Saturday, June 29, 2019

Series mẫu biên bản sử dụng trong doanh nghiệp
Loạt mẫu hiên bản này là các biên bản được sử dụng trong công ty. Trong hoạt động của công ty bạn sẽ thường xuyên phải lập các biên bản nhất là biên bản họp. Tuy nhiên đối với các biên bản họp để hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn thì chúng ta nên thiết kế biên bản ngắn ngọn hết mức có thể, Ở đây bạn có thể tìm thấy các mẫu như vậy.
Dưới đây là loạt mẫu biên bản, hi vọng bạn tìm được biên bản bạn cần.

Bạn tìm loại biên bản bạn cần theo tiêu đề và tải về nhé!

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts