Monday, July 1, 2019

Giáo trình đào tạo 5S - Tạo môi trường làm việc hiệu quả - Training syllabus 5S Efficient work environment using 5S

Giáo trình đào tạo 5S - Tạo môi trường làm việc hiệu quả - Training syllabus 5S Efficient work environment using 5S
Đây là giáo trình đào tạo 5S bằng tiếng anh với 48 side tài liệu dạng ppt. Giáo trình được thiết lập để tạo một môi trường làm việc hiệu quả khi áp dụng 5S.

Mục tiêu của tài liệu đào tạo 5S này:

Hiểu tại sao 5S là chiến lược phù hợp để làm cho nơi làm việc của chúng ta hiệu quả
Thấy rằng có thể đưa vào thực tế 5S

Cảm thấy tự tin để đào tạo cho tổ chức/ doanh nghiệp của bạn
Cho phép người lãnh đạo xác định được các cơ hội chính và phục hồi tổn thất

5S là gì?

Công cụ 5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, và Shitsuke. Sàng lọc: Seiri hay Sàng lọc có nghĩa là phân loại, tổ chức các vật dụng theo trật tự. Đây chính là bước đầu tiên doanh nghiệp cần làm trong thực hành 5S.
Nếu bạn thấu hiểu được 5S bạn có thể áp dụng 5S trong cuộc sống của bạn như sắp xếp đồ đạc trong gia đình của bạn, sắp xếp file trên máy tính của bạn và thậm chí là sắp xếp danh mục đầu tư của bạn nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động đầu tư, ý của tôi là sắp xếp để loại bỏ những khoản mục đầu tư kém hiệu quả chứ không phải để nhìn cho đẹp mắt đâu nhé. :)

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.htmlXem trước tài liệu:


Tải giáo trình này ở đây

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com