòng.
IV. NGƯỜI THAY THẾ KHI VẮNG MẶT  
V. QUAN HỆ CÔNG TÁC
- Báo cáo: Ban Giám đốc
- Phối hợp: Các phòng ban

- Chỉ đạo: Các nhân viên trong phòng Logistic.
Mô tả công việc của nhân viên mua hàng
I. TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
Cán bộ phụ trách mua hàng phải là Dược sỹ trung học trở lên, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo quản, tồn trữ, được đào tạo về GSP, GDP.
II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
1. Trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Logistic về lĩnh vực phụ trách.
- Mua hàng theo đúng nguyên tắc GSP và GDP
2. Quyền hạn
- Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp
- Xem xét đặt hàng theo yêu cầu của phòng kinh doanh.
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp theo đúng nguyên tắc GSP, GDP
- Kiểm tra hàng nhập, ký nhận hàng hoá nhập
- Theo dõi, báo cáo xuất, nhập, tồn hàng hoá hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc, phòng kinh doanh, Logistic
IV. NGƯỜI THAY THẾ KHI VẮNG MẶT
- Theo sự phân công của ban Giám đốc
V. QUAN HỆ CÔNG TÁC
- Báo cáo: Giám đốc, lãnh đạo phòng kinh doanh, Logistic

- Phối hợp: Các phòng ban
Mô tả công việc của nhân viên giao nhận
I.                   TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
Nhân viên giao hàng phải có hiểu biết sản phẩm của công ty, có khả năng giao tiếp tốt.
II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
1. Trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm trước Phòng Logistic về công việc được giao.
- Giao hàng và nộp tiền đầy đủ.
2. Quyền hạn
-Được học tập và nâng cao trình độ kỹ năng bán hàng
-Được hỗ trợ các phương tiện và điều kiện làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Giao hàng đúng địa bàn được phân công.
2. Thu nộp tiền theo bảng kê của kế toán
3. Thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng.
5. Bảo quản tài sản do công ty trang bị
IV. NGƯỜI THAY THẾ KHI VẮNG MẶT
Theo sự phân công của Trưởng phòng Logistic.
V. QUAN HỆ CÔNG TÁC
- Cấp trên (báo cáo) : Lãnh đạo phòng Logistic.

-Đồng nghiệp (phối hợp) : Các phòng ban công ty. 
Mô tả công việc của nv kiểm tra chất lượng
I. TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
Cán bộ quản lý chất lượng phải là Dược sỹ đại học, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo quản, tồn trữ, được đào tạo về GSP, GDP
II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
1. Trách nhiệm
-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và phòng Logistic về lĩnh vực phụ trách.
-Bảo quản và phân phối hàng theo đúng nguyên tắc GSP và GDP
2. Quyền hạn
- Kiểm tra hàng, toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa trước khi xuất nhập
- Bảo quản hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Điều tiết thủ kho và điều vận theo đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh
- Có quyền thay mặt ban giám đốc giải quyết các vấn đề về chất lượng với các đối tác mua bán và giải quyết về chất lượng với các cơ quan chức năng
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Bảo quản, phân phối hàng hoá theo đúng nguyên tắc GSP, GDP
- Kiểm nhận, ký nhận hàng hoá nhập
- Kiểm tra, đóng hàng, xuất hàng theo hoá đơn từ phòng kinh doanh.
- Hỗ trợ kho trong việc theo dõi, báo cáo xuất, nhập, tồn hàng hóa hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc, phòng kinh doanh.
IV. NGƯỜI THAY THẾ KHI VẮNG MẶT
- Theo sự phân công của ban Giám đốc
V.  QUAN HỆ CÔNG TÁC
- Báo cáo: Giám đốc, lãnh đạo phòng Logistic
- Phối hợp: Các phòng ban

- Chỉ đạo: Tổ điều vận, thủ kho.
Mô tả công việc của nv bảo hiểm tiền lương

I. TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan, hiểu biết pháp luật.
II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
1. Trách nhiệm
- Xây dựng các nội quy, quy định, Quy chế về Bảo hiểm – tiền lương của công ty.
- Giải quyết các thủ tục và chế độ về Bảo hiểm – Tiền lương
2. Quyền hạn
- Giải quyết thủ tục và chế độ bảo hiểm – tiền lương theo quy định của công ty và Pháp luật
- Tham mưu cho giám đốc về lao động, tiền lương thi đua khen thưởng trong công ty
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên.
- Thực hiện thanh toán trợ cấp nghỉ việc.
- Lưu hồ sơ bảo hiểm - tiền lương của nhân viên.
IV. NGƯỜI THAY THẾ KHI VẮNG MẶT
- Theo sự phân công của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
V.  QUAN HỆ CÔNG TÁC
- Báo cáo: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
- Phối hợp: Các phòng ban

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com