Thursday, June 13, 2019

Quy trình bán hàng phù hợp GDP và GSP TL

Quy trình bán hàng phù hợp GDP và GSPMẫu Quy trình bán hàng này được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn GDP, GSP và cũng thích hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001. Đây là mẫu quy trình khá chi tiết với 5 biểu mẫu rất phù hợp với các công ty nhập, lưu trữ và phân phối thuốc cũng như thực phẩm các loại.

Mục đích của quy trình là thống nhất phương pháp quản lý và kiểm soát trong khâu bán hàng của công ty nhằm bảo đảm tối đa hóa lợi ích hợp pháp của Công ty, phù hợp với các quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dược. 

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay quy trình và biểu mẫu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích phần mô tả của quy định:
Việc kinh doanh thuốc phải tuân thủ đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực dược. Các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất, thuốc độc A, B phải tuân thủ theo quy chế quản lý thuôc gây nghiện, thuốc  hướng tâm thần và tiền chất, thuốc độc A, B đã được Bộ Y tế ban hành.
5.1     Giới thiu hàng hóa
5.1.1     Giới thiệu trực tiếp
Căn cứ theo đặc tính của hàng hóa, các quy trình chung của Nhà nước về kinh doanh nhóm hàng hóa trên thị trường. Phòng kinh doanh lên phương án giới thiệu thuốc cho các nhân viên kinh doanh.
- Thuốc kê đơn là thuốc nếu sử dụng không đúng theo chỉ định của người kê đơn thì có thể
nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe khi sử dụng. Với nhóm thuốc này nhân viên kinh doanh tổ
chức hội thảo, giới thiệu thuốc cho các khoa dược, bác sĩ điều trị tại các bệnh viện, phòng
khám.
- Thuốc không kê đơn là thuốc khi cấp bán và sử dụng không cần đơn thuốc. Nhân viên kinh doanh giới thiệu đến các nhà thuốc, hiệu thuốc trên địa bàn mình phụ trách.
5.2.1     Giới thiệu gián tiếp
Công ty tiến hành giới thiệu gián tiếp về sản phẩm của mình thông qua truyền hình, truyền thanh, báo chí… Việc giới thiệu thuốc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Thuốc được giới thiệu có hoạt chất thuộc danh mục được phép quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình do Bộ Y tế ban hành.
Thông tin đến với các cán bộ y tế và người sử dụng phải đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực, dễ hiểu, không được gây hiểu lầm về tác dụng của thuốc, phải nêu rõ được các điểm mạnh, điểm yếu của thuốc, phạm vi điều trị của thuốc, thuyết phục được các cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng thuốc của Công ty.
5.2     Nhận đơn hàng
-      Trực tiếp: Nhân viên kinh doanh nhn đơn hàng trc tiếp ti các khoa dược bnh vin, phòng khám trên đa bàn.
-      Gián tiếp: Phòng KD nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, Fax…
Trong đơn hàng phải ghi đầy đủ các thông tin: tên và địa chỉ đơn vị bán (Công ty), tên
thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, thời gian giao nhận vận chuyển, địa điểm giao nhận, hình thức thanh toán theo mẫu TL-QT11M02.
5.3     Ký hợp đồng mua bán
Sau khi giới thiệu hàng hóa, trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng sản phẩm
Công ty, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với các cơ sở đó, hợp đồng có nội dung
sau (biểu mẫu TL-QT11M05):
-    Tên, địa ch, đin thoi, Fax, mã s thuế, tài khoản ngân hàng, người đại diện cho đơn vị bán.
-    Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, người đại diện cho đơn vị mua.
-    Danh mục các mặt hàng hai bên thỏa thuận mua bán: Tên thuốc, hàm lượng, nồng độ, nơi sản xuất, hạn dùng, quy cách đóng gói, đơn vị, số lượng, đơn giá, thành tiền.
-    Chất lượng hàng hóa.
-    Phương thức thanh toán.
-    Phương thức giải quyết khiếu nại, khiếu kiện.
5.4     Xuất hóa đơn
Sau khi ký hợp đồng, phòng Kế toán xuất hóa đơn. Nội dung hóa đơn phải đầy đủ thông tin.
-    Tên, địa chỉ, địa chỉ, điện thoại, Fax, mã số thuế (nếu có), tài khoản ngân hàng (nếu có) của đơn vị, cơ sở đặt hàng, tên người đặt hàng, phương thức thanh toán.
-    Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền. Hóa đơn phải có đầy đủ chữ ký người viết hóa đơn, phụ trách đơn vị ký và đóng dấu.
5.5     Cấp phát hàng hóa
Theo quy trình cấp phát hàng hóa
5.6     Giao nhận vận chuyển hàng hóa
Theo quy trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa.
5.7     Ký nhận, giao chứng từ, tiền.

Người giao nhận hoặc đơn vị được ủy quyền giao nhận phải được yêu cầu cơ sở mua ký nhận hóa đơn chứng từ theo quy định. Trường hợp khách hàng thanh toán ngay phải nộp tiền đầy đủ và kịp thời về phòng kế toán.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com