Saturday, June 8, 2019

bảo quản phân phối thuốc GMP GDP GSP GLP GPP
Loạt mẫu tài liệu thực hành sản xuất, bảo quản, phân phối thuốc và nhà thuốc tốt theo các tiêu chuẩn GMP GDP GSP GLP GPP (Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) - kiểm nghiệm thuốc (GLP) - bảo quản thuốc (GSP) ) của blog/web được liệt kê dưới đây.

Bạn tìm tài liệu cần theo tiêu đề và tải về nhé!


0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts