Tuesday, November 5, 2019

Kỹ năng chăm sóc thỏ con

Chăm sóc thỏ con đúng cách giúp đàn thỏ đỡ bị hao hụt và thỏ phát triển nhanh. Đặc biệt là những người nuôi thỏ cảnh, do không chuyên nuôi nên kỹ thuật còn hạn chế và thuốc phòng và chữa bệnh không phải khi nào cũng có sẵn. Vì thế thỏ có thể bị chết, tốn công chăm sóc của bạn. Thỏ đã trưởng thành thì ít bệnh hơn nên để nuôi thỏ cảnh bạn cần hết sức cẩn trọng lúc thỏ còn nhỏ. Bài viết này dành cho những người nuôi thỏ để làm cảnh, để chơi giúp bạn không tốn nhiều thời gian mà thỏ vẫn phát triển tốt.