Saturday, June 1, 2019

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chào bạn!
Cảm ơn bạn đã dừng lại tại blog của tôi và cảm ơn bạn đã xem qua tuyên bố này.

Các nội dung trên internet đều có tốt và xấu. Và tất cả các nội dung trên website này chỉ mang tính giới thiệu bao gồm nhưng không giới hạn việc giới thiệu tài liệu, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dự án, giới thiệu các cơ hội ..v.v.v.v Vì thế, trước khi sử dụng các nội dung trên website (blog) này bạn phải đồng ý với các nội dung sau:

1. Bằng cách sử dụng 1 phần hoặc nhiều phần nội dung của website (blog) này cho bất kỳ mục đích nào, bạn hoàn toàn hiểu rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng chúng.

2. Bạn hoàn toàn hiểu rằng các tài liệu được cung cấp trên blog (website) này hoàn toàn mang tính tham khảo. Nó có thể phù hợp hoặc không phù hợp cho hoàn cảnh bạn sử dụng cụ thể.

3. Bạn hoàn toàn hiểu rằng các sản phẩm, dự án, cơ hội đầu tư và bất kỳ loại hình sản phẩm/ dịch vụ nào được giới thiệu trên trang web (blog) này chỉ nhằm mục đích thông tin. Từ thông tin này có thể bạn sẽ có các hành động (ví dụ như mua bán, đầu tư, ủy thách, tích lũy ... ) trên website (blog) này hoặc ngoài website (blog) này. Tất cả các hành động này bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho kết quả của nó.

4. Tuyên bố chung: Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì đã thông tin/giới thiệu bất kỳ nội dung nào trên website (blog) này, bạn phải có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định trước khi có quyết định và hành động.

Tuyên bố soạn thảo lần thứ 1
Ngày 01/06/2019
Chịu trách nhiệm bởi ad!

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com